info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

Odluka o prijmu u radni odnos jednog izvršitelja na radno mjesto IV. vrste spremač/ica na neodređeno u punom radnom vremenu

17.01.2024.

Na temelju članka 30. Statuta Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu i Zapisnika o radu i Izvješća Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa (Klasa:112-01/23-01/02, Urbroj:104-01-23-40) od dana 9. siječnja 2024. godine dekanica Veleučilišta dr. sc. Marijana Drinovac Topalović, prof. struč. stud., dana 12. siječnja 2024. godine donosi:

ODLUKU

 o prijmu u radni odnos jednog izvršitelja na radno mjesto IV. vrste spremač/ica na neodređeno u punom radnom vremenu

  I.

Sukladno prijavama na Natječaj objavljenog 17. studenog 2023. godine u Narodnim novinama (138/2023), dnevnom tisku 24 sata, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na Internet stranici Veleučilišta i Izvješća Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto IV. vrste – spremač/ica, u radni odnos na neodređeno u punom radnom vremenu prima se: JELENA ČOKO.

II.

Radni odnos Jelene Čoko na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu zasnovat će se s nakon dobivanja suglasnosti Upravnog vijeća Veleučilišta te će se s imenovanom potpisati ugovor o radu na neodređeno u punom radnom vremenu s probnim rokom od mjesec dana.

III.

Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Upravnog vijeća Veleučilišta.

 

OBRAZLOŽENJE:

Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu objavilo je Javni natječaj u Narodnim novinama (138/2023), dnevnom tisku 24 sata, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na Internet stranici Veleučilišta za zapošljavanje jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste – spremač/-ica na puno radno vrijeme na neodređeno.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa utvrdilo je kako je pristiglo 20 prijava te je utvrđeno kako je 14 pristiglih prijava valjano. Pristupnici koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja pozvani su na razgovor s Povjerenstvom. Dvoje pristupnika nije pristupilo razgovoru.

Povjerenstvo je utvrdilo 7 kriterija i način vrednovanja  pristupnika.

Povjerenstvo je po završetku postupka sastavilo rang listu na kojoj su tri kandidata imala jednak broj bodova i to: Magdalena Hrga, Jelena Čoko i Vesna Ličanin.

Sukladno članku 31. Pravilnika o raspisivanju i provedbi natječaja za zasnivanje radnog odnosa Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu konačnu odluku o izboru kandidata donosi dekan uz suglasnost Upravnog vijeća, stoga se odlučilo kako se navodi u izreci.

 

Dekanica

Veleučilišta ”Marko Marulić” u Kninu

dr. sc. Marijana Drinovac Topalović, prof. struč. stud.

Prilozi:

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu