info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

Zapisnik o radu povjerenstva za provedbu javnog natječaja

09.07.2024.

ZAPISNIK O RADU

Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom dana 5. lipnja 2024. godine u Narodnim Novinama br. 67/2024, dnevnom tisku 24 sata, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na Internet stranicama Veleučilišta „ Marko Marulić“ u Kninu

 Članovi povjerenstva:

 • dr. sc. Mirko Goreta, predsjednik Povjerenstva
 • Nikola Blažević, univ. mag. iur., član Povjerenstva
 • Jelena Batić, mag. oec., članica Povjerenstva

 

Povjerenstvo se sastalo 19. lipnja 2024. godine s početkom u 8:30 sati u uredu broj 211. radi pregleda natječajne dokumentacije odnosno radi uvida u sve pristigle prijave i utvrđivanja valjanosti podnesenih prijava.

Sukladno Odluci o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa (dalje: Odluka) Povjerenstvo u svom radu postupa po odredbama Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu (dalje: Pravilnik).

Natječajna dokumentacija otvarana je redom prema urudžbenim brojevima.

Popis dostavljene dokumentacije po kandidatima nalazi se u Prilogu 1.  koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Provjerom pristigle dokumentacije utvrđeno je da je pristiglo:

 

 1. a) 7 (sedam) pravodobnih prijava pod rednim brojem 4. zapošljavanje na radnom mjestu I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice 4. na neodređeno u punom radnom vremenu i to:

 

 1. Katarina Dujić – urbroj: 104-01-24-17
 2. Diana Ramljak – urbroj: 104-01-24-19
 3. Marijana Barišić – urbroj: 104-01-24-22
 4. Marita Bijelić – urbroj: 104-01-24-23
 5. Tina Kanaet – urbroj: 104-01-24-4
 6. Branimir Turudić – urbroj: 104-01-24-9
 7. Kristina Jakšić – urbroj: 104-01-24-13

 

Povjerenstvo je utvrdilo da se 6 (šest) od 7 (sedam) prijava može smatrati potpunima prema odredbi članka 23., stavak 3. Pravilnika (imaju urednu dokumentaciju te se njihove prijave smatraju potpunima, budući da sadrže sve podatke i priloge koji su navedeni u javnom natječaju, zajedno s vlastoručno potpisanom prijavom na javni natječaj).

 

Radi se o sljedećim kandidatima:

 1. Katarina Dujić
 2. Diana Ramljak
 3. Marijana Barišić
 4. Marita Bijelić
 5. Tina Kanaet
 6. Branimir Turudić

 

Prijava kandidatkinje Kristine Jakšić smatra se nepotpunom, budući kandidatkinja kao inženjer kemijske tehnologije ne ispunjava uvjet završenog sveučilišnog diplomskog ili stručnog diplomskog studija u području društvenih znanosti, slijedom čega se, temeljem članka 23., stavak 4. Pravilnika ne smatra kandidatom.

 

 1. b) 9 (devet) pravodobnih prijava pod rednim brojem 5. zapošljavanje na radnom mjestu II. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice II. na neodređeno u punom radnom vremenu i to:

 

 1. Dijana Modrić – urbroj: 104-01-24-12
 2. Katarina Dujić – urbroj: 104-01-24-14
 3. Diana Ramljak – urbroj: 104-01-24-15
 4. Ivana Mazarekić – urbroj: 104-01-24-16
 5. Marita Bijelić – urbroj: 104-01-24-21
 6. Marijana Barišić – urbroj: 104-01-24-20
 7. Mia Jelić – urbroj: 104-01-24-6
 8. Tina Kanaet – urbroj: 104-01-24-5
 9. Kristina Jakšić – urbroj: 104-01-24-18

Povjerenstvo je utvrdilo da se 8 (osam) od 9 (devet) prijava može smatrati potpunima prema odredbi članka 23., stavak 3. Pravilnika (imaju urednu dokumentaciju te se njihove prijave smatraju potpunima, budući da sadrže sve podatke i priloge koji su navedeni u javnom natječaju, zajedno s vlastoručno potpisanom prijavom na javni natječaj).

 

Radi se o sljedećim kandidatima:

 

 1. Dijana Modrić
 2. Katarina Dujić
 3. Diana Ramljak
 4. Ivana Mazarekić
 5. Marita Bijelić
 6. Marijana Barišić
 7. Mia Jelić
 8. Tina Kanaet

 

Prijava kandidatkinje Kristine Jakšić smatra se nepotpunom, budući kandidatkinja kao inženjer kemijske tehnologije ne ispunjava uvjet završenog sveučilišnog prijediplomskog ili stručnog prijediplomskog studija u području društvenih znanosti, slijedom čega se, temeljem članka 23., stavak 4. Pravilnika ne smatra kandidatom.

 

 1. c) 5 (pet) pravodobnih prijava pod rednim brojem 6. zapošljavanje na radnom mjestu III. vrste – stručni radnik na tehničkom održavanju na neodređeno u punom radnom vremenu i to:

 

 1. Mateo Kordić – urbroj: 104-01-24-8
 2. Leonid Biserko – urbroj: 104-01-24-10
 3. Mario Reljanović – urbroj: 104-01-24-11
 4. Nebojša Malbaša – urbroj: 104-01-24-3
 5. Ivica Maglica – urbroj: 104-01-24-7

Povjerenstvo je utvrdilo da se 4 (četiri) od 5 (pet) prijava može smatrati potpunima prema odredbi članka 23., stavak 3. Pravilnika (imaju urednu dokumentaciju te se njihove prijave smatraju potpunima, budući da sadrže sve podatke i priloge koji su navedeni u javnom natječaju, zajedno s vlastoručno potpisanom prijavom na javni natječaj).

 

Radi se o sljedećim kandidatima:

 

 1. Mateo Kordić
 2. Leonid Biserko
 3. Mario Reljanović
 4. Ivica Maglica

 

Prijava kandidata Nebojše Malbaše smatra se nepotpunom, budući da isti nije priložio dokaze o ispunjavanju uvjeta, slijedom čega se, temeljem članka 23., stavak 4. Pravilnika ne smatra kandidatom.

 

Sukladno prethodno navedenom, Povjerenstvo isključuje iz daljnjeg postupka prijave onih kandidata čije se prijave smatraju nepotpunima.  Kandidati čije se prijave smatraju potpunima upućuju se u daljnji postupak sukladno članku 24. Pravilnika. Kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte i Internet stranice Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu o načinu provjere znanja, mjestu i vremenu održavanja testiranja, a o čemu odlučuje Povjerenstvo.

Povjerenstvo je s radom završilo u 9:30 sati.

 

Zapisnik o radu povjerenstva za provedbu javnog natječaja

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu