Obrane završnih radova

Ivana Milković

Naziv teme: Strategija EU 2020 i njen utjecaj na Hrvatsku
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 21/07/2017 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Branko Peran, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred.  – mentor, član povjerenstva
Studij:

Sandra Dukić

Naziv teme: Percepcije i stavovi o ukrasnim karakteristikama i primjeni submediteranskog listopadnog drveća u zimskom razdoblju
Mentor: dr. sc. Boris Dorbić, pred.
Termin obrane: 19/07/2017 11:30 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Marko Duvančić, dipl. ing., pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Emilija Friganović, v. pred. - član povjerenstva
 • dr. sc. Boris Dorbić, pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Frane Brković

Naziv teme: Procjena pogodnosti poljoprivrednog zemljišta otoka Brača za uzgoj smilja
Mentor: Marko Šuste, pred.
Termin obrane: 18/07/2017 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • Marko Šuste, pred – mentor, član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Zvonimir Marijanović v. pred - član povjerenstva
Studij:

Marko Rakić

Naziv teme: Dalmatinska janjetina - Izvorni proizvodi Dalmacije
Mentor: doc. dr. sc. Marina Krvavica, prof. v. š.
Termin obrane: 18/07/2017 9:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Marko Jelić, prof. v. š. – predsjednik Povjerenstva
 • dr. sc. Marijana Dragaš, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marina Krvavica, prof. v. š. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Zdravka Božić

Naziv teme: Ruralni razvoj – Konjogojstvo
Mentor: doc. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 17/07/2017 12:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Valentina Vinašalek Stipić, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marija Boban – mentor, član povjerenstva
Studij:

Ana Novačić - Mataija

Naziv teme: E – marketing na društvenim mrežama
Mentor: doc. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 17/07/2017 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Valentina Vinašalek Stipić, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marija Boban – mentor, član povjerenstva
Studij:

Dragica Rukavina

Naziv teme: Privatnost i sigurnost u virtualnom svijetu
Mentor: doc. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 17/07/2017 11:30 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Valentina Vinašalek Stipić, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marija Boban – mentor, član povjerenstva
Studij:

Dubravka Rudelić

Naziv teme: Elektroničko poslovanje: sigurnost i oblici poslovanja
Mentor: doc. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 17/07/2017 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Valentina Vinašalek Stipić, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marija Boban – mentor, član povjerenstva
Studij:

Marija Bošnjak

Naziv teme: Elektronički marketing
Mentor: doc. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 17/07/2017 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Valentina Vinašalek Stipić, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marija Boban – mentor, član povjerenstva
Studij:

Irena Gambiroža

Naziv teme: Analiza kriznog stanja poduzeća sa Zagrebačke burze
Mentor: Valentina Vinšalek - Stipić, v. pred.
Termin obrane: 17/07/2017 10:30 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Marija Boban  – predsjednik Povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član povjerenstva
 • Valentina Vinšalek Stipić, v. pred – mentor, član povjerenstva
Studij:

Romanela Simić

Naziv teme: Senzorska analiza džemova od jagoda
Mentor: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
Termin obrane: 14/07/2017 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Zvonimir Marijanović v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • Emilija Friganović, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred – mentor, član povjerenstva
Studij:

Ante Buljat

Naziv teme: Emocionalna inteligencija u poslovnoj komunikaciji
Mentor: Linda Martić - Kuran, pred.
Termin obrane: 12/04/2017 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Lovorka Blažević, v. pred. – predsjednica Povjerenstva
 • Vedran Uroš, pred. - član povjerenstva
 • Linda Martić - Kuran, pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Zoran Milan

Naziv teme: Uloga sindikata na tržištu rada
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 13/04/2017 5:30 pm
Mjesto odrzavanja: Dvorana 8
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc.  Branko Peran, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Mr. Zoran Maričić, v. pred. - član povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Zvonimir Storić

Naziv teme: Uzgoj masline u zaleđu Vodica
Mentor: doc. dr. sc. Frane Strikić, prof. v. š.
Termin obrane: 07/04/2017 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š.  – predsjednik povjerenstva
 • doc. dr. sc. Frane Strikić, prof. v. š.  – mentor, član povjerenstva
 • Marko Šuste, pred. – član povjerenstva
Studij:

Aleksandar Marić

Naziv teme: MODELNA KALKULACIJA I ANALIZA TOČKE POKRIĆA PROIZVODNJE SMOKVE
Mentor: doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š.
Termin obrane: 27/03/2017 9:15 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc. dr. sc. Frane Strikić, prof. v. š. – predsjednik povjerenstva
 • doc. dr. sc. Josip Gugić, prof. v. š. – mentor, član povjerenstva
 • Marko Šuste, dipl. ing., pred. - član povjerenstva
Studij:

Željana Rajič

Naziv teme: Aromatski spojevi u suhomesnatim proizvodima
Mentor: dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.
Termin obrane: 20/03/2017 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • dr. sc. Iva Ljubičić v. pred.  – predsjednica Povjerenstva
 • dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred. - član povjerenstva
 • dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred – mentor, član povjerenstva
Studij:

Ana Ukić

Naziv teme: Fizikalno-kemijska i senzorska obilježja pasti od zelenih maslina
Mentor: doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred.
Termin obrane: 13/02/2017 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: Dvorana 9
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • doc.dr.sc. Zvonimir Marijanović  – predsjednik povjerenstva
 • Emilija Friganović, v. pred. -  član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Mladenka Šarolić, v. pred. – mentor, član povjerenstva
Studij:

Jelena Batić

Naziv teme: DECENTRALIZACIJA REPUBLIKE HRVATSKE KROZ EKONOMSKU ANALIZU TERITORIJALNE PODJELE
Mentor: doc. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 19/12/2016 3:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mirko Goreta, pred. - predsjednik povjerenstva
 • Lovorka Blažević, v. pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marija Boban - mentorica
Studij:

Ana Bilan

Naziv teme: Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja
Mentor: Valentina Vinšalek Stipić, v. pred.
Termin obrane: 22/12/2016 3:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • mr. Zoran Maričić, v. pred.  – predsjednik Povjerenstva
 • mr. Marijan Sekso,  v. pred. - član povjerenstva
 • Valentina Vinšalek Stipić, v. pred.– mentor, član povjerenstva
Studij:

Milica Cerovac

Naziv teme: Razvoj i implementacija elektroničkog poslovanja u javnoj upravi.
Mentor: doc. dr. sc. Marija Boban, v. pred.
Termin obrane: 12/12/2016 3:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Lovorka Blažević, v. pred. – predsjednik Povjerenstva
 • Mirko Goreta, pred. - član povjerenstva
 • doc. dr. sc. Marija Boban, v. pred.  – mentor, član povjerenstva
Studij: