Economic and regulatory framework of entrepreneurship

Trajanje studija: 2 godine ( 120 ECTS bodova )
Stručni ili akademski naziv: stručni/a specijalist/ica eko-nomije (struč. spec. oec.)
 završen stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili preddiplomski sveučilišni studij iz polja ekonomija ili polja pravo

S obzirom da će student po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija posjedovati odgovarajuća znanja i vještine iz područja ekonomije i područja prava (približno jednake kompetencije iz oba područja) za direktno uključivanje na tržište rada, imati će kompetencije za obavljanje čitavog niza poslova u gospodarstvu i javnom sektoru kao što su:

  • organizacija i upravljanje poslovnim subjektima u gospodarstvu
  • sklapanje i ugovaranje poslova
  • specifični poslovi u agrobussinesu i turizmu
  • komercijalni poslovi u državnoj upravi
  • upravni i neupravni poslovi u sustavu državne uprave i lokalne uprave i samouprave
  • poslovi u bankama, štedionicama, fondovima, osiguravajućim društvima i drugim financijskim institucijama
  • financijski i računovodstveni poslovi u poduzetništvu
  • brokerski i dilerski poslovi na robnim burzama, burzama vrijednosnica, novčanim tržištima i burzama usluga
  • poslovi računovodstva i financija u državnoj upravi
  • poslovanje u međunarodnom okruženju

Poduzetnička kompetencija je uvrštena u sve europske nacionalne kurikulume kao jedna od osam temeljnih kompetencija, kao i usvojene Nacionalne strategije učenja za poduzetništvo koja ima za cilj kao jedan od glavnih prioriteta poticanje i jačanje poduzetništva za pospješivanje gospodarskog rasta kao temelja za održivi ekonomski razvoj Republike Hrvatske.