Moodle
Roundcube Webmail
Webmail
Iksice
Facebook Fan page - Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
Studomat
Cisco Akademija
EDUROAM
ISEP
Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu
Ministrastvo znanosti obrazovanja i sporta
NVAO
Narodna knjižnica Knin
Edu.hr portal
Erasmus plus
E-Quality

Novosti

Obrana zavrsnog rada - Ana Tarle

23.10.2014. - Studentica Ana Tarle, dana 29. listopada 2014. (srijeda) s početkom u 11:00 sati u TCR dvorani , na Veleučilištu „Marko Marulić“ branit će Završni rad naslova: Fizikalno-kemijski pokazatelji kvalitete mlijeka. Mentor završnog rada doc. dr. sc. Marina Krvavica, prof. v.š.       

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
•    dr. sc. Marko Jelić,  prof. v.š.   – predsjednik Povjerenstva
•    doc. dr. sc. Marina Krvavica, prof. v.š.     – mentor, član povjerenstva
•    Marija Vrdoljak, v. pred.    - član povjerenstva

Obrana zavrsnog rada - Matej Ljubic

21.10.2014. - Student Matej Ljubić, dana 27. listopada 2014. (ponedjeljak) s početkom u 11:30 sati u TCR dvorani, na Veleučilištu „Marko Marulić“ branit će Završni rad naslova: Osnovni oblici trgovanja s inozemstvom-komperativne prednosti i nedostaci. Mentor završnog rada dr. sc. Miro Stipić,  v. pred.

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
•    dr. sc. Zlatko Ćesić, prof. v. š. -  predsjednik povjerenstva
•    dr. sc. Miro Stipić,  v. pred. – mentor, član povjerenstva
•    Marijo Ćaćić,  pred. – član povjerenstva

Obrana zavrsnog rada - Antonija Drlja

21.10.2014. - Studentica Antonija Drlja, dana 27. listopada 2014. (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati u TCR dvorani, na Veleučilištu „Marko Marulić“ branit će Završni rad naslova: Opći uvjeti za osiguranje imovine kao temelj ugovaranja imovinskih osiguranja. Mentor završnog rada dr. sc. Miro Stipić,  v. pred.

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
•    dr. sc. Zlatko Ćesić, prof. v. š. -  predsjednik povjerenstva
•    dr. sc. Miro Stipić,  v. pred. – mentor, član povjerenstva
•    Marijo Ćaćić,  pred. – član povjerenstva

doc. dr. sc. Josip Gugic, prof. v. s. izabran za dopredsjednika Hrvatskog agroekonomskog drustva

20.10.2014. - Na prvom sastanku Upravnog odbora Hrvatskog agroekonomskog društva u novom sazivu održanom 9. listopada 2014. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod točkom 2. dnevnog reda, jednoglasno je za dopredsjednika Hrvatskog agroekonomskog društva u razdoblju od 2014. do 2016. godine izabran doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š.

Obrana zavrsnog rada - Sandra Mrkalj

14.10.2014. - Studentica Sandra Mrkalj, dana 15. listopada 2014. (srijeda) s početkom u 13:30 sati u TCR dvorani, na Veleučilištu „Marko Marulić“ branit će Završni rad naslova: John F. Kennedy. Mentor završnog rada mr. Marijan Sekso, v. pred.

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
•    Željko Zrno, v. pred.  -  predsjednik povjerenstva
•    mr. Marijan Sekso, v. pred. – mentor, član povjerenstva
•    mr. Zoran Maričić, v. pred. – član povjerenstva

Obrana zavrsnog rada - Maja Popovic

13.10.2014. - Studentica Maja Popović, dana 15. listopada 2014. (srijeda) s početkom u 13:00 sati u TCR dvorani, na Veleučilištu „Marko Marulić“ branit će Završni rad naslova: Pepsi Cola. Mentor završnog rada mr. Marijan Sekso, v. pred.

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
•    Željko Zrno, v. pred.  -  predsjednik povjerenstva
•    mr. Marijan Sekso, v. pred. – mentor, član povjerenstva
•    mr. Zoran Maričić, v. pred. – član povjerenstva

Zapisnik o radu izbornog povjerenstva za izbor clana Upravnog vijeca iz redova zaposlenika

08.10.2014. - Poštovani, u prilogu možete preuzeti Zapisnik o radu izbornog povjerenstva za izbor člana Upravnog vijeća iz redova zaposlenika Veleučilišta "Marko Marulić".

© 2014. Veleučilište Marko Marulić - Krešimirova 30, 22300 Knin, Email: info[at]veleknin.hr