info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

Ispravak privremene rang liste studenata za smještaj u Studentskom domu “Fra Lujo Marun” u ak.god. 2023./2024. – JESENSKI ROK

27.09.2023.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja obradilo je pristigle prijave i sačinilo Privremenu rang listu za subvencionirani smještaj studenata u Studentski dom “fra Lujo Marun” u ak. god. 2023./2024.  -jesenski rok  i objavilo je 26. rujna 2023. godine. Povjerenstvo je naknadno utvrdilo da su pristigle još dvije prijave koje su dostavljene u važećem  roku te je sačinilo Ispravak privremene rang liste studenata za smještaj u Studentskom domu „fra Lujo Marun“ u ak.god. 2023./2024. – jesenski rok.

Prigovori na rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora u roku od 24 sata od trenutka objave ispravljene privremene rang liste, putem e-mail adrese:

studentskidom@veleknin.hr

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se podnosi ukoliko se smatra da je došlo do pogreške kod bodovanja po nekom od kriterija natječaja.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora donijet će odluku o prigovorima i utvrditi konačnu rang listu najkasnije u roku od 15 sata od isteka roka za podnošenje prigovora. Konačna rang lista bit će objavljena na oglasnoj ploči Veleučilišta, Studentskog doma “fra Lujo Marun” i internet stranici Veleučilišta www.veleknin.hr

Ispravak privremene rang liste jesenski rok 2023 2024

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu