Teacher consultations

Ime i prezime Soba E-mail Tel/mob 1. termin konzultacija 2. termin konzultacija

Marko Šuste

predavač

213 marko.suste@veleknin.hr 022/668-128

Ponedjeljak

10:00 – 11:00

Srijeda

10:00 – 11:00

Željko Zrno

Viši predavač

212 zeljko.zrno@veleknin.hr

022/668-127

091/3644-897

Ponedjeljak

14:30 – 15:30

Utorak

17:15 – 18:15

doc.dr. sc. Marina Krvavica

profesor visoke škole

209 marina.krvavica@veleknin.hr 022/664-458

Ponedjeljak

10:00 - 11:00

Utorak

13:00 - 14:00

doc.dr. sc. Josip Gugić

profesor visoke škole

101 josip.gugic@veleknin.hr 022/668-129

Utorak

10:00 – 11:00 i 15:00 – 16:00

 

Žana Delić

predavač

208 zana.delic@veleknin.hr 022/668-125 Po dogovoru sa studentima Po dogovoru sa studentima

Zvonimir Marijanović

Viši predavač

211 zvonimir.marijanovic@veleknin.hr 022/668-126

Ponedjeljak

11:00 – 12:00

Utorak

11:00 – 12:00

dr.sc. Marko Jelić

profesor visoke škole

216 marko.jelic@veleknin.hr 022/668-120

svakim radnim danom

 08:00 – 15:00

svakim radnim danom

 08:00 – 15:00

Anita Pamuković

predavač

206 anita.pamukovic@veleknin.hr 022/668-123

Ponedjeljak

10:00 - 11:00

Srijeda

10:00 – 11:00

Marijana Dragaš

viši predavač

212 marijana.dragas@veleknin.hr 022/668-127

Srijeda

11:15 - 12:00

Petak

15:15 – 16:00

Andrijana Kegalj

Viši predavač

206 andrijana.kegalj@veleknin.hr 022/668-123

Utorak

11:00 – 12:00

Srijeda

11:00 – 12:00

Marko Duvančić

predavač

202 marko.duvancic@veleknin.hr 022/668-132

Ponedjeljak

09:30 – 10:30

 

Marija Vrdoljak

Viši predavač

206 marija.vrdoljak@veleknin.hr 022/668-123

Utorak

09:00 - 10:00

Srijeda

09:00 – 10:00

Vedran Uroš

predavač

220 vedran.uros@veleknin.hr 022/664-451

Ponedjeljak

10:00 – 10:30

Četvrtak

10:00 – 10:30

Mladenka Šarolić 202 mladenka.sarolic@veleknin.hr 022/668-128

Ponedjeljak

12:00 – 13:00

Srijeda

12:00 – 13:00

Boris Dorbić

predavač

211 boris.dorbić@veleknin.hr 022/668-126

Četvrtak

12:30 – 13:30

 

Iva Ljubičić

Viši predavač

203 iva.ljubicic@veleknin.hr 022/668-122

Srijeda

12:00 – 14:00

 

Slaven Dragaš

Predavač

208 slaven.dragas@veleknin.hr 022/668-125

Ponedjeljak

17:30 – 18:30

Utorak

14:00 – 15:00

Termini konzultacija
413.91 kB - 03/04/2019