Obrane završnih radova

Josipa Crnjac

Naziv teme: Primjenjivanje kvalitete i zadovoljstvo potrošača
Mentor: Matea Nakić, pred.
Termin obrane: 11/10/2019 6:15 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Matea Nakić, pred.
 • Predsjednica povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Marija Magdalena Fajić

Naziv teme: Ruralni razvoj
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 11/10/2019 4:45 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
 • Predsjednica povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Stefan Trampa

Naziv teme: Bitcoin
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 11/10/2019 5:15 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
 • Predsjednica povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Dražena Ćoja

Naziv teme: Mobilno bankarstvo na primjeru privredne banke Zagreb d.d.
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Termin obrane: 11/10/2019 5:45 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: izv. prof. dr. sc. Marija Boban
 • Predsjednica povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Dora Odak

Naziv teme: Analiza odabranih parametara kakvoće vode rijeke Čikole
Mentor: dr. sc. Iva Ljubičič, v. pred.
Termin obrane: 04/10/2019 10:30 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Predsjednica povjerenstva: dr. sc. Andrijana Kegalj, v. pred.       
 • Mentor: dr. sc. Iva Ljubičič, v. pred.
 • Član povjerenstva: dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred.
Studij:

Sanja Jukić

Naziv teme: Diverzifikacija ruralnog turizma na području Šibensko – kninske županije
Mentor: Lovorka Blažević, v. pred.
Termin obrane: 03/10/2019 5:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Lovorka Blažević, v. pred.
 • Predsjednica povjerenstva: Valentina Vinšalek Stipić, v. pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Tanja Lojić

Naziv teme: Psihološki i financijski aspekt reinvestiranja dobiti
Mentor: Valentina Vinšalek Stipić, v. pred.
Termin obrane: 03/10/2019 6:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Valentina Vinšalek Stipić, v. pred.
 • Predsjednica povjerenstva: Lovorka  Balažević, v. pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Matilda Ćevid

Naziv teme: Ruralni turizam Republike Hrvatske
Mentor: Valentina Vinšalek Stipić, v. pred.
Termin obrane: 03/10/2019 7:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Valentina Vinšalek Stipić, v. pred.
 • Predsjednica povjerenstva: Lovorka  Balažević, v. pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Matea Perić

Naziv teme: Društveno odgovorno poslovanje poduzeća prema zaposlenicima
Mentor: Valentina Vinšalek Stipić, v. pred.
Termin obrane: 03/10/2019 6:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Valentina Vinšalek Stipić, v. pred.
 • Predsjednica povjerenstva: Lovorka  Balažević, v. pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Tomislav Maričić

Naziv teme: Arbitraža i mirenje
Mentor: Mirko Goreta, pred.
Termin obrane: 01/10/2019 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Mirko Goreta, pred.
 • Predsjednik povjerenstva: dr. sc. Branko Peran, v. pred.
 • Član povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
Studij:

Laura Mrđen

Naziv teme: Osnove poslovne komunikacije
Mentor: Linda Martić – Kuran, v. pred.
Termin obrane: 30/09/2019 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

Mentor: Linda Martić – Kuran, v. pred.
Predsjednik povjerenstva: Željko Zrno, v. pred.
Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.

Studij:

Zrinka Milardović

Naziv teme: Franšizing u Hrvatskoj
Mentor: Sanja Jurić
Termin obrane: 27/09/2019 4:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Sanja Jurić
 • Predsjednik povjerenstva: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
 • Član: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Ivana Pintur

Naziv teme: Primjena elementarnih funkcija u poljoprivredi
Mentor: Željko Zrno, v. pred.
Termin obrane: 27/09/2019 11:00 am
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Emilija Friganović, v. pred. - predsjednica povjerenstva
 • Željko Zrno, v. pred. - mentor
 • dr. sc. Marija Vrdoljak, v. pred. - član povjerenstva
Studij:

Tomislav Barać

Naziv teme: Strategija ulaska na međunarodno tržište i izvoz kao alternativni oblik međunarodnog nastupa
Mentor: Sanja Jurić, pred.
Termin obrane: 27/09/2019 4:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Sanja Jurić, pred.
 • Predsjednik povjerenstva: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
 • Član: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Kristina Jonjić

Naziv teme: Međukulturalna komunikacija u poslovnim pregovorima
Mentor: Linda Martić – Kuran, v. pred.
Termin obrane: 25/09/2019 1:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Linda Martić – Kuran, v. pred.
 • Predsjednica Povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Ena Šabić

Naziv teme: Utjecaj društvenih mreža na ponašanje potrošača
Mentor: Linda Martić – Kuran, v. pred.
Termin obrane: 25/09/2019 1:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Linda Martić – Kuran, v. pred.
 • Predsjednica Povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Jugoslava Novaković

Naziv teme: Utjecaj kvalitete na zadovoljstvo potrošača
Mentor: Matea Nakić, pred.
Termin obrane: 26/09/2019 5:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Matea Nakić, pred.
 • Predsjednica Povjerenstva: Sanja Jurić, pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Ivana Radić

Naziv teme: Turizam mladih
Mentor: Linda Martić – Kuran, v. pred.
Termin obrane: 25/09/2019 12:30 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Linda Martić – Kuran, v. pred.
 • Predsjednica Povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Anica Dujić

Naziv teme: Mogućnosti razvoja selektivnih oblika turizma – područje Šibensko – kninske županije
Mentor: Linda Martić – Kuran, v. pred.
Termin obrane: 25/09/2019 12:00 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Mentor: Linda Martić – Kuran, v. pred.
 • Predsjednica Povjerenstva: Lovorka Blažević, v. pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij:

Ana Antić

Naziv teme: Carina i carinski sustav Republike Hrvatske
Mentor: Sanja Jurić, pred.
Termin obrane: 19/09/2019 6:45 pm
Mjesto odrzavanja: TCR dvorana
Povjerenstvo za ocjenu i obranu zavrsnog rada u sastavu:

 • Predsjednik povjerenstva: dr. sc. Miro Stipić, prof. v. š.
 • Mentor: Sanja Jurić, pred.
 • Član povjerenstva: Vedran Uroš, pred.
Studij: