info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

TRGOVINSKO POSLOVANJE
S PODUZETNIŠTVOM

Studij: Stručni prijediplomski studij Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom (razina 6 po HKO)


Trajanje studija: 3 godine (180 ECTS bodova)


Smjerovi: Trgovinsko poslovanje i Malo poduzetništvo


Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalareus/bacalaurea) ekonomije (bacc. oec.)


Stručni prijediplomski studij Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom studente podučava i osposobljava za upravljanje malim i srednjim poduzećima.
Namijenjen je prvenstveno studentima koji svoju budućnost vide kroz zapošljavanje ili samozapošljavanje u malim proizvodnim i uslužnim poduzećima, konzultantskim i inženjering tvrtkama.

Polaznici će po završetku studija biti sposobni:
•    prikupiti i interpretirati stečena znanja o zakonskom okviru unutar kojeg se odvija poslovanje u Republici Hrvatskoj i EU
•    primijeniti složena teorijska znanja i metode iz područja poduzetništva radi organiziranja  poslovnih procesa
•    vrednovati specijalizirane činjenice i postupke radi razumijevanja konkurentskih prednosti poduzeća
•    kreativno koristiti poslovne i administrativne procese radi osiguranja efikasnog izvršavanja posla
•    prikupljati i procjenjivati podatke o poslovnom okruženju  radi prepoznavanja prilika i prijetnji koje dolaze iz okoline poduzeća
•    sudjelovati u složenim interakcijama kod ocjenjivanja prihvatljivosti poduzetničkog projekta preuzeti etičku i društvenu odgovornost za poslovanje poduzeća kao i za razvoj pojedinaca
•    upravljati manjim stručnim projektima u nepredviđenim situacijama
•    primijeniti složene metode i alate radi efikasnog obavljanja posla u poduzeću ili u društvenoj zajednici
•    odabrati relevantne činjenice i postupke iz različitih područja poslovanja kod investicijskog ocjenjivanja prihvatljivosti projekata
•    primijeniti različite tehnike ekonomske analize kod provjere vjerodostojnosti i točnosti različitih financijskih izvještaja
•    razumjeti značaj i djelovanje financijskih tržišta na poslovanje poduzeća i države u cjelini
•    procijeniti i razumjeti funkcioniranje i utjecaj regulatornih tijela kod poslovanja poduzeća kao i primijeniti radno i socijalno pravo u poslovanju poduzeća
•    voditi komunikaciju na engleskom jeziku te efikasno primjenjivati informatičku tehnologiju

Želite više informacija?

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu