Obrane završnih radova

Ivan Turudić

Naziv teme: Vanjska trgovina Republike Hrvatske i svijeta
Mentor: Sanja Jurić, pred.
Termin obrane: 13/03/2020 3:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor Završnog rada: Sanja Jurić, pred.
 • Predsjednik Stručnog povjerenstva: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Dragan Vrhovac

Naziv teme: Utjecaj kulturnih čimbenika ponašanja potrošača na izbor turističkog odredišta
Mentor: Linda Martić – Kuran
Termin obrane: 17/02/2020 2:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Linda Martić – Kuran
 • Predsjednik Povjerenstva: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
 • Član: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Krešimir Slugan

Naziv teme: Društveni mediji i krizno komuniciranje
Mentor: Linda Martić – Kuran
Termin obrane: 17/02/2020 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Linda Martić – Kuran
 • Predsjednik Povjerenstva: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
 • Član: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Mihaela Banić

Naziv teme: Percepcije i stavovi o ukrasnim karakteristikama i primjeni mediteranskog vazdazelenog drveća i grmlja
Mentor: doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.
Termin obrane: 12/12/2019 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Predsjednik Povjerenstva: Tomislav Svalina, pred.
 • Mentor: doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.
 • Član Povjerenstva: dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.
Studij:

Tanja Vujasinović

Naziv teme: Zaštita prava intelektualnog vlasništva
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 10/12/2019 2:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor Završnog rada: Mirko Goreta, pred.
 • Predsjednik Povjerenstva: dr. sc. Branko Peran, prof. v. š.
 • Član povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
Studij:

Ivana Brstilo

Naziv teme: Stranke ugovora o osiguranju života
Mentor: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
Termin obrane: 06/12/2019 3:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor Završnog rada: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
 • Predsjednica Povjerenstva: Sanja Jurić, pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Ivana Vuković

Naziv teme: Isparljivi spojevi vina od maline
Mentor: Žana Delić, pred.
Termin obrane: 30/10/2019 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Žana Delić, pred.
 • Predsjednik povjerenstva: Marko Šuste, v. pred.
 • Član povjerenstva: Tomislav Svalina, pred.
Studij:

Sara Nasić

Naziv teme: Aromatski profil kupinovih vina
Mentor: Tomislav Svalina, pred.
Termin obrane: 30/10/2019 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Tomislav Svalina, pred.
 • Predsjednik povjerenstva: Marko Šuste, v. pred.
 • Član povjerenstva: Žana Delić, pred.
Studij:

Anamarija Knežević

Naziv teme: Obrada industrijskih otpadnih voda
Mentor: dr. sc. Iva Ljubičić, v. pred.
Termin obrane: 28/10/2019 11:30 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: dr. sc. Iva Ljubičić,  v. pred.
 • Predsjednik povjerenstva: dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.
 • Član povjerenstva: dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred.
Studij:

Anđela Rimac

Naziv teme: Obrada i zbrinjavanje mulja sa pročišćivača otpadnih voda
Mentor: dr. sc. Iva Ljubičić, v. pred.
Termin obrane: 28/10/2019 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: dr. sc. Iva Ljubičić,  v. pred.
 • Predsjednik povjerenstva: dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.
 • Član povjerenstva: dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred.
Studij:

Marijeta Kokić

Naziv teme: Percepcija i stavovi o ukrasnim karakteristikama i primjeni odabranih zaštićenih biljnih vrsta (Por. Caryophyllaceae, Irdaceae, Iiliaceae i ranunculaceae)
Mentor: doc. dr. sc. Boris Dorbić; v. pred.
Termin obrane: 22/10/2019 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: doc. dr. sc. Boris Dorbić; v. pred.
 • Predsjednik povjerenstva: Tomislav Svalina, pred.
 • Član povjerenstva: Emilija Friganović, v. pred.
Studij:

Nikolina Bosnić

Naziv teme: Hlapljivi spojevi rakije Anižete
Mentor: Mentor: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
Termin obrane: 21/10/2019 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: Dvorana 4
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
 • Predsjednica povjerenstva: Emilija Friganović, v. pred.
 • Član povjerenstva: Žana Delić, pred.
Studij:

Katarina Duvančić

Naziv teme: Aktivne supstance industrijske konoplje
Mentor: Anita Pamuković, pred.
Termin obrane: 21/10/2019 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Anita Pamuković, pred.
 • Komentor: Ljiljana Nanjara, pred.
 • Predsjednica povjerenstva:  Anita Pamuković, pred.
Studij:

Stipe Matić

Naziv teme: Međunradno zajedničko ulaganje (joint venture) kao oblik poslovne strategije
Mentor: Sanja Jurić, pred.
Termin obrane: 18/10/2019 3:45 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Predsjednik Povjerenstva: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
 • Mentor: Sanja Jurić, pred.
Studij:

Mateo Prološčić

Naziv teme: Kružne prijevare kao težak oblik PDV prijevara
Mentor: Sanja Jurić, pred.
Termin obrane: 18/10/2019 3:15 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Sanja Jurić, pred.
 • Predsjednik Povjerenstva: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Josipa Crnjac

Naziv teme: Primjenjivanje kvalitete i zadovoljstvo potrošača
Mentor: Matea Nakić, pred.
Termin obrane: 11/10/2019 6:15 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Matea Nakić, pred.
 • Predsjednica povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Marija Magdalena Fajić

Naziv teme: Ruralni razvoj
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 11/10/2019 4:45 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
 • Predsjednica povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Stefan Trampa

Naziv teme: Bitcoin
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 11/10/2019 5:15 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
 • Predsjednica povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Dražena Ćoja

Naziv teme: Mobilno bankarstvo na primjeru privredne banke Zagreb d.d.
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 11/10/2019 5:45 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
 • Predsjednica povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Dora Odak

Naziv teme: Analiza odabranih parametara kakvoće vode rijeke Čikole
Mentor: dr. sc. Iva Ljubičič, v. pred.
Termin obrane: 04/10/2019 10:30 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.       
 • Mentor: dr. sc. Iva Ljubičič, v. pred.
 • Član povjerenstva: dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred.
Studij: