Obrane završnih radova

Lidija Stojanović

Naziv teme: Uloga mikrokoka u fermentaciji suhomesnati proizvoda
Mentor: Andrijana Kegalj, v. pred.
Termin obrane: 07/12/2016 10:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Iva Ljubičić, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Andrijana Kegalj, v. pred. – mentor, član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Martina Marković

Naziv teme: Mikrobiološka čistoća ovčjih trupova nakon linije klanja
Mentor: Andrijana Kegalj, v. pred.
Termin obrane: 18/11/2016 11:30 am
Mjesto odrzavanja: Dvorana 8
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Iva Ljubičić, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Andrijana Kegalj, v. pred. – mentor, član povjerenstva
 • Marija Vrdoljak, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Josip Gašperov

Naziv teme: Prednosti i nedostatci scenario analize rizika projekta s osvrtom na Tef d. d.
Mentor: mr. sc. Ante Mrčela, pred.
Termin obrane: 16/11/2016 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • mr. Zoran Maričić,  v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Vedran Uroš,  pred. - član povjerenstva
 • mr. sc. Ante Mrčela, pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Damir Vojnović

Naziv teme: Antraks i biološki terorizam
Mentor: dr. sc. Iva Ljubičić, v. pred.
Termin obrane: 08/11/2016 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Marija Vrdoljak, v. pred.   – predsjednik Povjerenstva
 • Andrijana Kegalj, v. pred. - član povjerenstva
 • dr. sc. Iva Ljubičić, v. pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Josip Zubac

Naziv teme: EKONOMSKA OCJENA INVESTICIJE U PROIZVODNJU SMILJA
Mentor: doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š.
Termin obrane: 27/10/2016 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: Predavaonica 8
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

   doc. dr. sc. Zvonimir Marijanović, v. pred. – predsjednik povjerenstva

   doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š. – mentor, član povjerenstva

   Marko Šuste, dipl. ing., pred. - član povjerenstva

Studij:

Antonia Ivančević

Naziv teme: Dobra higjenska praksa u pekarskoj industriji
Mentor: Emilija Friganović, v. pred.
Termin obrane: 28/10/2016 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Marija Vrdoljak, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Emilija Friganović, v. pred. – mentor, član povjerenstva
 • Andrijana Kegalj, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Kristina Šimatović

Naziv teme: Prehrambene i zdravstvene tvrdnje
Mentor: Emilija Friganović, v. pred.
Termin obrane: 28/10/2016 12:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Marija Vrdoljak, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Emilija Friganović, v. pred. – mentor, član povjerenstva
 • Andrijana Kegalj, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Josip Vulić

Naziv teme: Visokoregalna skladišta
Mentor: mr. Marijan Sekso, v. pred.
Termin obrane: 27/10/2016 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Željko Zrno,  v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Vedran Uroš,  pred. - član povjerenstva
 • mr. Marijan Sekso, v. pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Dejan Lošić

Naziv teme: Nacionalni park Krka
Mentor: mr. Marijan Sekso, v. pred.
Termin obrane: 27/10/2016 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Željko Zrno,  v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Vedran Uroš,  pred. - član povjerenstva
 • mr. Marijan Sekso, v. pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Antonija Biuk

Naziv teme: MODELNA KALKULACIJA I ANALIZA TOČKE POKRIĆA PROIZVODNJE ČEŠNJAKA
Mentor: doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š.
Termin obrane: 25/10/2016 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: Predavaonica 9
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • mr. sc. Marijo Tomić, pred. – predsjednik povjerenstva
 •    doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š. – mentor, član povjerenstva
 •    Marko Šuste, dipl. ing., pred. - član povjerenstva
Studij:

Željka Puncet

Naziv teme: Arbitraža: Spor HEP d.d. – Republika Slovenija
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 24/10/2016 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Branko Peran, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Linda Martić Kuran, pred. - član povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred.  – mentor, član povjerenstva
Studij:

Stipe Miljković

Naziv teme: Autorsko pravo - softver
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 24/10/2016 2:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Branko Peran, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Linda Martić Kuran, pred. - član povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred.  – mentor, član povjerenstva
Studij:

Josip Gverić

Naziv teme: Invenrarizacija dendroflore u vrtovima grada Skradina
Mentor: dr. sc. Boris Dorbić, pred.
Termin obrane: 18/10/2016 10:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Anita Pamuković,  pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Marko Šuste, pred. - član povjerenstva
 • dr. sc. Boris Dorbić, pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Ivana Jakus Palada

Naziv teme: Uzgoj masline u području općine Marina
Mentor: doc. dr. sc. Frane Strikić, prof. v. š.
Termin obrane: 21/10/2016 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Boris Dorbić,  pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Marko Šuste, pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Frane Strikić, prof. v. š.– mentor, član povjerenstva
Studij:

Mia Anić-Kaliger

Naziv teme: Mirovinsko osiguranje
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 24/10/2016 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Branko Peran, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Linda Martić Kuran, pred. - član povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred.  – mentor, član povjerenstva
Studij:

Katarina Burić

Naziv teme: Razvoj mirovinskog sustava u RH
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 24/10/2016 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Branko Peran, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Linda Martić Kuran, pred. - član povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred.  – mentor, član povjerenstva
Studij:

Jelena Drlje

Naziv teme: Položaj i diskriminacija žena na hrvatskom tržištu rada
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 24/10/2016 12:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Branko Peran, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Linda Martić Kuran, pred. - član povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred.  – mentor, član povjerenstva
Studij:

Irena Đapić

Naziv teme: Patent
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 24/10/2016 2:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Branko Peran, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Linda Martić Kuran, pred. - član povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred.  – mentor, član povjerenstva
Studij:

Marina Marković

Naziv teme: Jednogodišnje cvjetne vrste u vrtovima i okućnicama
Mentor: dr. sc. Boris Dorbić, pred.
Termin obrane: 21/10/2016 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Anita Pamuković,  pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Marko Šuste, pred. - član povjerenstva
 • dr. sc. Boris Dorbić,  pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Anita Blažević

Naziv teme: Žene u poduzetništvu
Mentor: mr. sc. Ante Mrčela, pred.
Termin obrane: 19/10/2016 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • mr. Zoran Maričić, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Vedran Uroš,  pred. - član povjerenstva
 • mr. sc. Ante Mrčela, pred.– mentor, član povjerenstva
Studij: