Obrane završnih radova

Kristina Šimatović

Naziv teme: Prehrambene i zdravstvene tvrdnje
Mentor: Emilija Friganović, v. pred.
Termin obrane: 28/10/2016 12:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Marija Vrdoljak, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Emilija Friganović, v. pred. – mentor, član povjerenstva
 • Andrijana Kegalj, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Josip Vulić

Naziv teme: Visokoregalna skladišta
Mentor: mr. Marijan Sekso, v. pred.
Termin obrane: 27/10/2016 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Željko Zrno,  v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Vedran Uroš,  pred. - član povjerenstva
 • mr. Marijan Sekso, v. pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Dejan Lošić

Naziv teme: Nacionalni park Krka
Mentor: mr. Marijan Sekso, v. pred.
Termin obrane: 27/10/2016 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Željko Zrno,  v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Vedran Uroš,  pred. - član povjerenstva
 • mr. Marijan Sekso, v. pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Antonija Biuk

Naziv teme: MODELNA KALKULACIJA I ANALIZA TOČKE POKRIĆA PROIZVODNJE ČEŠNJAKA
Mentor: doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š.
Termin obrane: 25/10/2016 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: Predavaonica 9
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • mr. sc. Marijo Tomić, pred. – predsjednik povjerenstva
 •    doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š. – mentor, član povjerenstva
 •    Marko Šuste, dipl. ing., pred. - član povjerenstva
Studij:

Željka Puncet

Naziv teme: Arbitraža: Spor HEP d.d. – Republika Slovenija
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 24/10/2016 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Branko Peran, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Linda Martić Kuran, pred. - član povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred.  – mentor, član povjerenstva
Studij:

Stipe Miljković

Naziv teme: Autorsko pravo - softver
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 24/10/2016 2:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Branko Peran, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Linda Martić Kuran, pred. - član povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred.  – mentor, član povjerenstva
Studij:

Josip Gverić

Naziv teme: Invenrarizacija dendroflore u vrtovima grada Skradina
Mentor: dr. sc. Boris Dorbić, pred.
Termin obrane: 18/10/2016 10:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Anita Pamuković,  pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Marko Šuste, pred. - član povjerenstva
 • dr. sc. Boris Dorbić, pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Ivana Jakus Palada

Naziv teme: Uzgoj masline u području općine Marina
Mentor: doc. dr. sc. Frane Strikić, prof. v. š.
Termin obrane: 21/10/2016 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Boris Dorbić,  pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Marko Šuste, pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Frane Strikić, prof. v. š.– mentor, član povjerenstva
Studij:

Mia Anić-Kaliger

Naziv teme: Mirovinsko osiguranje
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 24/10/2016 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Branko Peran, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Linda Martić Kuran, pred. - član povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred.  – mentor, član povjerenstva
Studij:

Katarina Burić

Naziv teme: Razvoj mirovinskog sustava u RH
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 24/10/2016 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Branko Peran, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Linda Martić Kuran, pred. - član povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred.  – mentor, član povjerenstva
Studij:

Jelena Drlje

Naziv teme: Položaj i diskriminacija žena na hrvatskom tržištu rada
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 24/10/2016 12:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Branko Peran, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Linda Martić Kuran, pred. - član povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred.  – mentor, član povjerenstva
Studij:

Irena Đapić

Naziv teme: Patent
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 24/10/2016 2:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Branko Peran, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Linda Martić Kuran, pred. - član povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred.  – mentor, član povjerenstva
Studij:

Marina Marković

Naziv teme: Jednogodišnje cvjetne vrste u vrtovima i okućnicama
Mentor: dr. sc. Boris Dorbić, pred.
Termin obrane: 21/10/2016 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Anita Pamuković,  pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Marko Šuste, pred. - član povjerenstva
 • dr. sc. Boris Dorbić,  pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Anita Blažević

Naziv teme: Žene u poduzetništvu
Mentor: mr. sc. Ante Mrčela, pred.
Termin obrane: 19/10/2016 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • mr. Zoran Maričić, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Vedran Uroš,  pred. - član povjerenstva
 • mr. sc. Ante Mrčela, pred.– mentor, član povjerenstva
Studij:

Antonija Ajduk

Naziv teme: Oglašavanje putem društvenih mreža sa posebnim osvrtom na turizam.
Mentor: Marijana Dragaš, v. pred.
Termin obrane: 19/10/2016 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • mr. Zoran Maričić, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Vedran Uroš,  pred. - član povjerenstva
 • Marijana Dragaš, v. pred.– mentor, član povjerenstva
Studij:

Branko Grbavac

Naziv teme: NORMATIVNI OKVIR POSLOVANJA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA
Mentor: doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š.
Termin obrane: 20/10/2016 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 •    doc. dr. sc. Zvonimir Marijanović, v. pred. – predsjednik povjerenstva
 •    doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š. – mentor, član povjerenstva
 •    Marko Šuste, dipl. ing., pred. - član povjerenstva
Studij:

Suzana Kurevija

Naziv teme: Pest analiza grada Knina
Mentor: Dario Šimić, pred.
Termin obrane: 13/10/2016 6:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Ivan Peronja, pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Dario Šimić, pred. – mentor, član povjerenstva
 • Željko Zrno, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Gordana Jelić

Naziv teme: Karakteristike menadžera na području grada Knina
Mentor: Dario Šimić, pred.
Termin obrane: 13/10/2016 5:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Ivan Peronja, pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Dario Šimić, pred. – mentor, član povjerenstva
 • Željko Zrno, v. pred. - član povjerenstva     
Studij:

Monika Velić

Naziv teme: Krizno komuniciranje
Mentor: dr. sc. Ivan Peronja, pred.
Termin obrane: 13/10/2016 5:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Dario Šimić, pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Željko Zrno, v. pred. - član povjerenstva
 • dr. sc. Ivan Peronja, pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Mija Galiot

Naziv teme: Uloga zaposlenika u kriznom razdoblju
Mentor: dr. sc. Ivan Peronja, pred.
Termin obrane: 13/10/2016 4:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Dario Šimić, pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Željko Zrno, v. pred. - član povjerenstva
 • dr. sc. Ivan Peronja, pred. – mentor, član povjerenstva
Studij: