info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Studentski zbor

Studentski zbor Veleučilišta je nestranačko i apolitično tijelo kojeg, prema još uvijek važećem Zakonu o studentskom zboru (NN 71/07) čine svi studenti koji studiraju na stručnim studijima Veleučilišta, te je u svom djelovanju potpuno samostalan.

Studentski zbor Veleučilišta “Marko Marulić”, 07/07/2006 je dobio potvrdu o upisu u Upisnik studentskih zborova kojeg vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i od tada službeno djeluje na Veleučilištu.

Prvi izbori za studentske predstavnike na Veleučilištu održani su u prosincu 2005. godine, i to na način da su se birali po dva predstavnika sa svakog studija koji se izvodi na Veleučilištu.

Na slijedećim izborima će se birati po dva predstavnika sa svake godine svakog studija koji se izvodi na Veleučilištu.

TEMELJNE ZADAĆE studentskog zbora jesu sudjelovanje studenata u tijelima uprave Veleučilišta, te briga o:

 • ustroju i provedbi studentskih programa na području visoke naobrazbe, znanosti, kulture, športa, tehničke kulture i drugih područja od interesa za studente
 • ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno-ekonomski položaj studenata
 • imenovanju predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija i drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata kojih je članica RH
 • davanju prijedloga o praćenju i poboljšanju položaja studenata (ekonomskog i socijalnog)
 • davanju poticaja za donošenje ili promjene propisa od interesa za studente
 • drugim zakonom ili statutom određenim zadaćama

Studentski zbor Veleučilišta djeluje kroz svoja tijela: skupštinu i predsjedništvo.


SKUPŠTINA
Skupštinu Studentskog zbora Veleučilišta čine svi izabrani studentski predstavnici.

Zadaci Skupštine Studentskog zbora Veleučilišta su:

 •  donosi Statut Studentskog zbora Veleučilišta dvotrećinskom većinom nazočnih članova
 •  bira Predsjednika i zamjenika predsjednika Studentskog zbora Veleučilišta, koji su ujedno i predstavnici studenata u Stručnom vijeću Veleučilišta;
 •  bira studentskog pravobranitelja
 •  bira stručna tijela Studentskog zbora Veleučilišta;
 •  donosi opće akte;
 •  donosi proračun;
 •  odobrava izviješće o radu i poslovanju Studentskog zbora Veleučilišta, o zaključnom računu te o tome donosi odluke;
 •  obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

PREDSJEDNIŠTVO
Predsjedništvo Studentskog zbora Veleučilišta čine predsjednik Studentskog zbora Veleučilišta i njegov zamjenik koje bira Skupština na vrijeme od 1 godine.

Oni su ujedno i predstavnici studenata u Stručnom vijeću Veleučilišta, kao i članovi Predsjedništva Hrvatskih studentskih zborova.

Zadaci Predsjedništva Studentskog zbora Veleučilišta su:

 •  predlaže Statut Studentskog zbora Veleučilišta;
 •  predlaže opće akte;
 •  zastupa interese studenata u Stručnom vijeću Veleučilišta, te ravnopravno s ostalim članovima Stručnog vijeća Veleučilišta sudjeluje u donošenju odluka koje su u djelokrugu rada Stručnog vijeća Veleučilišta;
 •  podnosi Skupštini izvješće o radu i poslovanju Studentskog zbora Veleučilišta;
 •  imenuje i razrješava povjerenike;
 •  daje mišljenje o financiranju studentskih udruga koje djeluju na području Veleučilišta;
 •  predlaže proračun;
 •  obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Studentskog zbora Veleučilišta.

Predsjednik Studentskog zbora je odgovoran Skupštini Studentskog zbora.


TEMELJNI AKT
Studentski zbor, na svojoj osnivačkoj skupštini je donio Statut, kao temeljni akt za svoje djelovanje. Statut je usklađen sa već spomenutim Zakonom o studentskom zboru.


SURADNJA SA VELEUČILIŠTEM
Veleučilište osigurava prostor i opremu nužnu za funkcioniranje Studentskog zbora.

Studentski zbor ima jako dobre odnose sa Veleučilištem, i većina problema koje studenti imaju, a koliko je u moći Veleučilišta, biva riješeno na obostrano zadovoljstvo.

Na svojoj web stranici Veleučilište je osiguralo prostor koji će koristiti Studentski zbor Veleučilišta, i koji će vrlo brzo biti popunjen sadržajima vezanim uz rad Studentskog zbora.

Statut Studentskog zbora

Želite više informacija?

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu