info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Upisi putem NISPDS
- Specijalistički diplomski studij

Uvjeti i način upisa studenata i o troškovima studija u akademskoj godini 2023./2024.

Redoviti studenti koji ostvare 55 ECTS bodova ili više ostvaruju pravo na punu subvenciju školarine, te ako ispune sve studijske obveze ostvaruju pravo upisa u višu godinu studija bez plaćanja školarine.
Redoviti studenti koji do 30. rujna 2023. godine nisu ispunili sve studijske obveze iz akademske godine 2022./2023., a ostvarili su 48 ECTS bodova , stječu pravo upisa u višu godinu studija u sljedećoj akademskoj godini. U slučaju da student u zimskom semestru upisuje ne položene predmete dužan je participirati u troškovima školarine na način da mu se iznos školarine određuje prema svakom neostvarenom ECTS bodu, računajući od ukupnog broja ostvarenih do punog broja od 60 ECTS bodova. Sve ne položene predmete Redoviti studenti  dužni  su upisati ne položene predmete neposredno pred početak semestra kojem predmet pripada, s tim da im se omogućuje pravo polaganja svih ne položenih predmeta iz ljetnog semestra, zaključno do 29. veljače 2024. godine. Ukoliko do navedenog roka ispune sve studijske obveze upisat će sve predmete iz ljetnog semestra više godine bez participacije u plaćanju školarine. Ukoliko studenti ne ispuni obveze odnosno ako ne polože sve predmete iz ljetnog semestra, participiraju u troškovima školarine na način da im se iznos školarine određuje prema svakom neostvarenom ECTS bodu, računajući od ukupnog broja ostvarenih do punog broja od 60 ECTS bodova.

Redoviti studenti koji ne ispune uvjete za upis u višu godinu studija, tj. koji su na dan 30. rujna 2023. godine ostvarili manje od 48 ECTS bodova ponovno upisuju istu godinu i plaćaju djelomični iznos školarine prema broju neostvarenih bodova u zimskom semestru. Ti studenti  imaju pravo polaganja odslušanih predmeta iz ljetnog semestra do 29. veljače 2024. godine, nakon čega im se utvrđuje ukupan broj ostvarenih ECTS bodova u akademskoj godini 2022./2023. te shodno tome i konačan iznos školarine za akademsku godinu 2023./2024.

Studenti koji su ranije upisali studij upisuju se od 11. rujna do 30. rujna 2023. godine, a stječu pravo upisa u višu godinu studija kad ispune sve studijske obveze koje su preuzeli upisom u prethodnu godinu studija, tj. ako su do 30. rujna 2023. godine ostvarili 48 ili više ECTS bodova s prethodne studijske godine.

Studenti koji su stekli pravo upisa u višu godinu studija u zimskom semestru upisuju sve obvezne predmete predviđene programom studija za taj semestar te izborne predmete, sveukupno u granicama do 35 ECTS bodova.

Redoviti studenti koji su ostvarili 55 ECTS bodova ostvaruju pravo na punu subvenciju školarine.

Studenti koji do 30. rujna 2023. nisu ostvarili 48 ECTS bodova, obvezni su ponovo upisati predmete iz kojih nisu izvršio nastavne obveze i nisu položili ispite te upisati nove predmete iz više studijske godine, ali tako da njihove ukupne studijske obveze u pojedinom semestru iznose od 25 do 35 ECTS bodova.

Studentima I. godine kojima su preostali ne položeni ispiti iz predmet iz II. semestra  odobrava se upis u akademsku godinu 2023./2024., uz pravo polaganja svih ne položenih ispita iz II. semestra prethodne godine studija do 29. veljače 2024. godine, vodeći računa o tome da ispit iz istoga predmeta studenti mogu polagati najviše četiri puta te da se četvrti put ispit polaže pred nastavničkim povjerenstvom od tri člana.
Studentima II. godine kojima su preostali ne položeni ispiti iz kolegija s IV. semestra  odobrava se upis u akademsku godinu 2023./2024., uz pravo polaganja svih ne položenih ispita iz IV. semestra prethodne godine studija do 29. veljače 2024. godine, vodeći računa o tome da ispit iz istoga predmeta studenti mogu polagati najviše četiri puta te da se četvrti put ispit polaže pred nastavničkim povjerenstvom od tri člana.
Studenti koji se upisuju na završnu akademsku godinu (apsolventi) mogu se upisati, ako imaju potpise na svim odslušanim kolegijima, tj. ako im nije stavljena zabrana polaganja ispita od strane predmetnog nastavnika.

Troškove upisa uplaćuju svi koji će studirati kao redoviti i izvanredni studenti. Iznos upisnine je 40 EURA (301,38 kuna), a uplaćuje se na IBAN Veleučilišta.

Obrazac uplatnice za upisninu možete preuzeti na linku: UPLATNICA UPISNINA

Obrazac uplatnice za školarinu možete preuzeti na linku: UPLATNICA ŠKOLARINA

Studenti koji plaćaju stručni prijediplomski studij Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom u statusu redovitih studenata uz osobne potrebe i izvanredni studenti plaćaju školarinu u iznosu od 729,98 EURA (5.500,03 kuna).
Apsolventi Trgovinskog poslovanja s poduzetništvom (redoviti studenti uz osobne potrebe i izvanredni studenti)  plaćaju školarinu u iznosu od 50% školarine za redovite studente uz osobne potrebe i izvanredne studente odnosno 364,99 EURA (2.750,02 kuna)
Studenti koji plaćaju stručni diplomski studij Ekonomski i normativni okvir poduzetništva plaćaju školarinu u iznosu 978,17 EURA (7.370,02 kuna)
Apsolventi Ekonomskog i normativnog okvira poduzetništva (redovit studenti uz osobne potrebe i izvanredni studenti) plaćaju školarinu u iznosu od 50 % školarine za redovite studente uz osobne potrebe i izvanredne studente odnosno 489,08 EURA (3.685,05 kuna)
Studenti koji plaćaju  stručni prijediplomski studij Prehrambena tehnologija, Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša u statusu redovitih studenata uz osobne potrebe plaćaju školarinu u iznosu od 489,09 EURA (3.685,05 kuna)

Apsolventi Prehrambene tehnologije i Poljoprivrede krša (redoviti studenti uz osobne potrebe) plaćaju školarinu u iznosu od 50% školarine za redovite studente uz osobne potrebe odnosno 489,08 EURA (3.685,05 kuna)

Studentima kojima je isteklo deset godina studiranja imaju pravo obnoviti upis u statusu izvanrednog studenta ili redovitog uz plaćanje uz uvjet priznavanja svih položenih ispita te će im se omogućiti upis u nastavnu godinu shodno priznatim ispitima i ECTS bodovima, a školarinu će plaćati sukladno odredbama Odluke u uvjetima i načinu upisa studenta i o troškovima studija u akademskoj godini 2023./2024. ovisno koji studij upisuju. Studenti dužni su upisati predmete koje nisu odslušali i položili ili koji se razlikuju od nastavnog plana njihovog prvog upisa.
Upisnina iznosi 40 EURA (301,38 kuna) te se uplaćuje na račun Veleučilišta (IBAN: HR7424070001100148180)

Školarina za redovite studente uz plaćanje i izvanredne studente na stručnom prijediplomskom studiju Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom iznosi 729,98 EURA (5.500,03 kuna)

Studenti školarinu mogu plaćati jednokratno putem opće uplatnice ili obročno karticom.

  • PBZ: American Express , MasterCard, Maestro i Visa
  • Erste Card Club: MasterCard, Maestro, Visa, Vpay, Diners Club International)
  • Diners Club INTERNATIONAL i DISCOVER

Iznos ECTS boda u HRK i EUR ak god 22 23

Želite više informacija?

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu