Enrollment

 Upisi u prvu godinu u akademskoj godini 2013./2014.

Upis kandidata koji su se prijavili putem državne mature u ljetnom upisnom roku vršiti će se:

  • 18. i 21. srpnja 2014. u vremenu od 09:00 - 14:00 sati

Upis kandidata koji su se prijavili putem državne mature u jesenskom upisnom roku vršiti će se:

  • 22 i 23. rujna 2014. u vremenu od 09:00 - 14:00 sati

Napomena:

  • Svi kandidati koji imaju namjeru upisati se na Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu moraju pristupiti upisima osobno ili putem opunomoćenika koji je dužan priložiti punomoć o zastupanju, potpisanu i ovjerenu kod javnog bilježnika .

Treći upisni krug:

Treći upisni krug vršit će se nakon razredbenog postupka za sve zainteresirane sa završenom trogodišnjom ili četverogodišnjom školom.

Na trećem upisnom krugu kandidati ne moraju pristupiti državnoj maturi, već će konkurirati putem razredbenog postupka.
Pregled upisnih kvota za ak. god. 2014/2015.

Naziv studija Upisna mjesta
  Redoviti Izvanredni
Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom 40 40
Prehrambena tehnologija 60 0
Poljoprivreda krša – biljna proizvodnja 30 0
Poljoprivreda krša – stočarstvo krša 30 0
Ekonomski i normativni okvir poduzetništva 20 10