Karst Agriculture

Trajanje studija: 3 godine (180 ECTS bodova)
Usmjerenja: Biljna proizvodnja i Stočarstvo krša
Tijekom prvih pet semestara, pored teoretske nastave studenti obavljaju i vježbe, u praktikumima, laboratorijima i u Inovacijsko-tehnologijskom središtu Veleučilišta.
U petom semestru studentima se daje mogućnost da izbornim predmetima prošire svoja znanja, odnosno da se kroz grupu odabranih izbornih predmeta uže specijaliziraju za određene tehnologije proizvodnje.

Ovisno o skupini izabranih modula, student može biti osposobljen za samostalni rad unutar užeg stručnog područja (biljna proizvodnja i stočarstvo) ili pak nastaviti obrazovanje na diplomskom studiju unutar biotehničkih ili drugih znanosti.

Svoja radna mjesta naći će na vlastitom imanju, kao voditelji i organizatori biljne proizvodnje na imanjima velikih poduzetnika (tvrtki), ili kao suradnici u poslovima prometa poljo-privrednim proizvodima i opremom.

Završetkom studija studenti će biti: osposobljeni za poslove:

  • voditelja i/ili nadglednika proiz-vodnje na poljoprivrednom gospodarstvu
  • upravitelja na manjem OPG
  • administrativnog referenta u tijelima lokalne uprave za razne poslove u domeni poljoprivrede i ruralnog sektora
  • tehničkog suradnika u istraživačkim institucijama u domeni poljoprivrede (viši tehničar)
  • suradnika u poslovima trgovine i prometa poljoprivredne opreme i proizvoda
  • upoznati s pozicijama poljoprivrede kao ljudske djelatnosti i osnovama poljoprivredne struke u širem smislu
  • dostatno obrazovani za nastavak diplomskog studija u području animalnih i srodnih znanosti
  • pripremljeni za timski i individualni rad, te poslovnu komunikaciju (analiza stanja, pisanje zahtjeva i izvještaja za projekte, javno priopćavanje).