Food Technology

Trajanje studija: 3 godine (180 ECTS bodova)
Struĉni ili akademski naziv: Prvostupnik/prvostupnica prehrambene tehnologije (bacc. ing. tech. aliment.)

Osnovni cilj stručnog studija prehrambene tehnologije je razvijanje „stručnih vještina“ neophodnih za što brže uključivanje budućih stručnjaka u proces rada u različitim granama gospodarstva te malog i srednjeg poduzetništva, te nastavak školovanja na sveučilišnim studijima uz ispunjavanje određenih uvjeta.

Tijekom prve godine studija, studenti slušaju osnovne predmete (module), što im pruža, u opće obrazovnim i nekim temeljnim stručnim sadržajima, kvalitetnu osnovu za daljnje lakše praćenje i razumjevanje raznih tehnoloških i specijalističkih sadržaja. U završnom semestru studenti isključivo obavljaju stručnu praksu u Inovacijsko-tehnologijskom središtu Veleučilišta i sektoru prehrambene industrije, i u suradnji s mentorima izrađuju završni rad.
U petom semestru studentima se daje mogućnost da izbornim predmetima prošire svoja znanja, odnosno da se kroz grupu odabranih predmeta uže specijaliziraju za određene prehrambene tehnologije.
Tijekom studija studenti stječu temeljna i specijalistička znanja, temeljem kojih će biti osposobljeni za samostalan rad u svojim ili suvlasničkim poduzećima usmjerenim na proizvodnju i trgovinu kvalitetne hrane.

Završetkom studija studenti će biti osposobljeni za:

  • osnivanje i upravljanje vlastite prerade polj. proizvoda
  • vođenje proizvodnje u prehrambenoj industriji
  • stručni razvoj prehrambene industrije i proizvoda
  • stručna djelatnost u poslovnim asocijacijama
  • stručni poslovi iz domene hrane
  • pomoćna djelatnost u inspekcijskim službama
  • savjetodavana djelatnost
  • kompetencije rukovanja hranom u velikim trgovačkim centrima i skladištima