Obrane završnih radova

Željka Grgić

Naziv teme: Usporedna ispitivanja kvaliteta kiselih krastavaca
Mentor: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
Termin obrane: 23/09/2019 10:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
 • Predsjednica Povjerenstva: dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.
 • Član povjerenstva: Žana Delić, pred.
Studij:

Josip Matić

Naziv teme: Žižula (Ziziphus jujuba Mill) u oblikovanju vrtova i voćnjaka na području grada Skradina
Mentor: doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.
Termin obrane: 20/09/2019 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Tomislav Svalina, pred. -predsjednik povjerenstva
 • doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred. - mentor
 • doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred - član
Studij:

Gabrijela Dragić

Naziv teme: Tehnologija proizvoda od rajčice
Mentor: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
Termin obrane: 16/09/2019 11:30 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
 • Predsjednik povjerenstva: dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred.
 • Član povjerenstva: Žana Delić, pred.
Studij:

Marko Klepo

Naziv teme: MARKETINŠKE ODREDNICE DALMATINSKOG PRŠUTA
Mentor: doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š.
Termin obrane: 16/09/2019 10:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred. – predsjednik povjerenstva
 • doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š. – mentor, član povjerenstva
 • dr. sc. Iva Ljubičić, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Svjetlana Blažević

Naziv teme: Kvaliteta kao strateški cilj i činitelj konkurentnosti
Mentor: Matea Nakić, pred.
Termin obrane: 17/09/2019 4:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Matea Nakić, pred.
 • Predsjednica povjerenstva: Sanja Jurić, pred.
 • Član povjerenstva: Valentina Vinšalek - Stipić, v. pred.
Studij:

Ivana Šalinović

Naziv teme: Analiza stanja zdravstvenoga turizma RH
Mentor: Valentina Vinšalek-Stipić, v. pred.
Termin obrane: 17/09/2019 4:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Valentina Vinšalek-Stipić, v. pred.
 • Predsjednica povjerenstva: Sanja Jurić, pred.
 • Član povjerenstva: Matea Nakić, pred.
Studij:

Roko Mihaljević

Naziv teme: Postupci i metode procjene vrijednosti poduzeća
Mentor: Valentina Vinšalek-Stipić, v. pred.
Termin obrane: 17/09/2019 3:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Valentina Vinšalek-Stipić, v. pred.
 • Predsjednica povjerenstva: Sanja Jurić, pred.
 • Član povjerenstva: Matea Nakić, pred.
Studij:

Mate Jakelić

Naziv teme: Potencijalni razvoj lovnog turizma Šibensko – kninske županije
Mentor: Valentina Vinšalek-Stipić, v. pred.
Termin obrane: 17/09/2019 3:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Valentina Vinšalek-Stipić, v. pred.
 • Predsjednica povjerenstva: Sanja Jurić, pred.
 • Član povjerenstva: Matea Nakić, pred.
Studij:

Josip Gašperov

Naziv teme: EU i migrantske krize
Mentor: Branko Peran
Termin obrane: 12/09/2019 5:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Branko Peran
 • Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
 • Član povjerenstva: Mirko Goreta, pred.
Studij:

Marija Bubaš

Naziv teme: Migrantske krize na području Europske unije
Mentor: dr. sc. Branko Peran, v. pred.
Termin obrane: 12/09/2019 5:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: dr. sc. Branko Peran, v. pred.
 • Predsjednik Povjerenstva: izv. prof. dr. sc.  Marija Boban
 • Član povjerenstva: Mirko Goreta, v. pred.
Studij:

Bernardica Komarac

Naziv teme: Strateško planiranje kao imperativ razvoja
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 12/09/2019 4:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor:  izv. prof. dr. sc.  Marija Boban
 • Predsjednik Povjerenstva: dr. sc. Branko Peran, v. pred.
 • Član povjerenstva: Mirko Goreta, v. pred.
Studij:

Ante Kardoš

Naziv teme: Sigurnost i zaštita e – poslovanja
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 12/09/2019 4:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor:  izv. prof. dr. sc.  Marija Boban
 • Predsjednik Povjerenstva: dr. sc. Branko Peran, v. pred.
 • Član povjerenstva: Mirko Goreta, v. pred.
Studij:

Nikolina Tokmakčija

Naziv teme: Analiza RASFF obavijesti o prehrambenim proizvodima kontaminiranim Salmonella spp. koje uključuju Hrvatsku Analysis of RASFF notifications on food products contaminated with Salmonella spp. involving Croatia
Mentor: Emilija Friganović, v. pred.
Termin obrane: 09/09/2019 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Predsjednik Povjerenstva: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
 • Mentor Završnog rada: Emilija Friganović, v. pred.
 • Član povjerenstva: doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.
Studij:

Maja Ercegovac

Naziv teme: Upravljanje kvalitetom u hotelskom turizmu
Mentor: Matea Nakić, pred.
Termin obrane: 16/07/2019 5:45 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor Završnog rada: Matea Nakić, pred.
 • Predsjednik Povjerenstva: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
 • Član povjerenstva: Sanja Jurić, pred.
Studij:

Ivan Merša

Naziv teme: Pravci razvoja alternativnih prodajnih kanala u hrvatskom osiguranju
Mentor: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
Termin obrane: 16/07/2019 5:15 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor Završnog rada: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
 • Predsjednik Povjerenstva: Sanja Jurić, pred.
 • Član povjerenstva: Matea Nakić, pred.
Studij:

Nikolina Ivković

Naziv teme: Brainstroming u neprofitnim organizacijama na primjeru udruge za obrazovanje i znanost „Scienta Populo“
Mentor: Dario Šimić, pred.
Termin obrane: 18/07/2019 5:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor Završnog rada: Dario Šimić, pred.
 • Predsjednik povjerenstva: Željko Zrno, v. pred.
 • Član Povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Tihana Franjković

Naziv teme: Usporedna ispitivanja džemova od višnje
Mentor: Doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
Termin obrane: 27/06/2019 10:30 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
 • Predsjednica Povjerenstva: Dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred.
 • Član: Žana Delić, v. pred.
Studij:

Ana - Marija Baković

Naziv teme: Rodne uloge u području uspješnog vođenja
Mentor: Linda Martić - Kuran
Termin obrane: 18/04/2019 2:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Predsjednica Povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
 • Mentor: Linda Martić - Kuran
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš
Studij:

Darija Grgić

Naziv teme: Utjecaj tehnoloških postupaka na mliječne masti
Mentor: dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred.
Termin obrane: 28/03/2019 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor završnog rada:  dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred.
 • Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Iva Ljubičić, v. pred.
 • Član povjerenstva: dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.
Studij:

Dajana Šistov

Naziv teme: Fizikalno - kemijsko i senzorska obilježja crnih stolnih maslina
Mentor: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
Termin obrane: 27/03/2019 12:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor završnog rada: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
 • Predsjednica povjerenstva: Emilija Friganović, v. pred.
 • Član povjerenstva: Žana Delić, pred.
Studij: