info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

Obavijest o nastupnom predavanju Valentine Vinšalek Stipić, univ.spec.oec.

15.02.2022.

Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnika o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavno zvanje višeg predavača, Obavijesti Stručnog povjerenstva Veleučilista “Marko Marulić" u Kninu te pozitivnog mišljenja Matičnog povjerenstva (Klasa:            ,Ur. broj:                ), dekanica Lovorka Blažević, v. predavač

 

 

O G L A Š A V A

 

održavanje nastupnog predavanja pristupnice Valentine Vinšalek Stipić, univ.spec.oec., pod naslovom “Važnost integriranog izvještavanja za provedbu društveno odgovornog poslovanja poduzeća”.

 

Nastupno predavanje održat će se dana 21. veljače (ponedjeljak) 2022. godine, u 16:00 sati, u prostorijama Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu – Velika svečana dvorana, na adresi Kralja Petra Krešimira IV 22. 2300 Knin

 

Nastupno predavanje pod naslovom “Važnost integriranog izvještavanja za provedbu društveno odgovornog poslovanja poduzeća”, održat će pristupnica Valentina Vinšalek Stipić, univ. spec. oec., na temelju natječaja koje je objavilo Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, u Narodnim novinama (NN), br. 114/2021 (Klasa: 602-04/21-07/74, Ur. broj: 2182/1-12/3-2-21-1-1 od 20. listopada 2021. (6107)), na mrežnim stranicama Veleučilišta „Marko Marulić” u Kninu (www.veleknin.hr), u javnom glasilu „24 sata“ te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, za izbor u nastavno zvanje višeg predavača, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija.

 

Nastupnom predavanju nazočit će članovi Stručnog povjerenstva u sastavu: 

 

  • Ana-Marija Alfirević, univ. spec. oec., v. pred. – predsjednik Povjerenstva
  • prof. dr. sc. Ivan Pavić, redoviti profesor u trajnom zvanju – član Povjerenstva
  • dr.sc. Linda Martić Kuran, prof. v. š. – članica Povjerenstva

 

te nastavnici, studenti i ostali zainteresirani slušatelji.

 

 

 

Nastupno predavanje trajat će 45 min, nakon čega slijedi rasprava.

 

Pozivaju se svi zainteresirani na nastupno predavanje pristupnice.

 

Dekanica:

 

Lovorka Blažević, v. predavač

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu