info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

Odluka o proglašenju rezultata izbora za Studentski zbor Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu za mandatno razdoblje od 2024. do 2026. godine

12.06.2024.

Na temelju članka 30. Statuta Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu i Zapisnika Izbornog povjerenstva (Klasa: 602-04/24-01/15, Urbroj:104-01-24-25) od 4. lipnja 2024. godine, dekanica Veleučilišta dr. sc. Marijana Drinovac Topalović, prof. struč. stud., 12. lipnja 2024. donosi:

ODLUKU o proglašenju rezultata izbora za Studentski zbor Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu za mandatno razdoblje od 2024. do 2026. godine

I.

(1) Izborno povjerenstvo za održavanje izbora za Studentski zbor Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu utvrdilo je rezultate izbora održanih dana 4. lipnja 2024. godine te se istom utvrđuje da su u Studentski zbor Veleučilišta izabrani:

 1. Katarina Zujić  (Izborna jedinica – Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša – 1. god.)
 2. Ivana Radić (Izborna jedinica – Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša – 3. god.)
 3. Ilija Knežević (Izborna jedinica – Prehrambena tehnologija – 1. god.)
 4. Andrea Bošnjak (Izborna jedinica – Prehrambena tehnologija – 2. god.)
 5. Matea Šimunović (Izborna jedinica – Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom – 1. god.)
 6. Matija Juko (Izborna jedinica – Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom – 2. god.)
 7. Mia Žeravica (Izborna jedinica – Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom – 3. god.)
 8. Petra Vučemilović – Vranjić  (Izborna jedinica – Ekonomski i normativni okvir poduzetništva – 1. god.)
 9. Marko Raić  (Izborna jedinica – Ekonomski i normativni okvir poduzetništva – 2. god.)

II.

(1) Studenti iz točke I. ove Odluke izabrani su za mandatno razdoblje od 2024. do 2026. godine.

(2) U slučaju da studentima iz točke I. ove Odluke prestane mandat prije isteka vremena na koje izabran zamjenjuje ga njegov zamjenik i to kako slijedi:

 1. Anita Samardžija  (Izborna jedinica – Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša – 1. god.)
 2. Rebeka Šoda (Izborna jedinica – Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša – 3. god.)
 3. Anita Puđa (Izborna jedinica – Prehrambena tehnologija – 1. god.)
 4. Viktoriia Barna (Izborna jedinica – Prehrambena tehnologija – 2. god.)
 5. Luka Bukorović (Izborna jedinica – Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom – 1. god.)
 6. Marinela Čavara (Izborna jedinica – Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom – 2. god.)
 7. Ivana Lončar (Izborna jedinica – Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom – 3. god.)
 8. Anamarija Teskera  (Izborna jedinica – Ekonomski i normativni okvir poduzetništva – 1. god.)
 9. Petra Dodić  (Izborna jedinica – Ekonomski i normativni okvir poduzetništva – 2. god.)

(3) U slučaju da zamjenicima prestane mandat u Studentskom zboru temeljem čl. 6. st. 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne Novine 71/07) i temeljem čl. 5. Statuta Studentskog zbora Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu primijenit će se odredbe iz čl. 14. st. 4.  Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

III.

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Veleučilišta.

Dekanica:
dr. sc. Marijana Drinovac Topalović, prof. struč. stud.

 

PRILOG:
Odluka o proglašenju rezultata izbora Studentskog zbora

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu