info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

Obavijest i upute za testiranje kandidata za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom 5. lipnja 2024.

09.07.2024.

OBAVIJEST I UPUTE ZA TESTIRANJE KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA PO NATJEČAJU OBJAVLJENOM DANA 5. LIPNJA 2024. GODINE U NARODNIM NOVINAMA BR. 67/2024, DNEVNOM TISKU, NA STRANICAMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE I NA INTERNET STRANICAMA VELEUČILIŠTA ”MARKO MARULIĆ” U KNINU

 

Natječaj je raspisan za radna mjesta:

  1. pod rednim brojem 4.: zapošljavanje na radnom mjestu I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice 4. na neodređeno u punom radnom vremenu
  2. pod rednim brojem 5.: zapošljavanje na radnom mjestu II. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice II. vrste na neodređeno u punom radnom vremenu i
  3. pod rednim brojem 6.: zapošljavanje na radnom mjestu III. vrste – stručni radnik na tehničkom održavanju na neodređeno u punom radnom vremenu

 

OBAVIJESTI:

Ad. a.) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (dalje: Povjerenstvo) obavještava kandidate za natječaj pod rednim brojem 4. (zapošljavanje na radnom mjestu I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice 4. na neodređeno u punom radnom vremenu) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja da će se testiranje (pisani dio) održati u ponedjeljak 15. srpnja 2024. godine s početkom u 9:00 sati u dvorani TCR na I. katu zgrade Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu. Razgovor s kandidatima (intervju) održat će se u 10:30 sati u istoj dvorani. Prilikom dolaska na testiranje i razgovor (intervju) kandidati su dužni priložiti važeću osobnu iskaznicu radi utvrđivanja njihova identiteta. Kandidat koji ne pristupi pisanoj provjeri znanja više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku, odnosno smatra se da je odustao od svoje prijave.

Pisani dio testiranja traje 30 (trideset) minuta, a razgovor (intervju) najduže 10 minuta. Svaki pojedini kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja biti će obaviješten o terminu testiranja putem dostavljene adrese elektroničke pošte.

 

Izvori za pisanu provjera znanja: Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (”Narodne novine” br. 119/2022), Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (”Narodne novine” br. 151/2022), Zakon o ustanovama (”Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu (nalazi se na poveznici https://www.veleknin.hr/o-nama/dokumenti/statut/), Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu (nalazi se na poveznici https://www.veleknin.hr/o-nama/dokumenti/pravilnici/ ), Pravilnik o postupku donošenja, unaprjeđivanja i vrednovanja studijskih programa Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu (nalazi se na poveznici https://www.veleknin.hr/o-nama/dokumenti/pravilnici/),

 

Ad. b.) Povjerenstvo obavještava kandidate za natječaj pod rednim brojem 5.: (zapošljavanje na radnom mjestu II. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice II. vrste na neodređeno u punom radnom vremenu) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja da će se testiranje (pisani dio) održati u ponedjeljak 15. srpnja 2024. godine s početkom u 9:45 sati u dvorani TCR na I. katu zgrade Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu. Razgovor s kandidatima (intervju) održat će se u 11:00 sati u istoj dvorani. Prilikom dolaska na testiranje i razgovor (intervju) kandidati su dužni priložiti važeću osobnu iskaznicu radi utvrđivanja njihova identiteta. Kandidat koji ne pristupi pisanoj provjeri znanja više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku, odnosno smatra se da je odustao od svoje prijave. Pisani dio testiranja traje 30 (trideset) minuta, a razgovor (intervju) najduže 10 minuta. Svaki pojedini kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja biti će obaviješten o terminu testiranja putem dostavljene adrese elektroničke pošte.

 

Izvori za pisanu provjera znanja: Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (”Narodne novine” br. 119/2022), Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (”Narodne novine” br. 151/2022), Zakon o ustanovama (”Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Uredba o uredskom poslovanju (”Narodne novine” br. 75/2021) i Statut Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu (nalazi se na poveznici https://www.veleknin.hr/o-nama/dokumenti/statut/ ).

UPUTE ZA PISANO TESTIRANJE:

Povjerenstvo određuje način bodovanja pisane provjere za radna mjesta pod rednim brojem 4. i 5. na način da svako pojedino točno odgovoreno pitanje nosi 1 (jedan) bod. Kandidatima koji pristupe pisanom testiranju biti će uručena pitanja koja su jednaka za sve kandidate. Kod pitanja koja imaju više ponuđenih odgovora točan je samo jedan odgovor. Pisana provjera znanja može obuhvatiti provjeru stručnog znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj, provjeru poznavanja poslova i propisa za radno mjesto za koje se raspisuje natječaj, a može obuhvatiti i provjeru ostalih vještina, ovisno o potrebama za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj. Na pisanoj provjeri znanja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama niti je dopušteno koristiti druga komunikacijska sredstva. Isto tako, nije dopušteno razgovarati s drugim kandidatima. Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni, prethodno opisani način, biti će udaljen s pisanog testiranja bez prava na daljnje sudjelovanje u natječaju. Njegov dotadašnji rezultat neće biti podvrgnut ocjenjivanju. Nakon provedenog pisanog testiranja Povjerenstvo će utvrditi broj bodova ostvarenih na pisanom testiranju za svakog pojedinog kandidata koji je pristupio testiranju. Kod natječaja za radna mjesta pod rednim brojem 4. i 5. pravo na razgovor (intervju) s Povjerenstvom imaju samo oni kandidati koji su na pisanom testiranju ostvarili najmanje 2/3 točnih odgovora. Nakon obavljenog pisanog testiranja i razgovora (intervjua) Povjerenstvo će utvrditi i sastaviti konačnu rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj i usmenoj provjeri znanja. Rang lista kandidata dostavlja se dekanici Veleučilišta na daljnje postupanje.

 

Ad. c.) Povjerenstvo obavještava kandidate za natječaj pod rednim brojem 6.: (zapošljavanje na radnom mjestu III. vrste – stručni radnik na tehničkom održavanju na neodređeno u punom radnom vremenu) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja da će se razgovor (intervju) održati u ponedjeljak 15. srpnja 2024. godine s početkom u 11:30 sati u dvorani TCR na I. katu zgrade Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu. Prilikom dolaska na razgovor (intervju) kandidati su dužni priložiti važeću osobnu iskaznicu radi utvrđivanja njihova identiteta. Kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku, odnosno smatra se da je odustao od svoje prijave. Razgovor (intervju) traje najduže 10 minuta. Svaki pojedini kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja biti će obaviješten o terminu razgovora (intervjua) putem dostavljene adrese elektroničke pošte

 

Povjerenstvo prilikom razgovora s kandidatima (intervjua) za zapošljavanje kandidata na sva radna mjesta utvrđuje i vrednuje:

  • način predstavljanja kandidata
  • komunikacijske vještine i pripremljenost za razgovor
  • interese kandidata
  • profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na Veleučilištu
  • dosadašnje radno iskustvo
  • znanje, sposobnosti i vještine za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio i
  • druge činjenice od značaja za predmetno zapošljavanje

 

Povjerenstvo je s radom završilo u 9:30 sati.

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu