info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

Obavijest o ishodu natječaja

01.03.2022.

Dana 22. studenog 2021. godine u  Narodnim Novinama 114/2021, u dnevnom tisku 24 sata, Europskom istraživačkom prostoru i na Internet stranicama Veleučilišta  raspisan je javni natječaj za izbor u nastavno zvanje i ona odgovarajuće radno mjesto viši predavač.

Obavještavamo pristupnike prijavljene na natječaj da je izabran doc. dr. sc. Damir Mihanović, v. pred.

 

  1. ŽIVOTOPIS PRISTUPNIKA

 

Doc. dr. sc. Damir Mihanović rođen je u Splitu. Na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu obranio je diplomski rad kod prof. dr. sc. Drage Pavića na temu „Osiguranje brodova prema institutskim klauzulama“ i time stekao zvanje  diplomiranog  inženjera pomorskog  prometa. Poslijediplomski studij „Management“ upisao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu i 2007. godine obranio, pod mentorstvom prof. dr. sc. Marina Buble poslijediplomski znanstveni magistarski rad na temu „Utjecaj sustava upravljanja kvalitetom na konkurentnost i poslovnu uspješnost velikih hrvatskih poduzeća“ te stekao zvanje magistra znanosti. Na istome fakultetu također upisuje i poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Ekonomija i poslovna ekonomija“. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja ekonomija, grana organizacija i menadžment je stekao 2016. godine obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Povezanost postizanja i održivosti liderske pozicije s potpunim upravljanjem kvalitetom u velikim poduzećima u Republici Hrvatskoj“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Tonća Lazibata.

Od akademske godine 2015./2016. je zaposlen na neodređeno vrijeme (kumulativno) na  Sveučilištu Sjever, Sveučilišnom centru Koprivnica, Odjelu za poslovanje i menadžment te je sudjelovao u izvođenju predavanja i seminarske nastave na kolegijima „Organizacija i organizacijsko ponašanje“ i „Financijske institucije i tržišta“. Kao vanjski suradnik je bio angažiran na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu te izvodio nastavu na kolegijima „Istraživanje mjesta događaja I”, „Revizija“ te „Interna kontrola i revizija”. Sudjelovao je i u izvođenju nastave na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu – na kolegijima „Osiguranje i reosiguranje, „Posebne revizije“ i „Revizija“; na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u izvođenju kolegija „Zdravstveni menadžment“; na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u izvođenju kolegija „Marketing u osiguranju“, “Tržišta osiguranja u svijetu, EU i RH“, „Međunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije“, „Upravljanje kvalitetom u uvjetima globalzacije“; na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, na kolegiju „Management i organizacija“; na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, na kolegiju „Organizacijsko ponašanje“, na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu – na kolegijima  „Osnove    poduzetništva“, „Krizni    menadžment“,    „Poduzetnička    infrastuktura“    te   „Poduzetničko projektiranje“.

 

Sudjelovao je u nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova te je samostalno i u koautorstvu napisao i objavio je 30 znanstvenih radova te je koautor dvaju sveučilišnih udžbenika „Upravljanje proizvodnjom“ te „Menadžment“.

 

Dugogodišnje poslovno iskustvo stjecao je u više tvrtki, od čega se ističu menadžerske pozicije u Croatia osiguranju d.d., gdje je bio direktor upravljanja kvalitetom (2002.-2003.), direktor marketinga i nabave (2003.-2004.), izvršni direktor Uprave (2004.-2006.), a od 2006. godine do 2010. bio je član i zamjenik predsjednika Uprave Croatia osiguranja d.d. U razdoblju od 2010. – 2012. godine radi kao zamjenik člana Uprave Kraš prehrambene industrije d.d., a od 2013. do 2017. godine obnaša funkciju predsjednika Uprave Croatia zdravstveno osiguranje d.d. Bio je član nadzornih društava Croatia tehnički pregledi d.o.o., Croatia Lloyd d.d., Croatia zdravstveno osiguranje d.d., Croatia osiguranje d.d. u Bosni i Hercegovini te predsjednik Upravnog odbora Milenijum osiguranja a.d.o. u Srbiji. Također je obnašao funkcije člana i predsjednika Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova Poliklinika CZO i Poliklinika Ars Medica. Od 2017. do 2019. godine je bio suvlasnik i predsjednik Nadzornog odbora Honestas, društva za upravljanje fondovima rizičnog kapitala. I dalje je angažiran u poduzetništvu, u području pružanja socijalnih usluga.

 

Bio je član Uprave košarkaškog kluba Split (Jugoplastika) te član Izvršnog odbora rukometnog kluba Zagreb. Od 2013. do 2020. godine je obnašao funkciju predsjednika Hrvatskog saveza odbojke na pijesku.

 

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu