info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Izjava o pristupačnosti

Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu koje se nalazi na adresi https://www.veleknin.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija www.veleknin.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • dio slika nema prikladan opis
  • dio poveznica ne sadrži prikladan opis
  • na dijelu sadržaja nije ostvaren dobar kontrast teksta i slike u odnosu na pozadinu stranica

Podizanje razine pristupačnosti

Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon dodatnog osposobljavanja djelatnika koji održavaju sadržaj mrežnih stranica Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu.

Priprema izjave

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je vanjske procjene koju je napravilo posebno imenovano Povjerenstvo, a Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu će obzirom na plan izrade novih web stranica prilikom izrade istih voditi računa da nove web stranice budu u potpunosti usklađene s navedenim normama i CARNET-ovim Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike mrežne stranice Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu ukoliko primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom da o tome obavijeste službenika za informiranje na:

tel. +385 22 664 453

e-mail: pisarnica@veleknin.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Želite više informacija?

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu