info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

Održana završna konferencija projekta AZVO-a ”Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja – SKAZVO”

21.12.2021.

U Zagrebu je 14. prosinca 2021. godine održana završna konferencija projekta Agencije za znanost i visoko obrazovanje ''Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja – SKAZVO''.

Projekt SKAZVO sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a AZVO ga je provodio od 2016. do kraja prosinca 2021. godine. Glavni su mu ciljevi bili razviti nove i unaprijediti postojeće postupke vanjskog vrednovanja visokih učilišta i studijskih programa te ojačati kompetencije zaposlenika visokih učilišta koji ih provode. Projekt je pridonio intenziviranju suradnje AZVO-a s visokim učilištima – tijekom pet godina provedbe u edukacijskim aktivnostima projekta sudjelovalo je više od 2000 djelatnika i djelatnica visokih učilišta.

Pozdravne govore održali su Jasmina Havranek, ravnateljica AZVO u vrijeme provedbe projekta i Dijana Mandić, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

V. d. ravnatelja AZVO. gđa. Sandra Bezjak izlagala je na temu ''Unaprjeđenje postupaka vanjskog vrednovanja u okviru projekta SKAZVO''. Istaknula je kako je provedeni projekt podigao ionako visoke kompetencije stručnjaka u AZVO. U narednom razdoblju najavila je akreditacije po novom modelu akreditiranja.   

Voditelj projekta Ivan Bišćan predstavio je provedbene aktivnosti projekta i njegovu održivost. Istaknuo je kako su značajno unaprijeđeni postupci vanjskog vrednovanja uz pilotiranje novih modela vrednovanja. Kao glavne promjene u modelu akreditacije ističe razvoj novih standarda kvalitete (jasniji standardi kvalitete usklađeni s ESG standardima i povezani s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom), unaprijeđene procedure vrednovanja (bolja priprema visokih učilišta za proces akreditacije, bolja priprema stručnih povjerenstava, novi pristup izradi samoanalize, veći naglasak na razgovorima s vanjskim dionicima i na pregledu dokaza i dokumentacije, transparentniji proces ocjenjivanja kvalitete, uvođenje mogućnosti prigovora visokog učilišta, veći naglasak na naknadno praćenje visokih učilišta, nadogradnju IT sustava (MOZVAG) za podršku procesu vrednovanja, novi pristup izradi tematskih analiza… Mišljenja je da su ostvareni ciljevi projekta u dijelu zaštite i unaprjeđivanja kvalitete i informiranja javnosti. Kao dokaz tim tvrdnjama brojne su povratne informacije akreditiranih visokih učilišta koja akreditacijske postupke cijene vrlo korisnima za njihove institucije. U razdoblju koje predstoji dovršit će se drugi ciklus reakreditacije i provesti inicijalna akreditacija po novom modelu te će se pružati kontinuirana podrška visokim učilištima u razvoju kulture kvalitete s posebnim naglaskom na razvoj i povezivanje informacijskih sustava u visokom obrazovanju.

U sklopu konferencije održan je okrugli stol radnog naziva „Ljudi čine razliku – motivirana akademska zajednica“ na kojem su sudjelovali: prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, predsjednica Rektorskog zbora RH, Dijana Mandić, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja, dr. sc. Vesna Dodiković-Jurković, zamjenica ravnatelja AZVO-a, izv. prof. dr. sc. Maja Martinović, prodekanica Zagrebačke škole ekonomije i managementa, doc. dr. sc. Sofia Ana Blažević, Biološki odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i Mario Prišlin, predsjednik Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sudionici okruglog stola osvrnuli su se na aktualne potrebe i buduće aktivnosti na visokim učilištima, uz poseban naglasak na daljnje stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja. Snježana Prijić-Samaržija, predsjednica Rektorskog zbora RH, ističe kontinuirano ispitivanje zadovoljstva zaposlenika i ulaganje u iste kao primjer dobre prakse ustanove u kojoj radi. Isto tako, naglasila je i potrebu ulaganja u lidere visokih učilišta kojima često puta treba edukacija iz upravljanja odnosno vođenja ustanove. Mario Prišlin, predsjednik Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prigovorio je needuciranosti pojedinih nastavnika spram sve učestalijih potreba za izvođenjem nastave s alatima moderne tehnologije.

 

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu