Obrane završnih radova

Vedrana Milak

Naziv teme: Hlapivi spojevi arome dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim uvjetima
Mentor: doc. dr. sc. Marina Krvavica, prof. v. š.
Termin obrane: 27/03/2018 11:45 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Marko Jelić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • dr. sc. Marijana Drinovac-Topalović, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marina Krvavica, prof. v. š. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Petar Glavan

Naziv teme: Dalmatinska panceta – izvorni proizvod Dalmacije
Mentor: doc. dr. sc. Marina Krvavica, prof. v. š.
Termin obrane: 27/03/2018 12:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Marko Jelić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • dr. sc. Marijana Drinovac-Topalović, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marina Krvavica, prof. v. š. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Marko Žeravica

Naziv teme: Dalmatinska pečenica - zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla
Mentor: doc. dr. sc. Marina Krvavica, prof. v. š.
Termin obrane: 27/03/2018 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Marko Jelić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • dr. sc. Marijana Drinovac-Topalović, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marina Krvavica, prof. v. š. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Danijela Uzelac

Naziv teme: Senzorska procjena tradicionalnog finog pekarskog proizvoda „Medenjak"
Mentor: Emilija Friganović, v. pred.
Termin obrane: 13/03/2018 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred. – predsjednica Povjerenstva
 • dr. sc. Boris Dorbić, v. pred. - član povjerenstva
 • Emilija Friganović, v. pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Katarina Bilić

Naziv teme: Energetske vrijednosti i količina hranjivih tvari odabranih slastičarskih proizvoda
Mentor: Emilija Friganović, v. pred.
Termin obrane: 13/03/2018 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred. – predsjednica Povjerenstva
 • dr. sc. Boris Dorbić, v. pred. - član povjerenstva
 • Emilija Friganović, v. pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Ivan Jurlina

Naziv teme: Zaštićeni hrvatski poljoprivredni i prehrambeni proizvodi
Mentor: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
Termin obrane: 12/02/2018 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.  – predsjednik povjerenstva
 • Emilija Friganović, v. pred. -  član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Mihaela Dmitrović

Naziv teme: Motivi ponašanja potrošača za kupnjom mliječnih proizvoda lokalnih proizvođača na području grada Knina.
Mentor: Linda Martić Kuran, v. pred.
Termin obrane: 19/12/2017 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Lovorka Blažević, v. pred . – predsjednik Povjerenstva
 • Linda Martić Kuran, v. pred.  – mentor
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
Studij:

Anamarija Križanac

Naziv teme: Fizikalna svojstva i oksidativni status dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim uvjetima
Mentor: doc. dr. sc. Marina Krvavica, prof. v. š.
Termin obrane: 08/11/2017 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Marko Jelić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • dr. sc. Marijana Drinovac, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marina Krvavica, prof. v. š. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Dino Barišić

Naziv teme: Primjena kukuruza u različitim industrijama
Mentor: Anita Pamuković, pred.
Termin obrane: 26/10/2017 10:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Anita Pamuković, pred. - mentor
 • dr. sc. Iva Ljubičić, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Matej Marčić

Naziv teme: Gastronomija kao aspekt u turizmu
Mentor: Linda Martić - Kuran, v. pred.
Termin obrane: 18/10/2017 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Lovorka Blažević, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Linda Martić – Kuran, v. pred. – mentor
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
Studij:

Marko Rajčić

Naziv teme: Utjecaj soja kvasca na aromatski profil vina „Pošip“
Mentor: Marko Šuste, pred.
Termin obrane: 18/10/2017 12:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Zvonimir Marijanović, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Marko Šuste, pred. - mentor
 • Emilija Friganović, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Klara Pervan

Naziv teme: Profil hlapljivih spojeva začina kurkume i đumbira
Mentor: doc. dr. sc. Zvonimir Marijanović, v. pred.
Termin obrane: 18/10/2017 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • doc. dr. sc. Zvonimir Marijanović, v. pred. - mentor
 • Emilija Friganović, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Ivan Ganić

Naziv teme: Poslovni informacijski sustavi
Mentor: Vedran Uroš, pred.
Termin obrane: 16/10/2017 2:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • Vedran Uroš, pred. – mentor
 • mr. sc. Ante Mrčela, pred. - član povjerenstva
Studij:

Davor Tokmakčija

Naziv teme: Modeli upravljanja kvalitetom i utjecaj kvalitete na poslovni rezultat
Mentor: mr. sc. Ante Mrčela, pred.
Termin obrane: 16/10/2017 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • mr. sc. Ante Mrčela, pred. – mentor
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
Studij:

Anđela Ćuk

Naziv teme: Upravljanje kvalitetom u hotelu Sheraton
Mentor: mr. sc. Ante Mrčela, pred.
Termin obrane: 16/10/2017 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • mr. sc. Ante Mrčela, pred. – mentor
 • Vedran Uroš, pred. - član
Studij:

Zrinka Biuk

Naziv teme: Utjecaj društvenih mreža na donošenje odluke o kupnji
Mentor: doc. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 10/10/2017 2:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marija Boban – mentor
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
Studij:

Mario Jarloni

Naziv teme: Potpuno upravljanje kvalitetom
Mentor: doc. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 10/10/2017 2:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.  – predsjednik Povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marija Boban – mentor
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
Studij:

Matea Lovrić

Naziv teme: Elektroničko poslovanje u javnom sektoru Republike Hrvatske (e – Hrvatska)
Mentor: doc. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 10/10/2017 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marija Boban – mentor
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
Studij:

Emilija Dizdar

Naziv teme: Skladišta
Mentor: mr. Marijan Sekso, v. pred.
Termin obrane: 12/10/2017 2:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Ana Marija Alfirević, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v.pred. - član povjerenstva
 • Mr. Marijan Sekso, v. pred. – mentor
Studij:

Nikolina Buač

Naziv teme: Biološke, ekološke i ukrasne karakteristike javora negundovca (Acer negundo L.) s primjenom krajobraznim površinama grada Knina
Mentor: dr. sc. Boris Dorbić, pred.
Termin obrane: 11/10/2017 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Anita Pamuković, pred. – predsjednik Povjerenstva
 • dr. sc. Boris Dorbić, pred. – mentor
 • Emilija Friganović, v. pred. - član
Studij: