Obrane završnih radova

Marko Jukić

Naziv teme: Kriptovalute
Mentor: Vedran Uroš, pred.
Termin obrane: 22/03/2019 3:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Vedran Uroš, pred.
 • Predsjednik povjerenstva: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
 • Član povjerenstva: Sanja Jurić, pred.
Studij:

Marija Vrdoljak

Naziv teme: Mikrobiloške promjene tijekom zrenja sireva koji zriju u životinjskoj koži
Mentor: dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred.
Termin obrane: 19/02/2019 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: dr. sc. Marija  Vrdoljak, v. pred.
 • Predsjednica Povjerenstva: dr. sc. Iva ljubičić, v. pred.
 • Član povjerenstva: dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.
Studij:

Ante Svalina

Naziv teme: Kontrola i revizija u bankarskom poslovanju
Mentor: mr. sc. Ante Mrčela, v. pred.
Termin obrane: 04/02/2019 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Predsjednik povjerenstva:  dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
 • Mentor: mr. sc. Ante Mrčela, v. pred.
 • Član: Vedran Uroš, pred
Studij:

Dunja Poljak

Naziv teme: Porezi lokalnih i regionalnih (područnih) jedinica u RH
Mentor: Lovorka Blažević, v. pred.
Termin obrane: 06/12/2018 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Lovorka Blažević, v. pred.
 • Predsjednica Povjerenstva: Linda Martić – Kuran, v. pred.
 • Član povjerenstva: Željko Zrno, v. pred.
Studij:

Matea Lisica

Naziv teme: Profil hlapljivih spojeva začina bosiljaka
Mentor: Žana Delić, pred.
Termin obrane: 25/10/2018 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Žana Delić, pred.
 • Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
 • Član: Marko Šuste, pred.
Studij:

Maja Bodon

Naziv teme: Biokemija malolaktičnog vrenja u vinu
Mentor: dr. sc. Marko Jelić, prof. v. š. u trajnom zvanju
Termin obrane: 16/10/2018 10:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: dr. sc. Marko Jelić, prof. v. š. u trajnom zvanju
 • Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Marina Krvavica, prof. v. š. u trajnom zvanju
 • Član: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Ivan Mučalo

Naziv teme: Schengen
Mentor: dr. sc. Branko Peran, v. pred.
Termin obrane: 17/10/2018 2:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 

 • Mentor: dr. sc. Branko Peran, v. pred.
 • Predsjednik povjerenstva: Mirko Goreta, v. pred.
 • Član Vedran Uroš, pred.
Studij:

Anica Komazec Jelić

Naziv teme: Obrazovanje nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj sa osvrtom na EU
Mentor: dr. sc. Branko Peran, v. pred.
Termin obrane: 17/10/2018 2:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: dr. sc. Branko Peran, v. pred.
 • Predsjednik povjerenstva: Mirko Goreta, v. pred.
 • Član: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Josip Roguljić

Naziv teme: Poljički soparnik
Mentor: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v.pred.
Termin obrane: 17/10/2018 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v.pred.
 • Predsjednica povjerenstva Emilija Friganović, v.pred.
 • Član Marko Šuste, pred.
Studij:

Nikolina Tomić

Naziv teme: Proteolitičke promjene tijekom zrenja sireva koji zriju u životinjskoj koži
Mentor: dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred.
Termin obrane: 17/10/2018 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred.
 • Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Iva Ljubičić, v. pred
 • Član: dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.
Studij:

Josipa Hrupek

Naziv teme: Procjena mikrobiološke ispravnosti obarenih kobasica
Mentor: dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.
Termin obrane: 17/10/2018 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.
 • Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Iva Ljubičić, v. pred
 • Član: dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred.
Studij:

Marija Blažević

Naziv teme: Utjecaj medija na svijest društava
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 12/10/2018 3:00 pm
Mjesto odrzavanja: Dvorana 4
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Lovorka Blažević, v. pred.– predsjednica Povjerenstva
 • Valentina Vinšalek-Stipić, v. pred. - član povjerenstva
 • Izv. prof. dr. sc. Marija Boban - mentor
Studij:

Maja Kutlača

Naziv teme: Utjecaj turizma na razvoj ruralnog područja
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 12/10/2018 2:30 pm
Mjesto odrzavanja: Dvorana 4
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Lovorka Blažević, v. pred.– predsjednica Povjerenstva
 • Valentina Vinšalek-Stipić, v. pred. - član povjerenstva
 • Izv. prof. dr. sc. Marija Boban - mentor
Studij:

Davor Okić

Naziv teme: Organizacijska struktura National basketball association
Mentor: Valentina Vinšalek-Stipić, v. pred.
Termin obrane: 12/10/2018 2:00 pm
Mjesto odrzavanja: Dvorana 4
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Izv. prof. dr. dc. Marija Boban.– predsjednica Povjerenstva
 • Valentina Vinšalek-Stipić, v. pred. – mentor
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član
Studij:

Ivana Tomić

Naziv teme: Umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 12/10/2018 3:30 pm
Mjesto odrzavanja: Dvorana 4
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Lovorka Blažević, v. pred.– predsjednica Povjerenstva
 • Valentina Vinšalek-Stipić, v. pred. - član povjerenstva
 • Izv. prof. dr. sc. Marija Boban - mentor
Studij:

Davor Ilić

Naziv teme: Sistematizacija radnih mjesta u jedinicama lokalne samouprave na primjeru Grada Knina
Mentor: Dario Šimić, pred.
Termin obrane: 11/10/2018 5:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Željko Zrno, v. pred.– predsjednik Povjerenstva
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
 • Dario Šimić, pred. – mentor
Studij:

Zlatko Mrvica

Naziv teme: Organizacijska struktura banaka na primjeru Erste & Steiermärkische bank d.d.
Mentor: Dario Šimić, pred.
Termin obrane: 11/10/2018 5:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Željko Zrno, v. pred.– predsjednik Povjerenstva
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
 • Dario Šimić, pred. – mentor
Studij:

Kristijan Crnica

Naziv teme: Genetski modificirani organizmi modernog doba
Mentor: Anita Pamuković, v. pred.
Termin obrane: 11/10/2018 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.– predsjednik Povjerenstva
 • dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred. - član povjerenstva
 • Anita Pamuković, v. pred. – mentor
Studij:

Monika Miočević

Naziv teme: Monitoring pojave bolesti biljaka na OPG- u Robert Konforta u 2018. godini
Mentor: Anita Pamuković, v. pred.
Termin obrane: 11/10/2018 10:30 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.– predsjednik Povjerenstva
 • Željko Zrno, v. pred. - član povjerenstva
 • Anita Pamuković, v. pred. – mentor
Studij:

Lea Maričić

Naziv teme: Derivacija i neke njene primjene
Mentor: Željko Zrno, v. pred.
Termin obrane: 05/04/2018 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Marko Šuste, pred., član povjerenstva
 • Željko Zrno, v. pred. – mentor, član povjerenstva
Studij: