info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

PREZENTACIJSKA RADIONICA O ”KULTURI KVALITETE”

30.09.2022.

U prostorijama Veleučilišta ''Marko Marulić'' u Kninu dana 29. rujna 2022. godine, u sklopu 3. sjednice Odbora za kvalitetu održana je prezentacijska radionica (prezentacija s postavljanjem pitanja i otvorenom raspravom sudionika) na temu ''Kultura kvalitete''. Prezentaciju je održao voditelj Ureda za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete studiranja Nikola Blažević. U prvom dijelu prezentacije odgovorio je na pitanje: Zašto ''Kultura kvalitete''? Kultura kvalitete postoji u Pojmovniku Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Kvaliteta odnosno osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete je imperativ koji se mora dostići. Prezentator se osvrnuo na pravni i zakonodavni okvir kvalitete na visokim učilištima, posebice na Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, ali i na interne dokumente Veleučilišta i to. Pravilnik o osiguravanju kvalitete, Priručnik osiguravanja, Pravilnik o postupku unutarnje periodičke prosudbe SOK-A, Pravilnik o anketiranju dionika Veleučilišta, Pravilnik o provođenju studentskih anketa, Priručnik o ishodima učenja itd. itd.  Govorio je o Akcijskm planu u cilju uklanjanja nedostataka u skladu s Pismom očekivanja i preporukama iz izvješća Stručnog povjerenstva o reakreditaciji Veleučilišta ''Marko Marulić'' u Kninu za period naknadnog praćenja naglasivši kako su to temeljni propisi koji se moraju svakodnevno primjenjivati. Također je definirao kvalitetu kao višedimenzionalan i dinamičan koncept u kojem se težište stavlja na udovoljavanje općeprihvaćenim standardima i očekivanjima društva u cjelini, uz težnju ka stalnom unapređenju svih procesa. Ključ svega je odgovor na pitanje kako osigurati kvalitetu, kao je unaprijediti kvalitetu te kako je podići na još viši stupanj – napraviti iskorak te dostignutu i unaprijeđenu razinu podići na viši stupanj kvalitete. Kultura kvalitete odnosi se na niz zajedničkih, prihvaćenih i integriranih obrazaca kvalitete (poznatijih pod pojmom načela kvalitete) koji se mogu pronaći u organizacijskoj kulturi i sustavima upravljanja ustanovom. Kultura kvalitete može se definirati i kao sposobnost institucije ili individualnog programa razviti sustav osiguravanja kvalitete u svakodnevnom radu ustanove i time postići kontinuirano osiguravanje kvalitete, ne oslanjajući se isključivo na periodično vrednovanje. Predanost i svijest o kvaliteti visokog obrazovanja zajedno s razvijenom kulturom dokaza i učinkovitim upravljanjem kvalitetom (kroz procedure osiguravanja kvalitete) sastavni su dio kulture kvalitete. Kako se elementi kvalitete mijenjaju odnosno razvijaju kroz vrijeme, tako se mijenja i integrirani sustav stavova i ustroja koji predstavlja temelj kvalitete (kultura kvalitete) i koji, kao takav, podržava nove paradigme kvalitete u visokom obrazovanju. Naglašena je važnost vrednovanja (vanjskih i unutarnjega) kako bismo imali kontinuirano osiguravanje kvalitete (svakodnevno, na svim razinama, sustavno). Nakon rasprave zaključeno je sljedeće:  

1. Kontinuirano provoditi interno osiguravanje kvalitete na Veleučilištu

2. Revidirati studijske programe i recenzirati programe koji će biti konkurentni na tržištu rada

3. Jasno postaviti ishode učenja s ciljem postizanje što veće spremnosti diplomiranih studenata za rad odnosno za tržište rada

4. Bez odgode uključiti sve dionike u postupak sustavnog osiguravanja kvalitete (unutarnji i vanjski)

5. Akcijski plan u cilju uklanjanja nedostataka u skladu s Pismom očekivanja i preporukama iz izvješća Stručnog povjerenstva o reakreditaciji Veleučilišta ''Marko Marulić'' u Kninu za period naknadnog praćenja – realizacija bez odgode i tromjesečno izvještavanje Stručnog vijeća o realizaciji plana

 

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu