info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Informatička
podrška

PROCEDURA ZA INFORMACIJSKO ODRŽAVANJE AAI IMENIKA
 • Za informacijsko održavanje AAI imenika zadužen je informatička služba, ured 220.

  AAI@EduHr korisnički identiteti se izdaju isključivo fizičkim osobama na slijedeći način:


  Djelatnici:

  • nakon zaposlenja trebaju se obratiti u Tajništvo Veleučilišta i zatražiti otvaranje korisničkog računa ispunjavanjem obrasca
  • Korisnički račun otvara se na određeno vrijeme, i to do 31.10. tekuće akademske godine, te se produžava sve dok traje radni odnos, na temelju izvješća koje informatički referent dobiva od Tajništva Veleučilišta
  • Prestankom radnog odnosa, korisnički račun se ukida na dan prestanka ugovora o radu

  Studenti:

  • studentska služba nakon završetka upisnih rokova, dužna je dostaviti informatičkoj službi popis studenata koji su upisali studij
  • informatička služba svim studentima otvara korisničke račune, te podatke o istima dostavlja studentskoj službi
  • studentska služba vrši uručivanje podataka o AAI@EduHr korisničkom identitetu studentima
  • korisnički račun moguće je preuzeti isključivo osobno, uz predočenje službenog dokumenta i obavezan vlastoručni potpis s datumom preuzimanja
  • studentska služba dužna je do 31.10. tekuće godine dostaviti informatičkoj službi listu studenata koji su ostvarili upis u novu akademsku godinu
  • informatička služba svim studentima koji ostvaruju pravo produžuje postojeći korisnički račun, a u protivnom ga ukida
  • završetkom studija, korisnički račun se ukida na dan diplomiranja
  • prijevremenim ispisom, korisnički račun se ukida na dan ispisa

  Vanjski suradnici:

  • nakon zaposlenja trebaju se obratiti u Tajništvo Veleučilišta i zatražiti otvaranje korisničkog računa ispunjavanjem obrasca
  • Korisnički račun otvara se na određeno vrijeme, i to do 31.10. tekuće godine, te se produžava sve dok traje radni odnos, na temelju izvješća koje informatička služba dobiva od Tajništva Veleučilišta
  • Prestankom radnog odnosa, korisnički račun se ukida na dan prestanka ugovora o radu

  Gosti:

  • osobe koje su gosti na ustanovi (strani studenti na razmjeni, nastavnici u posjeti, članovi upravnog vijeća) mogu dobiti AAI identitet uz ovjereni zahtjev dekana
  • za otvaranje korisničkog računa, nužno je posjedovanje OIB-a (za osobe iz inozemstva, nužno je prethodno ishodovati OIB)
  • korisnički račun se otvara na period za koji se predviđa da će osoba biti gost na ustanovi
  • završetkom planiranog perioda, korisnički račun se ukida
AAI LDAP IMENIK

E-MAIL

Svi studenti prilikom upisa dobivaju osobni pretinac elektronske pošte u obliku ime.prezime@veleknin.hr

Pristup pretincu moguće je izvršiti korištenjem webmail sučelja ili POP3/IMAP kompatibilnog klijenta instaliranog na računalu ili mobilnom telefonu, tabletu, itd.

Prilikom prijave, potrebno je upisati dodjeljeno korisničko ime (bez “@veleknin.hr” nastavka), te odgovarajuću lozinku.

RoundCube webmail: https://www.veleknin.hr/roundcube


Podaci za konfiguraciju POP3/IMAP klijenta:

Incoming mail server: mail.veleknin.hr
Outgoing mail server: mail.veleknin.hr
POP3 port: 110 ili 995/TLS
IMAP port: 143 ili 993/TLS
SMTP port: 25 ili 465/TLS

Prilikom konfiguracije, preporučamo korištenje TLS (Transport Layer Security) protokola zbog zaštite povjerljivosti i integriteta komunikacije.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA KOJU PROVODI MATIČNA USTANOVA U SUSTAVU AAI@EDUHR

Zašto prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke?

Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu je matična ustanova – davatelj elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr. Vaši osobni podaci pohranjeni u našem LDAP imeniku služe tome da Vam omoguće korištenje usluga dostupnih kroz sustave AAI@EduHr (https://www.aaiedu.hr), eduGAIN (https://edugain.org/) i eduroam (https://www.eduroam.org/) osiguravajući pri tom pouzdanu, sigurnu i unificiranu prijavu za korištenje tih usluga.

Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?

Podaci koji mogu biti pohranjeni u našem LDAP imeniku popisani su na adresi:
https://www.aaiedu.hr/o-sustavu/imenicke-sheme/shema
Sve podatke koji su o Vama pohranjeni u LDAP imeniku možete vidjeti (nakon prijave svojom korisničkom oznakom i zaporkom) kroz sučelje za održavanje imenika na adresi:
https://www.veleknin.hr/ldap/
Osim navedenih, prikupljamo i podatke o korištenju Vašeg elektroničkog identiteta na način da bilježimo vrijeme i podatke o uređaju i sustavu preko kojeg je stigao zahtjev.

S kim dijelimo vaše osobne podatke?

Da bismo Vam omogućili pristup uslugama, potrebnu razinu sigurnosti i kvalitete usluga unutar sustava, u trenutku pristupa nekoj usluzi u sustavu AAI@EduHr usluzi možemo proslijediti neke vaše osobne podatke. Točan popis podataka koje prosljeđujemo pojedinoj usluzi možete za svaku pojedinu uslugu pronaći na adresi:
https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/web-aplikacije

Koliko čuvamo vaše podatke?

Podatke o korištenju usluge vašeg elektroničkog identiteta čuvamo 24 mjeseca (kako bismo mogli osigurati razinu sigurnosti i kvalitete usluge te zadovoljiti zakonske obaveze).
Po gubitku prava na e-identitet vaše osobne podatke brišemo iz LDAP imenika nakon najviše 90 dana.

Koja su vaša prava?

Vaša su prava, sukladno uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup osobnim podacima koje prikupljamo, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ukoliko su oni neispravni ili su izmijenjeni.

PRISTUP PRETINCU ELEKTRONIČKE POŠTE

Uz AAI@EduHr korisnički račun, dodjeljena Vam je službena e-mail adresa.

Pristup pretincu elektroničke pošte možete ostvariti korištenjem webmail sučelja ili korištenjem e-mail klijenta kao što je primjerice Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Apple Mail i slično.

Pristup korištenjem webmail sučelja
Webmail sučelju možete pristupiti korištenjem internet preglednika kao što su Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, neovisno o platformi i operativnom sustavu.

Webmail sučelje je dostupno na adresi :

Roundcube – https://www.veleknin.hr/roundcube


Pristup korištenjem e-mail klijenta

Prilikom konfiguracije e-mail klijenta, nužno je upisati slijedeće podatke:

 • korisničko ime (bez sufiksa “@veleknin.hr”)
 • lozinka
 • vrsta pristupa (POP3 ili IMAP)
 • POP3 server: mail.veleknin.hr
 • IMAP server: mail.veleknin.hr
 • SMTP server: mail.veleknin.hr
 • POP3 port: 110 ili 995 (SSL/TLS)
 • IMAP port: 143 ili 993 (SSL/TLS)
 • SMTP port: 25 ili 465 (SSL/TLS)

Prilikom konfiguracije, veoma preporučljivo je konfigurirati e-mail klijent na način da koristi SSL/TLS mehanizam enkripcije, kako bi Vaša komunikacija bila zaštićena.

PRISTUP INTERNETU

Bežični pristup Internetu na lokaciji Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu moguće je ostvariti isključivo korištenjem mreže pod nazivom eduroam.

Za korištenje mreže eduroam potrebno je posjedovati odgovarajući i važeći AAI@EduHr korisnički račun, kojim potvrđujete svoj identitet prilikom spajanja na mrežu.

Sve informacije o korisničkim računu možete pronaći na poveznici: Korisnički računi

Programski paketi i upute za automatsku konfiguraciju računala i mobilnih uređaja su dostupni za instalaciju na poveznici installer.eduroam.hr

Svi djelatnici dužni su javiti se u informatičku službu, ured 220, kako bi im se izvršila rekonfiguracija isključivo službenih računala, dok su se za privatnu računalnu opremu i mobilne uređaje dužni sami pobrinuti.

Studenti su dužni samostalno konfigurirati vlastite uređaje.

Više informacija o usluzi eduroam možete saznati na službenim web stranicama www.eduroam.hr

STUDOMAT

Studomat (https://www.isvu.hr/studomat/) je modul Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) namijenjen studentima.

Pomoću Studomata studenti:

 • prijavljuju/odjavljuju ispite,
 • pregledavaju raspored za pismeni ispit
 • rezultate pismenih ispita
 • nalaze raspored za usmeni ispit
 • upisuju godinu
 • biraju izborne predmete
 • upisuju predmeta na vlastiti zahtjev
 • zahtijevaju ispis raznih potvrda
 • imaju uvid u financijske obveze

Uz pomoć Studomata studenti mogu pregledavati sve svoje podatka koji su evidentirani u ISVU, kao što su:

 • Osobni podaci
 • Podaci o upisanim godinama
 • Upisani predmeti
 • Položeni ispiti
 • Financijske obveze
 • Razina prava na studentsku prehranu

Studomat se može koristiti s internetskog kioska ili putem Interneta pomoću standardnih internet preglednika.

Sve navedene mogućnosti, osim ispisa potvrda, moguće je koristiti putem Interneta.

Student se na Studomat prijavljuje pomoću AAI@EduHr korisničkog imena i lozinke.

U slučaju zaboravljene lozinke, studenti se mogu javiti u studentsku službu.

AAI@EDUHR KORISNIČKI RAČUNI

Svim studentima prilikom upisa na Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu dodjeljuje se na korištenje jedinstveni AAI@EduHr elektronički identitet koji im tijekom studiranja služi za pristup računalnim resursima akademske mreže.

AAI@EduHr elektronički identitet korisnicima omogućuje autorizirani pristup računalnim resursima unutar akademske mreže u Republici Hrvatskoj, te pristup Eduroam infrastrukturi u zemljama članicama.

Svojim AAI@EduHr korisničkim identitetom u mogućnosti ste koristiti cijeli niz usluga koje Vam se nude u akademskoj mreži Republike Hrvatske:

 • Dobivate vlastitu adresu elektroničke pošte u obliku: ime.prezime@veleknin.hr
 • Omogućen pristup Internetu putem CARNet Internetskih usluga [ više informacija ]
 • Omogućen pristup Internetu putem bežične Eduroam infrastrukture [ više informacija ]
 • Dodjeljuje Vam se 500 MB osobnog web i mail prostora na poslužitelju Veleučilišta
 • Mogućnost autorizacije prilikom prijave na računala u informatičkom kabinetu i javne terminale
 • Mogućnost autorizacije prilikom pristupa na zaštićene dijelove weba Veleučilišta (download nastavnih materijala i slično)
 • Mogućnost autorizacije prilikom prijave na e-learning i slične sadržaje
 • Mogućnost autorizacije prilikom prijave na ostale usluge u akademskoj zajednici (više na www.edu.hr)

AAI@EduHr elektronički identitet važi od dana otvaranja do datuma 31. listopada upisane akademske godine, te se nakon upisa u slijedeću akademsku godinu produžuje, ili se u protivnom briše.
Svi studenti prilikom preuzimanja AAI@EduHr elektroničkog identiteta dužni su predočiti indeks, sa valjanim upisom u tekuću akademsku godinu.

Preuzimanjem AAI@EduHr identiteta, studenti potvrđuju da su upoznati sa pravilima korištenja, koja možete pronaći ovdje.

Svaka zlouporaba ili povreda pravilnika će se sankcionirati.

Podatke o korisničkom računu studenti mogu predignuti isključivo osobno u studentskoj službi.

U slučaju tehničkih problema obratite se administratoru LDAP imenika u sobi 220.

INFORMATIČKI KABINET

Informatički kabinet nalazi se na prvom katu Veleučilišta, soba 217.

Kabinet raspolaže sa 12+1 umreženih osobnih računala, spojenih na Internet 100-megabitnom vezom na Internet, te opremljenih Windows 10 operativnim sustavom uz pripadajući Microsoft Office 2016 paket softvera.

Računala su također opremljena ostalim potrebnim  softverom koji je izdan pod freeware licencom.

Korištenje informatičkog kabineta nije dozvoljeno trećim osobama, već samo studentima, djelatnicima i suradnicima Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu.

Svi korisnici računalne infrastrukture Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu dužni su poštivati pravila korištenja mreže.

Slobodno korištenje kabineta je moguće svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 20:00 sati, izuzev termina kada se u kabinetu održavaju predavanja.

Sve korisnike molimo da prije korištenja kabineta provjere raspored održavanja nastave, kako nebi dolazilo do ometanja grupa koje trenutno koriste kabinet.

Prije korištenja računala, potrebno se prijaviti korištenjem vlastitog AAI@EduHr korisničkog računa.

Nakon završetka korištenja, obavezno se odjavite.

EDUROAM WLAN INFRASTRUKTURA

eduroam™ (education roaming) je roaming-usluga zamišljena pod okriljem europske udruge akademskih i istraživačkih mreža (TERENA) i ostvarena kroz međunarodni projekt GÉANT.

Usluga eduroam je sigurna, jednostavna i za krajnjeg korisnika potpuno besplatna usluga pristupa Internetu. Namjenjena je korisnicima iz sustava znanosti i obrazovanja.
Trenutno je dostupna na brojnim lokacijama u Hrvatskoj te na više od 10000 lokacija diljem svijeta.

Na bežičnu mrežu SSID-a “eduroam”  na lokaciji Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu mogu se priključiti svi korisniici koji posjeduju važeći AAI@EduHr elektronički identitet, kao i gostujući korisnici iz inozemstva, čije matične ustanove su članice Eduroam sustava. Detaljne podatke o članicama Eduroam sustava možete pronaći na www.eduroam.org

Postupak konfiguracije uređaja (prijenosnika, računala, pametnog telefona) opisan je na linku installer.eduroam.hr, gdje se mogu preuzeti prekonfigurirani softverski paketi za najčešće korištene operativne sustave i platforme. Za prijavu na Installer potrebno se prijaviti sa važećim AAI@EduHr korisničkim identitetom.

Za sve korisnike koji nisu u mogućnosti ili ne žele koristiti installer, detaljne informacije za konfiguraciju mrežnih postavki mogu pronaći na slijedećem linku.


eduroam™ infrastruktura u gradu Kninu dostupna je na lokacijama:

 • Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu, Kralja Petra Krešimira IV 30.
 • Studentski dom “fra Lujo Marun”, Kralja Petra Krešimira IV 22.

Želite više informacija?

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu