info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Izvedbeni plan nastave

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

I. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Matematika Željko Zrno 93954 6
Fizika mr. sc. Josip Paić 33181 5
Opća i anorganska kemija Žana Delić 229251 6
Kemijsko računanje Žana Delić 93969 3
Biologija dr. sc. Boris Dorbić
Sandra Mandinić
229252 5
Engleski jezik Sandra Ljubas 94364 5
Tjelesna i zdravstvena kultura Slaven Dragaš 36983 0

 

II. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Osnove strojarstva dr. sc. Ivica Veža
mr. sc. Josip Paić
229316 6
Analitička kemija dr. sc. Andrijana Kegalj
Žana Delić
93971 6
Organska kemija Žana Delić
Sandra Mandinić
93973 7
Termodinamika i termotehnika mr. sc. Josip Paić
Sandra Mandinić
93975 6
Primjena računala Vedran Uroš 94365 5
Tjelesna i zdravstvena kultura Slaven Dragaš 72461 0

III. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Biokemija dr.sc. Andrijana Kegalj

Sandra Mandinić

93977 7
Mikrobiologija mr.sc. Ljiljana Nanjara

Sandra Mandinić

229258 7
Operacije i strojevi u prehrambenoj industriji mr. sc. Ljiljana Nanjara 94239 6
Zaštita okoliša dr. sc. Marko Jelić 229260 5
Analitika prehrambenih proizvoda mr. sc. Ljiljana Nanjara 94260 5
Tjelesna i zdravstvena kultura Slaven Dragaš 72462 0

IV. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Poznavanje hrane Emilija Friganović 229320 4
Procesi u prehrambenoj industriji mr. sc. Ljiljana Nanjara
Sanja Mikolčević
229322 6
Tehnologija vode dr. sc. Iva Ljubičić 229325 6
Sirovine u prehrambenoj industriji mr. sc. Ljiljana Nanjara
Sanja Mikolčević
229328 5
Osiguranje kvalitete hrane Emilija Friganović 229331 4
Poznavanje i higijena animalnih sirovina i proizvoda nasl. doc. dr. sc. Marina Krvavica
dr.sc. Iva Ljubičić
229334 5
Tjelesna i zdravstvena kultura Slaven Dragaš 72463 0

V. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Ekonomika proizvodnje nasl. doc. dr.sc. Branka Stipanović 83523 4
Osnove poduzentništva Anamarija Alfirević 83524 4
Tehnologija proizvoda od mesa dr. sc. Marina Krvavica 229286 5,5
Tehnologija mlijeka i proizvoda od mlijeka dr. sc. Marija Vrdoljak
Sandra Mandinić
229287 5,5
Tehnologija proizvoda od voća i maslina mr. sc. Ljiljana Nanjara
Sandra Mandinić
229289 5,5
Tehnologija proizvoda od povrća Anita Pamuković
Sandra Mandinić
229291 5,5
Tehnologija proizvoda od grožđa Marko Duvančić
Tomislav Svalina
Marko Šuste
229293 5,5
Tehnologija brašna i proizvoda od brašna Emilija Friganović 229302 5,5
Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda Emilija Friganović 229309 5,5
Sustavi upravljanja sigurnošću hrane mr. sc. Ljiljana Nanjara

Sanja Mikolčević

229313 5,5

VI. semestar

Kolegij Nastavnik Šifra ECTS
Stručna praksa mr. sc. Ljiljana Nanjara 39002 7
Završni rad 39003 23

Želite više informacija?

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu