info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

NATJEČAJ ZA UPISE NA I. GODINU STRUČNIH PRIJEDIPLOMSKIH I DIPLOMSKOG STUDIJA VELEUČILIŠTA „MARKO MARULIĆ“ U KNIN

30.04.2024.

Na temelju članka 69. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine: 119/2022), Odluke Vijeća Veleučilišta o uvjetima i načinu upisa studenata na stručne studije Veleučilišta u akademskoj godini 2024./2025. (Klasa: 003-01/24-02/25, Urbroj: 104-01-24-6) od 29. travnja 2024. godine i Odluke Upravnog vijeća o modelu i iznosu participacije u troškovima studija za redovite studente i iznosu školarine za izvanredne studente za akademsku godinu 2024./2025. (Klasa:  003-01/24-02/26, Urbroj:104-01-24-3) od 30. travnja 2024. godine Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu raspisuje:

NATJEČAJ

ZA UPISE NA I. GODINU STRUČNIH PRIJEDIPLOMSKIH I DIPLOMSKOG STUDIJA VELEUČILIŠTA „MARKO MARULIĆ“ U KNIN

 

Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu obavlja upise na sljedeće stručne studije:

  • Stručni prijediplomski studij Prehrambena tehnologija
  • Stručni prijediplomski studij Poljoprivreda krša- Biljna proizvodnja
  • Stručni prijediplomski studij Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša
  • Stručni prijediplomski studij Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom
  • Stručni diplomski studij Ekonomski i normativni okvir poduzetništva
naziv studija redoviti studenti izvanredni studenti ukupno
1. Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom 40 30 70
2. Prehrambena tehnologija 30 0 30
3.1. Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša 30 0 30
3.2. Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja 30 0 30
4. Ekonomski i normativni

okvir poduzetništva

50 20 70
ukupno 180 50 230

 

Upisne kvote na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu u akademskoj godini 2024./2025.:

Pravo na upis u I. godinu stručnih prijediplomskih studija imaju oni pristupnici koji su završili četverogodišnje obrazovanje i položili državnu maturu.

Pristupnici koji su završili školovanje prije 2010. godine nisu dužni polagati državnu maturu.

Prijave i upisi vrše se isključivo putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa putem internetske stranice www.postanistudent.hr

 

Upisi u prvu godinu stručnih prijediplomskih studija provodit će se:

  • 18. i 19. srpnja 2024. godine u vremenu od 9 -14 h  (ljetni upisni rok)

 

  • 19. i 20. rujna 2024. godine u vremenu od 9-14 h (jesenski upisni rok)

 

Pravo na upis u I. godinu stručnog diplomskog studija imaju oni pristupnici koji su  prethodno završili stručni prijediplomski studij u trajanju od najmanje tri godine i ostvarili 180 ECTS bodova iz polja ekonomije ili prava.

Prijave i upisi vrše se isključivo putem Nacionalnog informatičkog sustava za prijavu na diplomske studije (NISpDS) kojemu se pristupa putem internetske stranice www.studij.hr.

 

Upisi u prvu godinu  stručnog diplomskog studija održat će se:

  •  1. i 2. listopada 2024. godine u vremenu od 9 do 14 sati

Svi pristupnici dužni su uplatiti troškove upisnine u iznosu od 40,00 eura na IBAN: HR:7424070001100148180, poziv na broj odobrenja: OIB pristupnika.

Pristupnici koji nisu ostvarili pravo na subvenciju ili upisuju izvanredno dužni su platiti školarinu kako slijedi:

RB Naziv stručnog studija Školarina
1. Prehrambena tehnologija 980,00
2. Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja 980,00
3. Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša 980,00
4. Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom 730,00
5. Ekonomski normativni okvir poduzetništva 980,00

Školarina se plaća na IBAN: HR:7424070001100148180, poziv na broj odobrenja: OIB pristupnika.

Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu postupa u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti podatka (Uredba EU 2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine: 42/2018) te čuva povjerljivost svih osobnih podataka pristupnika koji će biti prikupljeni temeljem podnošenja prijava za upis sukladno ovom Natječaju.

Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu prikuplja podatke temeljem zakonskih osnova utvrđenih Zakonom o visokom obrazovanju i drugih zakonskih propisa iz područja znanosti i obrazovanja.

Korištenje i obrada osobnih podataka koji se ne temelje na zakonskim osnovama podliježu davanju privole.

Osim za pravno utemeljene svrhe prikupljeni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Svi zainteresirani mogu potpune informacije dobiti putem poveznice: https://www.veleknin.hr/studiji/upisi/

 

Klasa:   602-04/24-01/18

Urbroj: 104-01-24-1

 

Knin, 30. travnja 2024. godine

 

Dekanica:
dr. sc. Marijana Drinovac Topalović, prof. struč. stud.

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu