Commercial Business with Entrepreneurship

Trajanje studija: 3 godine (180 ECTS bodova)
Usmjerenja: Trgovinsko poslovanje i Malo poduzetništvo
Stručni studij Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom studente podučava i osposobljava za upravljanje malim i srednjim poduzećima.
Namijenjen je prvenstveno studentima koji svoju budućnost vide kroz zapošljavanje ili samozapošljavanje u malim proizvodnim i uslužnim poduzećima, konzultantskim i inženjering tvrtkama.

Završetkom studija studenti stječu :

  • odgovarajuća temeljna ekonomska znanja, osnovna matematičko-statistička znanja, kao i znanja iz područja primjene informatičke tehnologije
  • odgovarajuća teorijska i stručna znanja vezana uz primjenu istraživačkih i analitičkih metoda i modela
  • opredjeljenjem za pojedine studijske smjerove studenti stječu posebna znanja i vještine koja su im potrebna za ovladavanje temeljnim ekonomskim znanjima, kao i specifičnostima vezanima uz svaku pojedinu struku
  • predviđena obvezna stručna praksa ima za cilj kvalitetno osposobiti studente poslovne ekonomije za direktno uključivanje u svijet rada
  • studiji pružaju respektabilnu količinu znanja i vještina potrebnih za uspješno komuniciranje i korištenje informacija

Završetkom ovog studija studenti ovog veleučilišnog smjera moći će obavljati poslove viših razina odgovornosti u:

  • privatnom i javnom sektoru
  • uredima teritorijalnog ustrojstva,poduzećima
  • javnoj administraciji (lokalnoj, regionalnoj)
  • profesionalnim i dr. udruženjima, kao samostalni eksperti iz područja trgovinskog poslovanja i malog poduzetništva