Pristup Internetu

Bežični pristup Internetu na lokaciji Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu moguće je ostvariti isključivo korištenjem mreže pod nazivom eduroam.

Za korištenje mreže eduroam potrebno je posjedovati odgovarajući i važeći AAI@EduHr korisnički račun, kojim potvrđujete svoj identitet prilikom spajanja na mrežu.

Sve informacije o korisničkim računu možete pronaći na poveznici: Korisnički računi

Programski paketi i upute za automatsku konfiguraciju računala i mobilnih uređaja su dostupni za instalaciju na poveznici installer.eduroam.hr

Svi djelatnici dužni su javiti se u informatičku službu, ured 220, kako bi im se izvršila rekonfiguracija isključivo službenih računala, dok su se za privatnu računalnu opremu i mobilne uređaje dužni sami pobrinuti.

Studenti su dužni samostalno konfigurirati vlastite uređaje.
Više informacija o usluzi eduroam možete saznati na službenim web stranicama www.eduroam.hr