info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

Obavijest/poziv kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto IV. vrste – spremač/ica na puno radno vrijeme na neodređeno, objavljenog dana 17. studenoga 2023. godine u ‘’narodnim novinama’’ br. 138/2023

23.12.2023.

Na temelju Zapisnika o radu Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa jednog izvršitelja na radno mjesto IV. vrste – spremač/ica na puno radno vrijeme na neodređeno, održanog dana 29. studenoga 2023. godine Povjerenstvo je nakon pregleda natječajne dokumentacije utvrdilo da je pravodobno dostavljeno 20 prijava, od čega je 14 (četrnaest) kandidata dostavilo urednu dokumetaciju sa svim podatcima i prilozima koji su navedeni u javnom natječaju (zajedno s vlastoručno potpisanom prijavom na javni natječaj), dok je preostalih 6 (šest) kandidata podnijelo nepotpunu prijavu, slijedom čega se isti ne smatraju kandidatima u smislu odredbe članka 23., stavak 4. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu.

Kandidati čije se prijave smatraju potpunima upućuju se u daljnji postupak odnosno razgovor (intervju) koji je obvezan dio provedbe natječajnog postupka. Kandidat koji ne pristupi razgovoru ne smatra se kandidatom u daljnjoj provedbi natječajnog postupka, odnosno smatra se da je odustao od svoje prijave.

Sukladno navedenom pozivaju se Magdalena Hrga, Adrijana Gambroža, Mirjana Ćelam, Jadranka Jurešić, Kata Parlov, Mira Hromić, Jelena Čoko, Kristina Iviš, Cecilija Ilić, Vesna Ličanin, Tonia Krvavica, Marijana Jandrić, Marin Tešija i Anita Androšević na razgovor (intervju) koji će se održati dana 9. siječnja 2024. godine (utorak) s početkom u 11:00 sati u čitaonici Veleučilišta na prvom katu zgrade, soba br. 216, zgrada Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu, Krešimirova 30.

Razgovori s kandidatima obavljat će se u vremenskim intervalima od po 10 (deset) minuta po kandidatu, a svaki pojedini kandidat biti će obaviješten o terminu intervjua putem dostavljene adrese elektroničke pošte.

Povjerenstvo prilikom razgovora s kandidatima (intervjua) za zapošljavanje kandidata na radno mjesto namještenika utvrđuje:

  • način predstavljanja kandidata
  • komunikacijske vještine i pripremljenost za razgovor
  • interese kandidata
  • profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na Veleučilištu
  • dosadašnje radno iskustvo
  • znanje, sposobnosti i vještine za obavljanje poslova spremača/ice i
  • druge činjenice od značaja za predmetno zapošljavanje

Povjerenstvo određuje način bodovanja razgovora s kandidatima (intervjua).

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu