info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

Lista kandidata za prijavu na natječaj za izbor dekana

04.09.2023.

Klasa:  602-04/23-01/08
Urbroj:104-01-23-4
Knin, 4. rujna 2023. godine

 

Na temelju članka 32. Statuta Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu i nakon pregledane natječajne dokumentacije za prijavu na natječaj za izbor dekana za mandatno razdoblje od 1. listopada 2023. godine do 30. rujna 2026. godine Upravno vijeće je zaključilo kako su pristigle dvije prijave te da su obje prijave valjane, stoga se objavljuje:

Lista kandidata:

  • Dr. sc. Marijane Drinovac Topalović, prof. struč. stud.
  • Nasl. izv. prof. dr. sc. Boris Dorbić, prof. struč. stud.

Uz listu kandidata objavljuju se i programi rada.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Marić, mag. oec.

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu