info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

POZIV ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA DRUGIH ZAPOSLENIKA U VIJEĆE VELEUČILIŠTA „MARKO MARULIĆ“ U KNINU ZA MANDATNO RAZDOBLJE OD TRI GODINE

04.09.2023.

Glasanje za izbor predstavnika drugih zaposlenika u Vijeću Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu provest će se dana 14.09.2023. godine od 09.00 do 12.00 sati u TCR dvorani Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu na adresi Krešimirova 30, Knin.

Lista kandidata dostavlja se do krajnjeg roka, odnosno do 08.09.2023. godine u 15.00 sati. Lista kandidata predaje se osobno, u Tajništvo Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu, sa naznakom – n/r predsjedniku Izbornog povjerenstva.

Prema članku 39. Poslovnika o radu Vijeća Veleučilišta kandidata za predstavnika drugih zaposlenika može predložiti najmanje trećina od ukupnog broja zaposlenih u zajedničkim službama. Zaposlenici zajedničkih službi mogu svojim potpisom podržati više kandidata. Na listi kandidata mora biti predloženo onoliko zaposlenika koliko se bira predstavnika drugi zaposlenika u Vijeću veleučilišta.

Uz listu kandidata obavezno se prilaže i potpisana Izjava svih kandidata o pristanku na uvrštenje na listu kandidata.
Ako lista kandidata nije podnijeta u roku ili na odgovarajući način, predsjednik izbornog povjerenstva pisano će pozvati podnositelja liste da u roku od najmanje dva dana prije glasanja otkloni nedostatak. Ako nedostatak u odnosu na obveze iz propisa i iz ovog Poziva nije otklonjen u roku od najmanje dva dana prije glasanja dostavljanjem ispravljene liste kandidata ili nedostajućih izjava o pristanku na uvrštenje u listu, smatrat će se da lista kandidata nije niti bila podnijeta.

Podnositelj liste kandidata može u roku od pet radnih dana od dana objave ovog Poziva odrediti u pisanom obliku jednog člana za promatrača tijekom izbornog procesa. Ovi podaci dostavljaju se na isti način kao i lista kandidata.

Glasa se samo osobno i za samo za jednog kandidata. Zaposlenik koji na dan glasanja neće biti na radnom mjestu ili je njegovo radno mjesto udaljeno od biračkog mjesta, može Izbornom povjerenstvu najmanje pet radnih dana prije glasanja podnijeti pisani zahtjev da mu se uruči glasački listić i omotnica s poštanskom markom za obično rukovanje radi glasanja putem pošte ili da mu omogući tajno glasanje elektroničkim putem. Takav glasači listić ili glas upućen elektroničkim putem, uzet će se u obzir kod utvrđivanja izbora ako je na adresu sjedišta poslodavca dostavljen u zatvorenoj omotnici koja je zaposleniku dostavljena uz glasački listić, poštom uz naznaku „ne otvarati – za Izborno povjerenstvo“ i ako je Izbornom povjerenstvu stigao do dana glasanja, a omotnicu je otvorilo Izborno povjerenstvo.

Ovaj Poziv objavljen je na svim oglasnim mjestima Veleučilišta.

POZIV ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA DRUGIH ZAPOSLENIKA U VIJEĆE VELEUČILIŠTA „MARKO MARULIĆ“ U KNINU ZA MANDATNO RAZDOBLJE OD TRI GODINE

Kandidatura obrazac3 (LISTA PODRŠKE)

Izjava o pristanku uvrštenja na listu kandidata 04.09.2023

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu