Obrane završnih radova

Marina Bitunjac

Naziv teme: Usporedna ispitivanja pojedinih parametara kvalitete djevičanskih maslinovih ulja sorte Oblica iz dvije proizvodne godine
Mentor: dr. sc. Mladenka Šarolić, pred.
Termin obrane: 23/07/2015 11:00 am
Mjesto odrzavanja: Dvorana 9
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Emilija Friganović, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Marko Šuste, pred.  - član povjerenstva
 • dr. sc. Mladenka Šarolić, pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Mario Jarloni

Naziv teme: Trgovački običaji
Mentor: doc. dr. sc. Zlatko Ćesić, prof. v. š.
Termin obrane: 21/07/2015 10:30 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Miro Stipić, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Zlatko Ćesić, prof. v. š. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Šimun Kolega

Naziv teme: Utjecaj uzgojnih supstrata na morfološke karakteristike surfinije „Snow“ (Petunia x hybrida „Snow“)
Mentor: mr. sc. Boris Dorbić, pred.
Termin obrane: 21/07/2015 9:00 am
Mjesto odrzavanja: Dvorana 9
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Marko Šuste, pred. – predsjednik Povjerenstva
 • mr. sc. Boris Dorbić, pred. – mentor, član povjerenstva
 • Emilija Friganović, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Dragica Kovačević

Naziv teme: Kolektivni ugovor
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 21/07/2015 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Zlatko Ćesić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred. – mentor, član povjerenstva
 • dr. sc. Miro Stipić, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Julijana Grabić

Naziv teme: Zasnivanje i prestanak radnog odnosa
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 21/07/2015 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Zlatko Ćesić prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred. – mentor, član povjerenstva
 • dr. sc. Miro Stipić, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Kristina Butković

Naziv teme: Koncentracija poduzetnika
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 21/07/2015 12:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Zlatko Ćesić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred. – mentor, član povjerenstva
 • dr. sc. Miro Stipić, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Marijana Barišić

Naziv teme: Žig kao oblik industrijskog vlasništva
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 21/07/2015 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Zlatko Ćesić, prof. v .š. – predsjednik Povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred. – mentor, član povjerenstva
 • dr. sc. Miro Stipić, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Marija Peronja

Naziv teme: Uloga procesnog pristupa na poslovanje ne kreditnih financijskih institucija na primjeru Triglav osiguranja d.d.
Mentor: dr. sc. Miro Stipić, v. pred.
Termin obrane: 21/07/2015 11:30 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Marijo Ćaćić, pred. – predsjednik Povjerenstva
 • dr. sc. Miro Stipić, v. pred.– mentor, član povjerenstva
 • dr. sc. Zlatko Ćesić, prof. v. š. - član povjerenstva
Studij:

Nikolina Bagavac

Naziv teme: Suvremena podjela osiguranja s posebnim osvrtom na obavezna osiguranja u prometu
Mentor: dr. sc. Miro Stipić, v. pred.
Termin obrane: 21/07/2015 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Marijo Ćaćić, pred. – predsjednik Povjerenstva
 • dr. sc. Miro Stipić, v. pred.– mentor, član povjerenstva
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
Studij:

Diana Ramljak

Naziv teme: Krizno komuniciranje
Mentor: Marijo Ćaćić, pred.
Termin obrane: 21/07/2015 10:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Miro Stipić, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Marijo Ćaćić, pred. – mentor, član povjerenstva
 • dr. sc. Zlatko Ćesić, prof. v. š. - član povjerenstva
Studij:

Manuela Lovrić

Naziv teme: Poslovna obavještajna djelatnost – BUSINESS INTELLIGENCE
Mentor: mr. sc. Ante Gugić, pred.
Termin obrane: 20/07/2015 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Marija Boban, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • mr. sc. Ante Gugić, pred. – mentor, član povjerenstva
 • Marijo Ćaćić, pred. - član povjerenstva
Studij:

Josipa Ramljak

Naziv teme: Informacijska sigurnost u suvremenom poslovanju
Mentor: mr. sc. Ante Gugić, pred.
Termin obrane: 20/07/2015 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Marija Boban, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • mr. sc. Ante Gugić, pred. – mentor, član povjerenstva
 • Marijo Ćaćić, pred. - član povjerenstva
Studij:

Irena Gambiroža

Naziv teme: Fundamentalna analiza listanog poduzeća Zagrebačke burze
Mentor: Valentina Vinšalek Stipić, pred.
Termin obrane: 20/07/2015 9:30 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Marijo Ćaćić, pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Valentina Vinšalek Stipić, pred. – mentor, član povjerenstva
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
Studij:

Frane Jelić

Naziv teme: Poduzetnički menadžment poduzetničkog projekta „Wellnes d.o.o. Knin“
Mentor: Valentina Vinšalek Stipić, pred.
Termin obrane: 20/07/2015 9:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Marijo Ćaćić, pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Valentina Vinšalek Stipić, pred. – mentor, član povjerenstva
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
Studij:

Kate Marošević

Naziv teme: Zdravstveni turizam
Mentor: mr. Marijan Sekso, v. pred.
Termin obrane: 17/07/2015 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Lovorka Blažević, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
 • mr. Marijan Sekso, v. pred.   – mentor, član povjerenstva
Studij:

Luka Žaja

Naziv teme: Analiza poreza na dobit i izdašnost njegovog poreznog izvora
Mentor: Lovorka Blažević, v. pred.
Termin obrane: 17/07/2015 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • mr. Marijan Sekso, pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Ante Sladić

Naziv teme: Utjecaj maceracije sorte „Debit“ na kemijski sastav i organoleptička svojstva vina
Mentor: Marko Šuste, pred.
Termin obrane: 17/07/2015 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Marko Duvančić, pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • mr. sc. Boris Dorbić , pred. - član povjerenstva
 • Marko Šuste, pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Stefan Uroš

Naziv teme: Fiziološka uloga mikoriza u razvoju vinove loze (Vitis vinifera)
Mentor: dr. sc. Marko Jelić, prof. v. š.
Termin obrane: 16/07/2015 10:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Anita Pamuković, pred.   – predsjednik Povjerenstva
 • dr. sc. Marko Jelić, prof. v. š. – mentor, član povjerenstva
 • Marijana Dragaš, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Marina Vučković

Naziv teme: Fizikalno-kemijske karakteristike divlje šparoge (Asparagus acutifolius L.).
Mentor: dr. sc. Mladenka Šarolić, pred.
Termin obrane: 07/07/2015 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Emilija Friganović, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Marko Šuste, pred. - član povjerenstva
 • dr. sc. Mladenka Šarolić, pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Milan Treskavica

Naziv teme: Upotreba hormona u prehrambenoj industriji
Mentor: Andrijana Kegalj, v. pred.
Termin obrane: 03/07/2015 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Emilija Friganović, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Marija Vrdoljak, v. pred. - član povjerenstva
 • Andrijana Kegalj, v. pred. – mentor, član povjerenstva
Studij: