info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Studentska
prehrana

Na poticaj Ministarstva Znanosti, Obrazovanja i Športa, uveden je Informatički Sustav Studentske Prehrane (ISSP), u svrhu subvencionirane prehrane za studente Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu.

Tom prigodom, početkom akademske godine 2006/2007; Ministarstvo Znanosti Obrazovanja i Športa, te Centar za Autorizaciju Prava (CAP), sklopili su Ugovor sa Domom OSRH “Kralj Zvonimir” u Kninu o pružanju usluga studentske prehrane.

Početkom studenog 2006. godine, restoran u Domu OSRH “Kralj Zvonimir” počinje sa pružanjem usluga subvencionirane prehrane studenata uz privremenu uporabu bonova za prehranu, uz istovremenu uspostavu infrastrukture za spajanje na centralni sustav ISSP.

Od 1. ožujka 2007. uvedene su identifikacijske kartice studenta (IKS), popularno zvane “iksice”, te se bonovi za prehranu od tog datuma ukidaju. Više o “iksici” možete saznati na adresi http://www.cap.srce.hr/StoJeX.aspx

Studentska iskaznica je neprenosiva, što znači da je može koristiti isključivo osoba na čije ime glasi. Kršenje pravila o korištenju iskaznice smatra se njezinom zlouporabom.

Nadležnost nad podacima o pravima studenata ima ustanova visoke naobrazbe, koja je zadužena za brigu i ažuriranje podataka o pravima svojih studenata.

Moguće reklamacije zbog uskraćenih prava te svih ostalih problema vezanih uz studentsku iskaznicu student će rješavati isključivo u matičnoj studentskoj službi (referadi).
Sve ostale informacije o sustavu studentske prehrane, kao i stanje na kartici možete doznati na stranicama http://www.cap.srce.hr

Pravila dodjele subvencija određena su Pravilnikom o prehrani za pokriće troškova prehrane studenata.

Cijene subvencioniranih artikala u restoranu Dom OSRH “Kralj Zvonimir”, Pleter-usluge d.o.o. možete pronaći na adresi http://www.cap.srce.hr/cijena.aspx?MatBr=8408.

Dodatni linkovi:

Želite više informacija?

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu