Moodle
Roundcube Webmail
Webmail
Iksice
Facebook Fan page - Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
Studomat
Cisco Akademija
EDUROAM
ISEP
Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu
Ministrastvo znanosti obrazovanja i sporta
NVAO
Narodna knjižnica Knin
Edu.hr portal
Erasmus plus
E-Quality

Novosti

Izbori za clanove Strucnog vijeca iz redova zaposlenika i nastavnog osoblja

25.11.2014. - Izbori za predstavnika nastavnika u Stručnom vijeću Veleučilišta "Marko Marulić" iz redova nastavnog osoblja će se održati dana 26. studenog 2014. u zgradi Veleučilišta "Marko Marulić" u TCR dvorani u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

Izbori za predstavnika zaposlenika u Stručnom vijeću Veleučilišta "Marko Marulić" iz redova zaposlenika će se održati dana 26. studenog 2014. u zgradi Veleučilišta "Marko Marulić" u TCR dvorani u vremenu od 11:15 do 12:15 sati.

Obrana zavrsnog rada - Vanja Gugo

21.11.2014. - Studentica Vanja Gugo, dana 01. prosinca 2014. (ponedjeljak) s početkom u 10:30 sati u TCR dvorani , na Veleučilištu „Marko Marulić“ branit će Završni rad naslova: Istraživanje zastupljenosti i primjene voćnih vrsta na području Vrpolja kod Knina. Mentor završnog rada  mr. sc. Boris Dorbić,  pred.  

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
•    Marko Duvančić, pred.   – predsjednik Povjerenstva
•    mr. sc. Boris Dorbić,  pred.  – mentor, član povjerenstva
•    Marko Šuste, pred.  - član povjerenstva

Raspored obrana zavrsnih radova

05.11.2014. - Studenti: Jelena Šušnjara, Ivan Jelavić, Antonija Sarić, Mateja Grabovac, Latica Šarić, Ivana Šimić, Ivana Tucaković, Stjepan Vučemilović-Šimunović i Goran Homa branit će završni rad prema priloženom rasporedu.

Obrana zavrsnog rada - Maja Kardum

03.11.2014. - Studentica Maja Kardum, dana 4. studeni 2014. (utorak) s početkom u 11:00 sati u TCR dvorani, na Veleučilištu „Marko Marulić“ branit će Završni rad naslova: Utjecaj dodavanja hrane za kvasce u masulj na dinamiku fermentacije i pojedine parametre kemijskog sastava vina sorte Merlot. Mentor završnog rada Marko Šuste, pred.

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
•    dr. sc. Mladenka Šarolić, pred.. – predsjednik Povjerenstva
•    Marko Šuste, pred.  – mentor, član povjerenstva
Marko Duvančić, pred. - član povjerenstva

Raspored obrana zavrsnih radova

29.10.2014. - Studenti: Lucija Kardum, Tomislav Samardžija, Marijan Vučković, Božo Vukušić,  Milica Bradaš, Antonio Karlo, Marija Kaić, Sandra Đulabić, Dragana Milinović, i Marijana Ramljak branit će završni rad prema priloženom rasporedu.

Sektorski sastanak na temu: "Suradnja pcele i covjeka - mogucnosti za suradnju znanosti i gospodarstva"

28.10.2014. - Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu u okviru aktivnosti projekta „Jadranska mreža za transfer tehnologije – TTAdria“ organizira sektorski sastanak s temom: „Suradnja pčele i čovjeka – mogućnosti za suradnju znanosti i gospodarstva“.  Sektorski sastanak će se održati 30. listopada 2014. s početkom u 10 sati u velikoj dvorani Veleučilišta. Ovom prilikom pozivamo pčelare, poduzetnike, studente, ljubitelje meda, kao i širu javnost, da nam se pridruže i aktivno sudjeluju u programu sektorskog sastanka koji smo pripremili.

Obrana zavrsnog rada - Ana Tarle

23.10.2014. - Studentica Ana Tarle, dana 29. listopada 2014. (srijeda) s početkom u 11:00 sati u TCR dvorani , na Veleučilištu „Marko Marulić“ branit će Završni rad naslova: Fizikalno-kemijski pokazatelji kvalitete mlijeka. Mentor završnog rada doc. dr. sc. Marina Krvavica, prof. v.š.       

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
•    dr. sc. Marko Jelić,  prof. v.š.   – predsjednik Povjerenstva
•    doc. dr. sc. Marina Krvavica, prof. v.š.     – mentor, član povjerenstva
•    Marija Vrdoljak, v. pred.    - član povjerenstva

© 2014. Veleučilište Marko Marulić - Krešimirova 30, 22300 Knin, Email: info[at]veleknin.hr