info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

POLJOPRIVREDA KRŠA
- BILJNA PROIZVODNJA

Trajanje studija: 3 godine (180 ECTS bodova)


Usmjerenja: Biljna proizvodnja


Stručni prijediplomski studij Poljoprivreda krša –  Biljna proizvodnja (razina 6 po HKO)


Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalareus/bacalaurea) inženjer/inženjerka poljoprivrede (bacc. ing. agr.)


Polaznici će po završetku studija biti sposobni:
•    procijeniti stanje i trendove u području biljne proizvodnje te suvremene potrebe u održivom razvoju ruralnog prostora
•    efikasno upravljati poljoprivrednim gospodarstvom interpretirati glavne biološke, kemijske, pedološke, ekološke, meliorativne i tehnološke čimbenike uzgoja biljaka,
•    kreativno koristiti tehnologiju proizvodnje voćarskih, povrtnih i drugih kultura te voditi suvremene tehnološke procese unutar srodnih poljoprivrednih grana
•    upravljati nabavom repromaterijala, mehanizacije i opreme
•    samostalno voditi tehnološke procese iz područja biljne proizvodnje
•    odabrati i za uzgoj preporučiti kulture i sorte/hibride koji odgovaraju specifičnim agroekološkim uvjetima te procijeniti agronomska svojstva novih sorata i hibrida s ciljem donošenja preporuka za proizvodnju i poslovanje
•    odgovorno se ponašati prema prirodnom okolišu
•    sposobni komunicirati na stranom jeziku i informatički pismeni
•    kreativno koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog učenja u stjecanju novih znanja i spoznaja iz biljnih znanosti (nastavak obrazovanja kroz formalne i neformalne oblike)

Studijski program: Biljna proizvodnja

Želite više informacija?

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu