Obrane završnih radova

Dragica Rukavina

Naziv teme: Privatnost i sigurnost u virtualnom svijetu
Mentor: doc. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 17/07/2017 11:30 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Valentina Vinašalek Stipić, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marija Boban – mentor, član povjerenstva
Studij:

Dubravka Rudelić

Naziv teme: Elektroničko poslovanje: sigurnost i oblici poslovanja
Mentor: doc. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 17/07/2017 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Valentina Vinašalek Stipić, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marija Boban – mentor, član povjerenstva
Studij:

Marija Bošnjak

Naziv teme: Elektronički marketing
Mentor: doc. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 17/07/2017 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Valentina Vinašalek Stipić, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marija Boban – mentor, član povjerenstva
Studij:

Irena Gambiroža

Naziv teme: Analiza kriznog stanja poduzeća sa Zagrebačke burze
Mentor: Valentina Vinšalek - Stipić, v. pred.
Termin obrane: 17/07/2017 10:30 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Marija Boban  – predsjednik Povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član povjerenstva
 • Valentina Vinšalek Stipić, v. pred – mentor, član povjerenstva
Studij:

Romanela Simić

Naziv teme: Senzorska analiza džemova od jagoda
Mentor: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
Termin obrane: 14/07/2017 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Zvonimir Marijanović v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Emilija Friganović, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred – mentor, član povjerenstva
Studij:

Ante Buljat

Naziv teme: Emocionalna inteligencija u poslovnoj komunikaciji
Mentor: Linda Martić - Kuran, pred.
Termin obrane: 12/04/2017 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Lovorka Blažević, v. pred. – predsjednica Povjerenstva
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
 • Linda Martić - Kuran, pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Zoran Milan

Naziv teme: Uloga sindikata na tržištu rada
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 13/04/2017 5:30 pm
Mjesto odrzavanja: Dvorana 8
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc.  Branko Peran, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Mr. Zoran Maričić, v. pred. - član povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Zvonimir Storić

Naziv teme: Uzgoj masline u zaleđu Vodica
Mentor: doc. dr. sc. Frane Strikić, prof. v. š.
Termin obrane: 07/04/2017 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š.  – predsjednik povjerenstva
 • doc. dr. sc. Frane Strikić, prof. v. š.  – mentor, član povjerenstva
 • Marko Šuste, pred. – član povjerenstva
Studij:

Aleksandar Marić

Naziv teme: MODELNA KALKULACIJA I ANALIZA TOČKE POKRIĆA PROIZVODNJE SMOKVE
Mentor: doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š.
Termin obrane: 27/03/2017 9:15 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Frane Strikić, prof. v. š. – predsjednik povjerenstva
 • doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š. – mentor, član povjerenstva
 • Marko Šuste, dipl. ing., pred. - član povjerenstva
Studij:

Željana Rajič

Naziv teme: Aromatski spojevi u suhomesnatim proizvodima
Mentor: dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.
Termin obrane: 20/03/2017 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Iva Ljubičić v. pred.  – predsjednica Povjerenstva
 • dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred. - član povjerenstva
 • dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred – mentor, član povjerenstva
Studij:

Ana Ukić

Naziv teme: Fizikalno-kemijska i senzorska obilježja pasti od zelenih maslina
Mentor: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
Termin obrane: 13/02/2017 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: Dvorana 9
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc.dr.sc. Zvonimir Marijanović  – predsjednik povjerenstva
 • Emilija Friganović, v. pred. -  član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Jelena Batić

Naziv teme: DECENTRALIZACIJA REPUBLIKE HRVATSKE KROZ EKONOMSKU ANALIZU TERITORIJALNE PODJELE
Mentor: doc. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 19/12/2016 3:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mirko Goreta, pred. - predsjednik povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marija Boban - mentorica
Studij:

Ana Bilan

Naziv teme: Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja
Mentor: Valentina Vinšalek Stipić, v. pred.
Termin obrane: 22/12/2016 3:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • mr. Zoran Maričić, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • mr. Marijan Sekso,  v. pred. - član povjerenstva
 • Valentina Vinšalek Stipić, v. pred.– mentor, član povjerenstva
Studij:

Milica Cerovac

Naziv teme: Razvoj i implementacija elektroničkog poslovanja u javnoj upravi.
Mentor: doc. dr. sc. Marija Boban, v. pred.
Termin obrane: 12/12/2016 3:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Lovorka Blažević, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marija Boban, v. pred.  – mentor, član povjerenstva
Studij:

Lidija Stojanović

Naziv teme: Uloga mikrokoka u fermentaciji suhomesnati proizvoda
Mentor: Andrijana Kegalj, v. pred.
Termin obrane: 07/12/2016 10:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Iva Ljubičić, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Andrijana Kegalj, v. pred. – mentor, član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Martina Marković

Naziv teme: Mikrobiološka čistoća ovčjih trupova nakon linije klanja
Mentor: Andrijana Kegalj, v. pred.
Termin obrane: 18/11/2016 11:30 am
Mjesto odrzavanja: Dvorana 8
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Iva Ljubičić, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Andrijana Kegalj, v. pred. – mentor, član povjerenstva
 • Marija Vrdoljak, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Josip Gašperov

Naziv teme: Prednosti i nedostatci scenario analize rizika projekta s osvrtom na Tef d. d.
Mentor: mr. sc. Ante Mrčela, pred.
Termin obrane: 16/11/2016 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • mr. Zoran Maričić,  v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Vedran Uroš,  pred. - član povjerenstva
 • mr. sc. Ante Mrčela, pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Damir Vojnović

Naziv teme: Antraks i biološki terorizam
Mentor: dr. sc. Iva Ljubičić, v. pred.
Termin obrane: 08/11/2016 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Marija Vrdoljak, v. pred.   – predsjednik Povjerenstva
 • Andrijana Kegalj, v. pred. - član povjerenstva
 • dr. sc. Iva Ljubičić, v. pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Josip Zubac

Naziv teme: EKONOMSKA OCJENA INVESTICIJE U PROIZVODNJU SMILJA
Mentor: doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š.
Termin obrane: 27/10/2016 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: Predavaonica 8
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

   doc. dr. sc. Zvonimir Marijanović, v. pred. – predsjednik povjerenstva

   doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š. – mentor, član povjerenstva

   Marko Šuste, dipl. ing., pred. - član povjerenstva

Studij:

Antonia Ivančević

Naziv teme: Dobra higjenska praksa u pekarskoj industriji
Mentor: Emilija Friganović, v. pred.
Termin obrane: 28/10/2016 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Marija Vrdoljak, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Emilija Friganović, v. pred. – mentor, član povjerenstva
 • Andrijana Kegalj, v. pred. - član povjerenstva
Studij: