info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Damira Mihanovića

15.02.2022.

Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnika o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavno zvanje višeg predavača, Obavijesti Stručnog povjerenstva Veleučilista “Marko Marulić" u Kninu te pozitivnog mišljenja Matičnog povjerenstva (Klasa:            ,Ur. broj:                ), dekanica Lovorka Blažević, v. predavač

 

 

O G L A Š A V A

 

održavanje nastupnog predavanja pristupnika dr.sc. Damira Mihanovića, pod naslovom “Utjecaj upravljanja rizicima od prirodnih nepogoda na strateško planiranje menadžmenta društva za osiguranje”.

 

Nastupno predavanje održat će se dana 21. veljače (ponedjeljak) 2022. godine, u 18:00 sati, u prostorijama Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu – Velika svečana dvorana, na adresi Kralja Petra Krešimira IV 22. 2300 Knin

 

Nastupno predavanje pod naslovom “Utjecaj upravljanja rizicima od prirodnih nepogoda na strateško planiranje menadžmenta društva za osiguranje” održat će pristupnik dr. sc. Damir Mihanović, na temelju natječaja koje je objavilo Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, u Narodnim novinama (NN), br. 114/2021 (Klasa: 602-04/21-07/74, Ur. broj: 2182/1-12/3-2-21-1-1 od 20. listopada 2021. (6107)), na mrežnim stranicama Veleučilišta „Marko Marulić” u Kninu (www.veleknin.hr), u javnom glasilu „24 sata“ te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, za izbor u nastavno zvanje višeg predavača, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija.

 

Nastupnom predavanju nazočit će članovi Stručnog povjerenstva u sastavu: 

 

  • Ana-Marija Alfirević, univ. spec. oec., v. pred. – predsjednik Povjerenstva
  • prof. dr. sc. Ivan Pavić, redoviti profesor u trajnom zvanju – član Povjerenstva
  • dr.sc. Linda Martić Kuran, prof. v. š. – članica Povjerenstva

 

te nastavnici, studenti i ostali zainteresirani slušatelji.

 

 

 

Nastupno predavanje trajat će 45 min, nakon čega slijedi rasprava.

 

Pozivaju se svi zainteresirani na nastupno predavanje pristupnika.

 

Dekanica:

 

Lovorka Blažević, v. predavač

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu