info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

Natječaj za dodjelu preostalih stipendija redovitim studentima Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu za akademsku godinu 2022./2023.

23.05.2023.

Stipendija je namijenjena studentima Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu u sljedećim kategorijama:

1. izvrsnost,

2. socio-ekonomski status.

Godišnji iznos jedne stipendije iznosi 1.600,00  EURA za 1. kategoriju i 1.600,00 EURA kn za 2. kategoriju.

Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu dodjeljuje ukupno osam (8) stipendija i to tri (3) najboljim studentima na biotehničkim i društvenim studijima te pet (5) studentima posebnog socio-ekonomskog statusa sukladno tablicama.

Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu dodijelilo je ukupno 3 stipendije u akademskoj godini 2022./2023. i to 1 za izvrsnost i 2 za socioekonomski status.

Veleučilište raspisuje natječaj za preostale stipendije kako slijedi:

 

Izvrsnost Broj stipendija
Svi studiji 2

 

Socio-ekonomski status Broj stipendija
Svi studiji 3

Pravo prijave na natječaj za 1. kategoriju imaju oni studenti koji:

 • su upisali drugu ili treću godinu stručnog prijediplomskog studija ili drugu godinu stručnog diplomskog studija
 • nisu studenti završne godine studija (apsolventi),
 • tijekom studijskog programa nemaju zaostajanja (ponavljanja godine)
 • nemaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2022./2023.,
 • nisu korisnici drugih stipendija,
 • nisu prešli sa nekog drugog visokog učilišta,
 • imaju prosjek ocjena svih položenih ispita do 30. rujna 2022. zaokružen na tri decimale iznosi minimalno 4,000

Uz prijavu studenti trebaju priložiti:

 • potvrdu o upisu s prijepisom ocjena iz koje je vidljiv težinski prosjek
 • presliku osobne iskaznice
 • izjavu da student nije korisnik druge stipendije
 • presliku objavljenog/ih rada/ova (znanstveni ili stručni), dokaz o uspjehu na natjecanjima, dokaz o radu na projektima, sudjelovanje u radu studentskog zbora ili sportske udruge (ukoliko ostvaruje)

Pravo prijave na natječaj za 2. kategoriju imaju studenti koji:

 • imaju prosječni mjesečni prihodi po članu kućanstva, a da  ne prelaze 100% proračunske osnovice (441,44 EURA) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. U izračun prihoda po članu kućanstva uzimaju se prihodi ostvareni u 2022. godini
 • su redoviti studenti stručnog prijediplomskog studija ili stručnog diplomskog studija
 • su prvi put upisali godinu,
 • nisu upisali mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2022./2023.,
 • su studenti koji nemaju prekid studiranja,
 • su studenti koji nisu prešli s drugih visokih učilišta,
 • su studenti koji ne primaju stipendiju koja se financira iz državnog proračuna.

Uz prijavu studenti trebaju priložiti:

 • potvrdu o upisu,
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (preuzeti u Studentskoj službi ili na www.veleknin.hr),
 • potvrde nadležne porezne uprave o visini ukupno ostvarenih prihoda u 2022. godini za sve članove zajedničkog kućanstva,
 • potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2022. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine,
 • potvrda Centra za socijalnu skrb (za studenta čija je obitelj korisnik isključivo zajamčene minimalne naknade),
 • preslika rodnog lista djeteta (za studenta-roditelja),
 • preslika rodnog lista studenta ili smrtnog lista roditelja ili drugi dokaz o smrti (za studenta bez jednog ili oba roditelja),
 • preslika rješenja nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje (za studenta s jednim ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100%),
 • potvrda nadležnog tijela (za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju),
 • preslika rodnog lista brata ili sestre (za studenta koji ima brata ili sestru predškolske dobi),
 • potvrda osnovne škole, srednje škole ili visokog učilišta (za studenta koji ima brata ili sestru koji se redovito školuju),
 • kopija osobne iskaznice (za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta).

Bodovanje za 2. kategoriju:

112,81 EUR* ili manje prihoda priznaje se 1.800 bodova,

od 112,82 EUR* do 165,90 EUR* priznaje se 1.500 bodova,

od 165,91 EUR* do 205,72 EUR* priznaje se 1.200 bodova,

od 205,73 EUR* do 245,54 EUR* priznaje se 900 bodova,

od 245,55 EUR* do 285,35 EUR* priznaje se 750 bodova,

od 285,36 EUR* do 325,17 EUR* priznaje se 600 bodova,

od 325,18 EUR* do 364,99 EUR* priznaje se 450 bodova,

od 365,00 EUR* do 404,80 EUR* priznaje se 300 bodova,

od 404,81 EUR* do 100% proračunske osnovice priznaje se 150 bodova.

 

 • za studenta čija je obitelj korisnik isključivo zajamčene minimalne naknade priznaje se 200 bodova,
 • za studenta koji je roditelj priznaje se 360 bodova za svako dijete,
 • za studenta kojem je roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 360 bodova za svakog roditelja,
 • za studenta koji ima roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 150 bodova za svakog roditelja,
 • za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju priznaje se po 200 bodova za svakog brata ili sestru ako žive u zajedničkom kućanstvu,
 • za studenta koji ima brata ili sestru predškolske dobi ili je u sustavu redovitog obrazovanja ako žive u zajedničkom kućanstvu priznaje se 150 bodova za svakog brata ili sestru,
 • za studenta čije je mjesto prebivališta udaljeno 30 i više kilometara od mjesta studiranja priznaje se 200 bodova.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija sastavit će rang-listu studenata.

U slučaju jednakog težinskog prosjeka dva ili više studenata u 1. kategoriji pri vrednovanju prednost će imati studenti koji imaju i druga postignuća tijekom studija kao što su objavljeni radovi (znanstveni ili stručni), rad na projektima, sudjelovanje u radu studentskog zbora ili sportske udruge i slično.

U slučaju jednakog broja bodova dva ili više studenata u 2. kategoriji prednost će imati studenti koji imaju niži prihod po članu kućanstva.

Student se može prijaviti na natječaj u samo jednoj kategoriji.

Godišnji iznos stipendije je 1.600,00 EURA i isplaćuju se za razdoblje od 1. listopada 2022. do 1. srpnja 2023. Stipendije će se isplatiti u mjesečnim obrocima u iznosu od 160,00 EURA.

Natječaj će se objaviti na službenim Internet stranicama Veleučilišta, www.veleknin.hr i na oglasnoj ploči Veleučilišta.

Prijave se podnose najkasnije 8 dana od dana objave u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Natječaj za stipendije“ osobno Studentskoj službi ili putem pošte na adresu: Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Krešimirova 30,  22300 Knin.

 

Nepotpuno i neuredno popunjeni prijavni obrasci kao i nepotpuna dokumentacija te prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Odluku o dodjeli stipendija Veleučilište će donijeti najkasnije 15 dana od dana zaključenja Natječaja. Ista će se objaviti na internetskoj stranici Veleučilišta www.veleknin.hr

 

 

Klasa: 604-01/23-01/02

Urbroj: 104-01-23-1

 

Knin, 22. svibnja 2023.

 

Dekanica:

Lovorka Blažević, v. pred

Natječaj za stipendije 2023 2

 

 

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu