info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu za akademsku godinu 2020./2021.

05.05.2021.

Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu raspisuje:

 NATJEČAJ

za dodjelu stipendija redovitim studentima Veleučilišta  „Marko Marulić“ u Kninu za akademsku godinu 2020./2021.

 

Stipendija je namijenjena studentima Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu u sljedećim kategorijama:

1. izvrsnost,

2. socio-ekonomski status.

Godišnji iznos jedne stipendije iznosi 10.000,00 kn za 1. kategoriju i 10.000,00 kn za 2. kategoriju.

Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu dodjeljuje ukupno osam (8) stipendija i to tri (3) najboljim studentima na biotehničkim i društvenim studijima te pet (5) studentima posebnog socio-ekonomskog statusa sukladno tablicama:

 

Izvrsnost

Broj stipendija

Svi studiji

3

 

Socio-ekonomski status

Broj stipendija

Svi studiji

5

Pravo prijave na natječaj za 1. kategoriju imaju oni studenti koji:

 • su upisali drugu ili treću godinu preddiplomskog stručnog studija ili drugu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija
 • nisu studenti završne godine studija (apsolventi),
 • tijekom studijskog programa nemaju zaostajanja (ponavljanja godine)
 • nemaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2020./2021.,
 • nisu korisnici drugih stipendija,
 • nisu prešli sa nekog drugog visokog učilišta,
 • imaju prosjek ocjena svih položenih ispita do 30. rujna 2020. zaokružen na tri decimale iznosi minimalno 4,000

Uz prijavu studenti trebaju priložiti:

 • potvrdu o upisu s prijepisom ocjena iz koje je vidljiv težinski prosjek
 • presliku osobne iskaznice
 • izjavu da student nije korisnik druge stipendije
 • presliku objavljenog/ih rada/ova (znanstveni ili stručni), dokaz o uspjehu na natjecanjima, dokaz o radu na projektima, sudjelovanje u radu studentskog zbora ili sportske udruge (ukoliko ostvaruje)

Pravo prijave na natječaj za 2. kategoriju imaju studenti koji:

 • su redoviti studenti preddiplomskog stručnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija
 • studenti koji su prvi put upisali godinu,
 • su studenti koji nisu upisali mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2020./2021.,
 • su studenti koji nemaju prekid studiranja,
 • su studenti koji nisu prešli s drugih visokih učilišta,
 • su studenti koji ne primaju stipendiju koja se financira iz državnog proračuna.

Uz prijavu studenti trebaju priložiti:

 • potvrdu o upisu,
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (preuzeti u Studentskoj službi ili na www.veleknin.hr),
 • potvrde nadležne porezne uprave o visini ukupno ostvarenih prihoda u 2020. godini za sve članove zajedničkog kućanstva,
 • potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2020. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine,
 • potvrda Centra za socijalnu skrb (za studenta čija je obitelj korisnik isključivo zajamčene minimalne naknade),
 • preslika rodnog lista djeteta (za studenta-roditelja),
 • preslika rodnog lista studenta ili smrtnog lista roditelja ili drugi dokaz o smrti (za studenta bez jednog ili oba roditelja),
 • preslika rješenja nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje (za studenta s jednim ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100%),
 • potvrda nadležnog tijela (za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju),
 • preslika rodnog lista brata ili sestre (za studenta koji ima brata ili sestru predškolske dobi),
 • potvrda osnovne škole, srednje škole ili visokog učilišta (za studenta koji ima brata ili sestru koji se redovito školuju),
 • kopija osobne iskaznice (za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta).

Bodovanje za 2. kategoriju:

za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima mjesečno 500,00 kuna prihoda (ili manje) priznaje se 150 bodova, od 500,01 kuna do 750,00 kn priznaje se 125 bodova, od 750,01 kuna do 1000,00 kuna priznaje se 100 bodova, od 1000,01 kuna 1250,00 priznaje se 75 bodova, od 1250,01 do 1500,00 kuna priznaje se 50 bodova, od 1500,01 do 1750,00 priznaje se 30 bodova, a od 1750, 01 do 2161,90 priznaje se 15 bodova, od 2161,90 na više priznaje se 0 bodova.

 • za studenta čija je obitelj korisnik isključivo zajamčene minimalne naknade priznaje se 20 bodova,
 • za studenta koji je roditelj priznaje se 30 bodova za svako dijete,
 • za studenta kojem je roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 30 bodova za svakog roditelja,
 • za studenta koji ima roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 15 bodova za svakog roditelja,
 • za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju priznaje se po 20 bodova za svakog brata ili sestru ako žive u zajedničkom kućanstvu,
 • za studenta koji ima brata ili sestru predškolske dobi ili je u sustavu redovitog obrazovanja ako žive u zajedničkom kućanstvu priznaje se 15 bodova za svakog brata ili sestru,
 • za studenta čije je mjesto prebivališta udaljeno 30 i više kilometara od mjesta studiranja priznaje se 20 bodova.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija sastavit će rang-listu studenata.

U slučaju jednakog težinskog prosjeka dva ili više studenata u 1. kategoriji pri vrednovanju prednost će imati studenti koji imaju i druga postignuća tijekom studija kao što su objavljeni radovi (znanstveni ili stručni), rad na projektima, sudjelovanje u radu studentskog zbora ili sportske udruge i slično.

U slučaju jednakog broja bodova dva ili više studenata u 2. kategoriji prednost će imati studenti koji imaju niži prihod po članu kućanstva.

Student se može prijaviti na natječaj u samo jednoj kategoriji.

Godišnji iznos stipendije je 10.000,00 kuna i isplaćuju se za razdoblje od 1. listopada 2020. do 1. srpnja 2021. Stipendije će se isplatiti u mjesečnim obrocima u iznosu od 1000,00 kuna.

Natječaj će se objaviti na službenim Internet stranicama Veleučilišta, www.veleknin.hr i na oglasnoj ploči Veleučilišta.

Prijave se podnose najkasnije 8 dana od dana objave u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Natječaj za stipendije“ osobno Studentskoj službi ili putem pošte na adresu: Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Krešimirova 30,  22300 Knin.

 

Nepotpuno i neuredno popunjeni prijavni obrasci kao i nepotpuna dokumentacija te prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Odluku o dodjeli stipendija Veleučilište će donijeti najkasnije 10 dana od dana zaključenja Natječaja. Ista će se objaviti na internetskoj stranici Veleučilišta www.veleknin.hr

Klasa: 602-04/21-01/03

Urbroj: 2182/1-12/3-2-21-1-1

 

Knin, 30. travnja 2021.

 

Dekanica:
Lovorka Blažević, v. pred.

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu