info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Pravo na
pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Veleučilišta „ Marko Marulić“ u Kninu.

Imenovani službenik za informiranje je Nikola Blažević, univ. mag. iur. – nikola.blazevic@veleknin.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama: https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Dokumenti

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija

Žalba protiv rješenja pristup informacijama

Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija

Žalba šutnja uprave pristup informacijama

Želite više informacija?

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu