Sportska udruga

SUV "Marko Marulić" je jedan od osnivača organiziranog i sustavnog natjecanja studenata sportaša na nivou Veleučilišta i Visokih škola u Republici Hrvatskoj.

Član je i Hrvatskog Akademskog Sportskog Saveza (HASS), koji objedinjuje natjecanja svih studenata na nivou Sveučilišta, Veleučilišta i Visokih škola u Republici Hrvatskoj.

Uspjesi: Natjecanja na svim nivoima studentskog sporta RH.

  • Srebrna medalja (ženska odbojka)- Prvenstvo Veleučilišta i Visokih škola- Knin 2009.
  • Zlatna medalja (taekwondo) - Prvenstvo Hrvatske - Karlovac 2012.
  • Zlatna medalja (taekwondo) - Prvenstvo Hrvatske - Karlovac 2013.
  • Zlatna medalja (taekwondo) - Europsko studentsko prvenstvo - Rusija 2013.
  • Srebrna medalja (odbojka na pijesku) -16. ljetna škola kineziologa RH - Poreč 2007.
  • Brončana medalja (odbojka na pijesku) -18. ljetna škola kineziologa RH - Poreč 2009.
  • Zlatna medalja (odbojka na pijesku) -19. ljetna škola kineziologa RH - Poreč 2010.