Moodle
Roundcube Webmail
Webmail
Iksice
Facebook Fan page - Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
Studomat
Cisco Akademija
EDUROAM
ISEP
Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu
Ministrastvo znanosti obrazovanja i sporta
NVAO
Narodna knjižnica Knin
Edu.hr portal
Erasmus plus
E-Quality

Novosti

Prezentacija Sveucilista Ondokuz Mayis - Samsun, Turska

17.09.2014. - Poštovani studenti i zaposlenici Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu, obavještavamo  Vas da će se dana 18.09.2014. četvrtak, u TCR dvorani Veleučilišta, održati prezentacija Sveučilišta Ondokuz Mayis- Samsun, Turska.
 

Obrana zavrsnog rada - Martina Vujnovic

15.09.2014. - Studentica Martina Vujnović, dana 22. rujna 2014. (ponedjeljak) s početkom u 12:30 sati u dvorani 9, na Veleučilištu „Marko Marulić“ branit će Završni rad naslova Financiranje muzeja u Republici Hrvatskoj. Mentor završnog rada: Lovorka Blažević, v. pred.

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
•    Marijo Ćaćić,  pred.  -  predsjednik povjerenstva                
•    Lovorka Blažević, v. pred. – mentor, član povjerenstva            
•    Vedran Uroš,  pred.    – član povjerenstva

Obrana zavrsnog rada - Vesna Puaca

12.09.2014. - Studentica Vesna Puača, dana 22. rujna 2014. (ponedjeljak) s početkom u 12:00 sati u dvorani 9, na Veleučilištu „Marko Marulić“ branit će Završni rad naslova Modeli upravljanja kvalitetom u organizacijama neprofitnog sektora. Mentor završnog rada dr. sc. Ante Čorkalo, v. pred.

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
•    Lovorka Blažević, v. pred.  -  predsjednik povjerenstva               
•    dr. sc. Ante Čorkalo, v. pred. – mentor, član povjerenstva           
•    Marijo Ćaćić,  pred.    – član povjerenstva       
 

Obrana zavrsnog rada - Marija Bosnjak

12.09.2014. - Studentica Marija Bošnjak dana 15. rujna 2014. (ponedjeljak) s početkom u 15:00 sati u dvorani TCR, na Veleučilištu „Marko Marulić“ branit će Završni rad naslova Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica. Mentor završnog rada Valentina Vinšalek Stipić, pred.

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
•    Lovorka Blažević, v. pred.  -  predsjednik povjerenstva                
•    Valentina Vinšalek Stipić, pred. – mentor, član povjerenstva            
•    Marijo Ćaćić,  pred.    – član povjerenstva

Prijava za Program nagrada Ujedinjenih naroda za javnu sluzbu

05.09.2014. -Poštovani, u prilogu Vam dostavljamo poziv na podnošenje prijava za Program nagrada Ujedinjenih naroda za javnu službu (United Nations Public Service Awards - UNPSA), s prijevodom na hrvatski jezik.

Odluka i Rjesenje Ustavnog suda broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18.7.2014.

05.09.2014. - Poštovani,  dana 18. srpnja 2014. Ustavni sud Republike Hrvatske donio je odluku da se pokreće postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se u odnosu na redovite profesore i profesore visokih škola (dalje: profesori) te znanstvene savjetnike koji su na dan 30. srpnja 2013. godine bili u trajnom zvanju ukidaju članak 42. stavci 8., 9., 10. i 11. i članak 102. stavci 8., 9., 10. i 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine", broj 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. — OUSRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13., dalje: Zakon) koji propisuju način i uvjete pod kojima znanstvenici u javnim institutima, odnosno zaposlenici na znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim radnim mjestima na sveučilištu i fakultetu te nastavnim radnim mjestima na veleučilištu i visokoj školi nakon što im prestane ugovor o radu radi odlaska u mirovinu mogu zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme. 

Natjecaj za upis na specijalisticki diplomski strucni studij

06.08.2014. - Dana 03. kolovoza  2014. Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu u dnevnim novinama 24 sata objavilo je natječaj za prijave i upise u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Ekonomski i normativni okvir poduzetništva u akademskoj godini 2014./2015.

© 2014. Veleučilište Marko Marulić - Krešimirova 30, 22300 Knin, Email: info[at]veleknin.hr