Maja Kutlača

Naziv teme: Utjecaj turizma na razvoj ruralnog područja
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 12/10/2018 2:30 pm
Mjesto odrzavanja: Dvorana 4
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

  • Lovorka Blažević, v. pred.– predsjednica Povjerenstva
  • Valentina Vinšalek-Stipić, v. pred. - član povjerenstva
  • Izv. prof. dr. sc. Marija Boban - mentor
Studij: