info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Pravilnici

Poslovnik o radu Upravnog vijeća, 26. lipnja 2023.

Pravilnik o anketiranju dionika, 14. veljače 2020.

Pravilnik o nagradama i priznanjima, 14. veljače 2020.

Pravilnik o postupku izrade odobravanja unaprjeđivanja i revizije studijskih programa, 3. prosinca 2020.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika suradnika i ostalih zaposlenika, 23. travnja 2008.

Pravilnik o stručnoj praksi, 1. veljače 2021.

Pravilnik o studiranju, 7. veljače 2020.

Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju, 18. ožujka 2021.

Pravilnik o provođenju studentskih anketa i o postupanju po provedenoj evaluaciji nastave, 7. ožujka 2020.

Pravilnik o studiranju 2023.

Pravilnik o usavršavanju i školovanju zaposlenika Veleučilišta Marko Marulić u Kninu, 13. srpnja 2022.

Pravilnik razredbeni 2022./2023.

Politika kvalitete, 7. veljače 2020.

Pravilnik o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i razdoblja obrazovanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, 19. siječnja 2024.

Pravilnik o završnom i diplomskom radu, 19. siječnja 2024.

Plan zapošljavanja 2024.

Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete, 26. listopada 2023.

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti, 22. studenog 2023.

Suglasnost i Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta – objavljeno 08.02.2024.

Pravilnik o radu, 9. veljače 2024.

Pravilnik o postupku oduzimanja stručnog naziva – objavljeno 28.02.2024.

Pravilnik o postupku unutarnje preiodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete – objavljeno 28.02.2024.

Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja – objavljeno 28.02.2024.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata – objavljeno 28.02.2024.

Pravilnik o stavljanju van snage dijelova Pravilnika o radu – objavljeno 01.03.2024.

Pravilnik o korištenju službenog automobila – objavljeno 15.03.2024.

Pravilnik o zaštiti na radu – objavljeno 02.04.2024.

Pravila za upravljanje dokumentiranim gradivom – objavljeno 04.04.2024.

Poslovnik o radu Vijeća veleučilišta 2023- objavljeno 04.04.2024.

Pravilnik o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti -objavljeno 05.04.2024.

Pravilnik o uredskom poslovanju – objavljeno 05.04.2024.

Pravilnik o zaštiti od požara – objavljeno 05.04.2024.

Etički kodeks – objavljeno 22.04.2024.

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti – objavljeno 22.04.2024.

Pravilnik o sadržaju i obliku diploma, potvrda i dopunskih isprava – objavljeno 22.04.2024.

Pravilnik o stavljanju van snage dijela Pravilnika o nagradama – objavljeno 22.04.2024.

Pravilnik o ocjenjivanju – objavljeno 07.05.2024.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti – objavljeno 07.05.2024.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća – 2024 – objavljeno 27.05.2024.

Pravilnik o raspisivanju natječaja – 2024 – objavljeno 27.05.2024.

Pravilnik o anketiranju dionika Veleučilišta – objavljeno 20.06.2024.

Pravilnik o nagradama i priznanjima – objavljeno 20.06.2024.

Pravilnik o postupku donošenja_ unaprjeđenja i vrednovanja studijskih programa – objavljeno 20.06.2024.

Pravilnik o provođenju studnetskih anketa – objavljeno 20.06.2024.

Pravilnik o stručnoj praksi Veleučilišta – objavljeno 20.06.2024.

Pravilnik o studiranju Pravilnik o usavršavanju i školovanju zaposlenika – objavljeno 20.06.2024.

Želite više informacija?

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu