Upute za studente

Svi studenti koji imaju namjeru upisati se na Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu u ak.god. 2018./2019. bilo na ljetnom ili jesenskom upisnom roku dužni su se prijaviti na „Natječaj za smještaj studenata u Studentskom domu „fra Lujo Marun“ u ak. god. 2018./2019. koji će biti raspisan u mjesecu srpnju 2018. godine. Prvo na smještaj ostvaruje se dokazom o upisu (Potvrda).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: studentskidom@veleknin.hr ili na brojeve telefona: 022/668-130 ili 022/668-131