Obrane završnih radova

Matea Poljan

Naziv teme: Senzorska procjena tjestenine obogaćene mikroalgama
Mentor: Emilija Friganović, v. pred.
Termin obrane: 11/10/2017 12:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Emilija Friganović, v. pred. - mentor
 • dr. sc. Boris Dorbić, pred. - član
Studij:

Lana Maloča

Naziv teme: Mogućnosti iskorištenja nusproizvoda u proizvodnji maslinovoga ulja
Mentor: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
Termin obrane: 11/10/2017 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Zvonimir Marijanović, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred. - mentor
 • Emilija Friganović, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Frane Jelić

Naziv teme: Primjena financijskih instrumenata za detektiranje poslovne krize poduzeća
Mentor: Valentina Vinšalek – Stipić, v. pred.
Termin obrane: 06/10/2017 12:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • Valentina Vinšalek - Stipić, v. pred. – mentor
 • Ana Marija Alfirević, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Božica Ilinović

Naziv teme: Vrednovanje brenda i kupaca kao nematerijalne imovine poduzeća
Mentor: Valentina Vinšalek – Stipić, v. pred.
Termin obrane: 06/10/2017 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • Valentina Vinšalek - Stipić, v. pred. – mentor
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
Studij:

Dražena Ćoja

Naziv teme: Osobna prodaja na primjeru osiguravajućeg društva Croatia osiguranje
Mentor: Mr. Marijan Sekso v. pred.
Termin obrane: 26/09/2017 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Željko Zrno, v. pred . – predsjednik Povjerenstva
 • Mr. Marijan Sekso v. pred. – mentor
 • Mr. Zoran Maričić, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Bernardica Komarac

Naziv teme: Teorija Geštalt psihologije i ponašanja potrošača
Mentor: Linda Martić, v. pred.
Termin obrane: 27/09/2017 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Ana-Marija Alfirević, v. pred . – predsjednik Povjerenstva
 • Linda Martić Kuran, v. pred. – mentor
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Sanja Jukić

Naziv teme: Društveno odgovorno poslovanje
Mentor: Lovorka Blažević, v. pred.
Termin obrane: 26/09/2017 11:30 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Ana-Marija Alfirević, v. pred . – predsjednik Povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. – mentor
 • Željko Zrno, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Biljana Jurić - Ćivro

Naziv teme: Ukrasne vrijednosti i inventarizacija povrtnih vrsta u dekorativnim privatnim vrtovima na području grada Knina
Mentor: dr. sc. Boris Dorbić, pred.
Termin obrane: 26/09/2017 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Anita Pamuković, pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Emilija Friganović, v. pred. - član povjerenstva
 • dr. sc. Boris Dorbić, pred. – mentor
Studij:

Ana Čavka

Naziv teme: Poduzetništvo u malim i srednjim poduzećima
Mentor: mr. sc. Ante Mrčela, pred.
Termin obrane: 22/09/2017 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • mr. sc. Ante Mrčela, pred. – mentor
 • dr. sc. Marijana Drinovac, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Stefan Trampa

Naziv teme: Internet kao instrument istraživanja tržišta i marketinga
Mentor: mr. sc. Ante Mrčela, pred.
Termin obrane: 22/09/2017 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • mr. sc. Ante Mrčela, pred. – mentor
 • dr. sc. Marijana Drinovac, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Bosiljko Stojanović

Naziv teme: Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe
Mentor: mr. sc. Ante Mrčela, pred.
Termin obrane: 22/09/2017 12:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • mr. sc. Ante Mrčela, pred. – mentor
 • dr. sc. Marijana Drinovac, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Linda Lekaj

Naziv teme: Način privlačenja pažnje potrošača
Mentor: mr. sc. Ante Mrčela, pred.
Termin obrane: 22/09/2017 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • mr. sc. Ante Mrčela, pred. – mentor
 • dr. sc. Marijana Drinovac, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Božena Sekelez

Naziv teme: Trendovi o ponašanju potrošača
Mentor: mr. sc. Ante Mrčela, pred.
Termin obrane: 22/09/2017 11:30 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • mr. sc. Ante Mrčela, pred. – mentor
 • dr. sc. Marijana Dragaš, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Barbara Hrga

Naziv teme: Hrvatsko zdravstveno osiguranje - stanje i razvojne mogućnosti
Mentor: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
Termin obrane: 22/09/2017 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

•    mr. sc. Ante Mrčela, pred. – predsjednik Povjerenstva
•    dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š. – mentor
•    dr. sc. Marijana Drinovac, v. pred. - član povjerenstva

Studij:

Zrinka Nemec

Naziv teme: Profil hlapljivih spojeva curry (mješavine) začina
Mentor: doc. dr. sc. Zvonimir Marijanović, v. pred.
Termin obrane: 20/09/2017 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Emilija Friganović, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Zvonimir Marijanović, v. pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Ivan Glavan

Naziv teme: Podloge za suvremeni uzgoj trešnje
Mentor: doc. dr. sc. Frane Strikić, prof. v. š.
Termin obrane: 19/09/2017 2:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • Marko Šuste, pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Frane Strikić, prof. v. š. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Stipe Marunica

Naziv teme: Uloga osiguranja od požara na hrvatskom osigurateljnom tržištu
Mentor: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
Termin obrane: 14/09/2017 12:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Marijana Dragaš, v. pred. – predsjednica Povjerenstva
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
 • dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š. – mentor
Studij:

Željko Periša

Naziv teme: Prodaja osiguranja sa stajališta marketinške koncepcije društava za osiguranje
Mentor: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
Termin obrane: 14/09/2017 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Marijana Dragaš, v. pred. – predsjednica Povjerenstva
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
 • dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š. – mentor
Studij:

Tatjana Plavčić

Naziv teme: Sustav, djelokrug i službenički odnosi u lokalnoj samoupravi
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 21/07/2017 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Branko Peran v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Antonija Drlja

Naziv teme: Oblici narušavanja tržišnog natjecanja
Mentor: dr. sc. Branko Peran, v. pred.
Termin obrane: 21/07/2017 12:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mirko Goreta, pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član povjerenstva
 • dr. sc. Branko Peran, v. pred.  – mentor, član povjerenstva
Studij: