info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Upisi putem natječaja
- Stručni prijediplomski studiji

Prijave za razredbeni postupak

Na razredbeni postupak za stručne prijediplomske  studije koji počinje 21. rujna 2023. i traje do 25. rujna 2023. godine prijaviti se i upisati mogu svi koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položili državnu maturu na one stručne studije na kojima nisu ispunjene upisne kvote na upisima putem državne mature. Upisi se vrše putem razredbenog postupka na stručne studije Trgovinsko poslovanje s poduzetništvo, Prehrambena tehnologija, Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša i Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja.

Prijaviti se može jedan ili više navedenih studija. U slučaju prijavljivanja više studija troškovi se plaćaju prema broju prijavljenih studija.

Uz prijavu za stručne studije na razredbeni postupak prilaže se:

 • presliku domovnice ili e-domovnicu (elektronički zapis iz knjige državljana),
 • rodni list ili e-rodni list (elektronički zapis činjenice rođenja),
 • svjedodžba o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem (pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje Agencija za znanost i visoko obrazovanje)
 • dokaz o uplati 15 EURA (113,02 kuna)  troškova razredbenog postupka. Uz uplatu na IBAN Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu (HR7424070001100148180), uz naznaku ”za razredbeni postupak” i poziv na broj 00- OIB pristupnika,
 • dokaz o osvojenom jednom od prva tri mjesta na državnim natjecanjima ili sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi (prema potvrdi); završena još jedna srednja škola (prema svjedodžbi); športaš prve ili druge kategorije (prema potvrdi olimpijskog odbora).

Ukoliko se pristupnik prijavljuje na više studija predaje preslike izvornih dokumenata, a izvorne dokumente predat će prilikom upisa.

Prijave se podnose na posebnom obrascu, dostupnom na Veleučilištu „Marko Marulić“, a predaju se u studentskoj referadi ili šalju preporučenom pošiljkom (najkasnije jedan dan prije isteka roka), na adresu: Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, „za prijavu“, Kralja Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin.

Ukoliko se pristupnik prijavljuje na više studija predaje preslike izvornih dokumenata, a izvorne dokumente predat će prilikom upisa.

Prijave se podnose na posebnom obrascu, dostupnom na Veleučilištu „Marko Marulić“, a predaju se u studentskoj referadi ili šalju preporučenom pošiljkom (najkasnije jedan dan prije isteka roka), na adresu: „Veleučilište Marko Marulić“ u Kninu, „za prijavu“, Kralja Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin.

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak obuhvaća:

 • vrednovanje uspjeha iz srednje škole – 380 bodova
 • posebne aktivnosti i uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja – 60 bodova.

Rang liste pristupnika formirat će se prema Pravilniku o razredbenom postupku za akademsku godinu 2023./2024.

UPISI

Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni 26. rujna 2023. godine do 14 sati.
Upisi kandidata koji su zadovoljili na razredbenom postupku obavljat će se od 28. i 29.  rujna 2023. godine od 9 do14 sati.

Pristupnici imaju pravo prigovora na rang liste u roku od 24 sata od dana objave rang listi. Prigovori se podnose Razredbenom povjerenstvu koje je dužno raspraviti o prigovorima.

Na upis potrebno je dostaviti:

 • jednu fotografiju
 • presliku osobne iskaznice
 • potvrdu o uplati upisnine
 • potvrdu o uplati školarine (kandidati koji plaćaju školarinu)

Želite više informacija?

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu