info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu za razdoblje od 2023 do 2025. godine

28.02.2023.

Na temelju članka 15., stavak 2.. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07) i članka 30. Statuta Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu dekanica Lovorka Blažević, v. pred.  dana 27. veljače 2023. godine donosi:

ODLUKU

o raspisivanju izbora za Studentski zbor Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu za razdoblje od 2023 do 2025. godine

  1. Raspisuju se Izbori za Studentski zbor Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu za razdoblje od 2023. do 2025. godine.
  2. Izbori će se održati dana 5. travnja 2023. godine (srijeda) u zgradi Veleučilišta, u vremenu od 08,00 do 20,00 sati.
  3. Kandidature se podnose na adresu: Veleučilište ”Marko Marulić” u Kninu, Krešimirova 30, Knin – s naznakom ”za Izborno povjerenstvo za Studentski zbor” zaključno do 29. ožujka 2023.
  4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj ploči i na Internet stranici Veleučilišta.

 

Odluka o raspisivanju izbora 2023

 

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu