info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Objave

NOVOSTI, NATJEČAJI, NABAVA, ERASMUS

Izvješće povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa

19.01.2021.

Povjerenstvo je zakazalo pismeno testiranje valjano prijavljenih kandidata za točku 1. natječaja – jedan izvršitelj (m/ž) na položaj II. vrste –  voditelj  ureda dekana (voditelj odsjeka) na puno radno vrijeme na neodređeno 13. siječnja 2020. godine u 12:30 sati na adresi Krešimirova 30, Knin u TCR dvorani Veleučilišta (I. kat).

Povjerenstvo je zakazalo pismeno testiranje valjano prijavljenih kandidata za točku 2. natječaja – jedan izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste  – Portir  na puno radno vrijeme na neodređeno 13. siječnja 2020. godine u 11:00 sati u Velikoj dvorani Veleučilišta.

Kandidatima su pozivi dostavljeni putem pošte i javno putem Internet stranice www.veleknin.hr. U pozivu svim kandidatima je naglašeno da ako ne pristupe razgovoru da se njihove prijave neće razmatrati.

Za točku 1. natječaja – jedan izvršitelj (m/ž) na položaj II. vrste –  voditelj  ureda dekana (voditelj odsjeka) pismenom testiranju su pristupili četiri (4) kandidata od ukupno 10 koji zadovoljavaju uvjete natječaja te su pred sam početak obavješteni o načinu rješavanja testa, te da je vrijeme odobreno za rješavanje 45 minuta.

Za točku 2. natječaja – jedan izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste  – Portirpismenom testiranju su pristupili dvadeset šest (26) kandidata od ukupno 32 koji zadovoljavaju uvjete natječaja te su pred sam početak obavješteni o načinu rješavanja testa, te da je vrijeme odobreno za rješavanje 45 minuta.

 

Nakon što je Povjerenstvo ispravilo testove, sastalo se dana 13. siječnja 2021. u 13:30 sati u prostoriji broj 202A, kako bi se utvrdili rezultati testiranja za točku 1. natječaja – jedan izvršitelj (m/ž) na položaj II. vrste -voditeljureda dekana (voditelj odsjeka) kako dolje slijedi:

Rbr.

Ime

Prezime

Broj bodova

1.

Katarina

Gugo

17

2.

Mirela

Petković

12,5

3.

Dragana

Orlović

12

4.

Katarina

Požar

12

 

Povjerenstvo je utvrdilo da Katarina Gugo ima najveći broj bodova, valjanu prijavu i više od dvije godine radnog staža te Povjerenstvo predlaže dekanici istu kao kandidat koji ispunjava sve uvjete za radno mjesto Voditelj  ureda dekana (voditelj odsjeka).

 

Rezultati testiranja za točku 2. natječaja – jedan izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste- Portir su slijedeći:

RB

Ime

Prezime

Broj bodova

1.

Ljiljana

Priegl

10

2.

Gordan

Ognjenović

9

3.

Mario

Ganić

7,5

4.

Krešo

Lovrić

7,5

5.

Ante

Medvidović

7,5

6.

Matea

Perić

7,5

7.

Jure

Radić

7

8.

Saša

Majstorović

6,5

9.

Marko

Kalat

5

10.

Aleksandar

Marić

5

11.

Marija Magdalena

Ilić

4,5

12.

Ante

Grgić

4

13.

Ivana

Marjanović

3

14.

Eva

Runje

3

15.

Mateo

Zrnić

3

16.

Matea

Balažić

2,5

17.

Hrvoje

Marić

2,5

18.

Stanko

Pavić

2,5

19.

Ivka

Raić-Perutina

2,5

20.

Dubravko

Bitunjac

1,5

21.

Tomislav

Maričić

1,5

22.

Bartul

Ćurić

1

23.

Krstian

Tuka

1

24.

Ante

Gluić

0

25.

Ivan

Tolj

0

26.

Slavica

Galić

prepisivala

 

Povjerenstvo je utvrdilo da Ljiljana Priegl ima najveći broj bodova, valjanu prijavu te Povjerenstvo predlaže dekanici istu kao kandidat koji ispunjava sve uvjete za radno mjesto – Portir.

Članovi povjerenstva za provedbu javnog natječaja (Narodne novine 130/2020):

  • Anita Jurica, bacc.oec. predsjednica Povjerenstva
  • Tomislav Svalina, pred – član
  • Vedran Uroš, pred. – član

 

Kandidati koji su pristupili pismenom testiranju imaju pravo na uvid u test svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 12:00 sati (soba 202A).
Radi epidemioloških mjera molim da najavite svoj dolazak dan ranije na telefon 022/668-121 ili na e-mail:anita.jurica@veleknin.hr

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu